DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Почерк  » Анализ от Ж. A. Mюние, SGF »

Анализ от Ж. A. Mюние, SGF

Отец Рене Лорантен представи посланията на Васула на Ж. A. Mюние, виден графолог радващ се на голяма почит и съветник към Апелативния съд на Париж, Франция. Не му спомена нищо, освен възрастта (47) и малкото име на госпожата, която не познаваше. Анализът, който следва се отнася и до двата почерка, с големите букви (на Иисус) и с малките букви (почерка на Васула).

Заглавието на анализа е следното:
“Графологическо тълкуване без предишна информация (и без да се взема пред вид текста, поради липса на практика с английския език).”

Тълкуване на почерка с големите букви, продиктуван от Иисус:

 • Учудваща гигантска сила.
 • Въздържан ентусиазъм с известен тон на задоволство т.е. изглежда, сякаш е извор на благосъстояние.
 • Изпълнена e със сила, която я надвишава.
 • Изпълнена e с невидими сили, на които реагира с един вид непозната досега простота, като същевременно в други области се съдържа изтънчен елемент.
 • Убедена e за тази невидима сила, която ясно различава.
 • Посредник е, като център за предаване и усилване.
 • Вярата й е мистична.
 • Дълбоко в себе си чувства един вид спокоен ентусиазъм, един вид изпълненост.
 • Разгъваща е, захранвана от неразрушима, невидима сила.
 • Във всеки случай писането изглежда странно за очите на обикновения човек.
 • Много старателно писане: послушна ученичка.
 • Сякаш се намира във второстепенно състояние, безразлична към външния свят.
 • Може да различава много добре други светове, като медиум.
 • Много голяма сгъстена сила. В дълбок размисъл.
 • Не принадлежи на себе си. Един вид непреклонност.
 • Огромно самообладание, което е вероятно и за държането й.
 • Внушителна е.

Спомагателно тълкуване на междинните графически откъси с по-дребния почерк

 • Личност живееща в своя свят.
 • Не е умствено болна.
 • Достатъчно умна е.
 • Следва своята логика.
 • Способна за известно доизграждане.
 • Притежава чувствителност, вежливост, нежност.
 • Следва една цел, привързва се към тази цел.
 • Усеща в себе си вдъхновение от по-висше ниво.
 • Животът й e вдъхновен от един идеал.
 • Нищо друго няма значение за нея действително.

 
Началото
Зовът и инструментът
Как Ангелът ми се приближи до мен
Въведение към Посланията
Аудиовизуален Материал
Почерк
    Анализ от Преп. Кристиан Кюрти, OFM
    Анализ от Ж. A. Mюние, SGF
    Отец Рене Лорантен интервюира Васула
    Въведение към почерка

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message