DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 2004 roku » San Francisco, Stany Zjednoczone »

Vassula w San Francisko

Relacja ze spotkania Vassuli z 21 maja 2004 r.

Vassula zatrzymała się na jeden dzień w San Francisco. W towarzystwie Cecylii Lutz przyleciała z Los Angeles piątkowym popołudniem 21 maja około godz.18:15 a wyjechała następnego dnia wczesnym rankiem o godz. 6:15, żeby zdążyć na godzinę 8:00 na samolot do Caracas w Wenezueli. To był naprawdę mały przystanek ale pełen emocji i oczekiwań. Odbyły się dwa spotkania: popołudniowe spotkanie z duchownymi i zakonnikami od 15:00 do 17:00 oraz publiczne spotkanie wieczorem od 19:00 do 21:00. Obydwa spotkania odbywały się w Cathedral Hill Hotel, w którym się zatrzymywała.

Spotkanie z duchowieństwem

Zostało wysłanych ponad 20 zaproszeń do lokalnych liderów religijnych zarówno wyznania katolickiego jak i prawosławnego, episkopalnego, baptystycznego, luterańskiego i innych protestanckich wyznań. Wszystkich 13 uczestników spotkania było z kościoła rzymskokatolickiego. Poza trzema albo czterema większość była nieznacznie obeznana z orędziami TLIG. W intymności małego pokoju zebrań, gdzie wszyscy siedzieli wokół dużego, okrągłego stołu, Vassula opowiedziała o początkach swojego charyzmatu i przedyskutowała różne tematy poruszone w orędziach TLIG. Po półtoragodzinnym przemówieniu zaprosiła do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiadała z wdziękiem, jasnością i cierpliwością. Spotkanie w sumie trwało 2 godziny. Gdyby jej grafik nie był tak napięty z pewnością została by tam jeszcze dłużej.

Publiczne Spotkanie

Spotkanie odbyło się dokładnie o 19:00 dwoma piosenkami TLIG śpiewanymi sopranem przez armeńską Vergine Chakaryan. Każda z nich była poprzedzona recytacją orędziem TLIG tej piosenki przez Tigranuhi Markosyan, jej armeńską tłumaczkę. Następnie Siostra Josephine ze Stowarzyszenia Amerykańskiego dała inspirujące wprowadzenie na temat Vassuli mówiąc ludziom, że są „jednym z najbardziej uszczęśliwionymi ludźmi na świecie mogąc być tutaj tej nocy”. Wielka sala balowa hotelu Cathedral Hill była wstanie pomieścić 1000 ludzi. Wyglądała na całkiem zapełnioną. Przyszło około 900 ludzi. Wielu z nich nie znało TLIG. Niektórzy z nich przyszli dwie godziny wcześniej, żeby zająć sobie miejsca w pierwszych rzędach. Niektórzy opuścili swoją pracę w po drugiej stronie zatoki, żeby przyjść na czas. Ludzie, którzy musieli się spóźnić z powodu pracy, wchodzili w trakcie trwania spotkania. Wszyscy duchowni i zakonnicy, którzy byli obecni na popołudniowym spotkaniu Vassuli, przyszli także i teraz. Byli jeszcze inni katoliccy kapłani i osoby zakonne, dostrzegalnie dzięki im religijnym strojom. Vassula zaczęła od odmówienia modlitwy „Ojcze Nasz” po aramejsku razem z publicznością, a potem przemawiała przez około 1,5 godziny. Zakończyła pobłogosławieniem ludzi, unosząc w gorę swój krzyż i odmawiając modlitwę uzdrowienia i uwolnienia daną przez Jezusa. Jednoczesne tłumaczenie na mandaryński i kantoński było dyskretnie transmitowane przez FM odpowiednio przez Wendy Ho i Stellę Chan. Steve Chan nagrał spotkanie na taśmę wideo. O czym Vassula powiedziała? Kiedy Vassula spostrzegła, że ponad połowa ludzi nie zna Orędzi, poświeciła trochę czasu aby powiedzieć im o początkach Orędzi. Wyjaśniła dwa sposoby na jakie Bóg się z nią komunikuje: wewnętrzne lokucje, podczas których Go słyszy, i przez natchnienie intelektu, podczas którego rozumie co do niej mówi, bez wypowiadania przemówienia. Opowiedziała o tym jak czuły i ojcowski jest Ojciec oraz jak stopniowo rozpoznawała Go jako rodzinę i jej „Źródło”. Przez pierwsze trzy lata osobiście uczył ja wiary w szczególny sposób. „Słowo Boga przychodzi jak promień światła”. Porównała to do rzeki prowadzącej do wielu strumyków, do wielu słów poznania. Gdy zostaną przekazane, są w niej „wytłaczane” i nigdy o nich nie zapomina. Bóg mówi, żeby przekazywała orędzia ale nigdy nie nalegała.

God told her to transmit the messages but not to insist. "Let those who have ears, hear...True Life in God walks on its own because it is God’s work".

Dlaczego Najświętsze Serce?

Jezus przyszedł do niej, prawosławnej, jako Najświętsze Serce, które jest katolickie. Później zdała sobie sprawę dlaczego. Po pierwsze dlatego, żeby pokazać że Bóg nie czyni różnic między ludźmi. Po drugie „ język Najświętszego Serca jest słodki i zażyły, a w dzisiejszych światach, a także w Kościele Prawosławnym, tej słodyczy Boga brakuje”.

Skrucha

Jezus prosząc Vassulę o ożywienie, zjednoczenie i upiększenie Jego domu, chciał aby Vassula pozostała „niczym”. Nie chce w nas rywali. Vassula powiedziała, że największym rywalem jest nasza własna wola, która współzawodniczy z Bożą Wolą. Aby poznać Bożą Wolę musimy umrzeć dla samych siebie, mówiąc słowami Jezusa, „unicestwić” samych siebie. To wytworzy w naszych duszach przestrzeń (kenosis), w której Duch Święty będzie mógł swobodnie oddychać. Ale najpierw musimy okazać skruchę. Prawdziwym żałowaniem za grzechy jest okazywanie skruchy na taki sposób jaki Bóg tego chce. Im bardziej jest szczera, tym bardziej czujemy się niegodni i tym więcej miejsca (kenosis) dostarczamy Duchowi Świętemu, żeby nas „ogarnął” i „przemienił”.

Trzy Poziomy Przemienienia

„Nawet jeśli jesteś wyschłą pustynią, Mój Święty Duch może przemienić twoją duszę tak, abym miał odpoczynek w tobie. Mój Święty Duch może przemienić twoją duszę w pałac, gdzie będę królem i skąd będę panował nad tobą. Mój Święty Duch może przekształcić twoją duszę w Niebo. W tym Niebie ty będziesz zdolny Mnie wysławiać.””

Vassula zdała sobie później sprawę, że Jezus w tych słowach odnosi się do trzech stopni przemienienia duszy. Pierwsza to bycie „oderwanym” zatracając się w Bogu, drugą jest „beznamiętność”, nie mieć pasji; trzecią jest cnota „niewrażliwości” umieranie dla wszystkich namiętności i cielesnych myśli. Znana jest ona jako „anielska cnota”, posiadać tą cnotę to jak być aniołami na ziemi. „To wszystko jest światłem”. W tym przemienieniu Duch Święty da nam tyle światła, że będziemy błyszczeć z wewnątrz i na zewnątrz, wszystkie nasze czyny staną się boskie. Wszystkie nasze wypowiedzi staną się zgodne z Bożymi myślami. A to co pomyślimy będzie zgodne z myślami Jezusa”. I „dlatego możesz panować ze Mną( z Nami – Najświętszą Trójcą) chociaż wciąż jesteś na ziemi.”

Innymi tematami jakie poruszyła Vassula były m.in. te:

 • potrzeba kochania Boga i robienia wszystkiego z miłością; praktykowaniu „my, nam” i pragnieniu Boga jako nieustającej modlitwie, taktować Boga jako naszego Świętego Towarzysza.
 • Nasze czasy – Koniec czasów- który charakteryzuje się odstępstwem i buntem jest także czasem miłosierdzia i wylania Ducha Świętego
 • Druga Pięćdziesiątnica właśnie się zaczęła. Przychodzi ona swobodnie w „naturalny” sposób w przeciwieństwie do płomiennych języków lądujących do naszych serc. Może to być zauważone jak sposobie jak ludzie pragną Boga i jak dzięki łasce Ducha Świętego „martwa” dusza może być wskrzeszona i zapalona do stania się apostołem Boga, tak jak kobieta Samarytańska. Vassula porównała nawrócenia dusz, które jest największym cudem, do przypływ rzeki, która najpierw chlupie koła kostek, potem podnosi się aż do kolan a później napływa tak że sięga talii, po czym wkrótce zakrywa CAŁE stworzenie – Chrześcijan i niechrześcijan.
 • obraz popękanej cysterny. Kiedy się urodziliśmy byliśmy wypełnieni słodkością Bożą jak cysterna pełna wody. Ale wkrótce cysterna uzyskała różne pęknięcia i traci swą wodę. Musimy naprawić ja przez akty wynagrodzenia. (Oda Świętej Trójcy, str.10)
 • Dlaczego modlimy się i modlimy i nie zyskujemy odpowiedzi na nasze modlitwy. Vassula dała małe orędzie od Pana (8 lipca 1989), który mógłby nam pomóc:
 • „. Przyjdź, ty, który błądzisz jeszcze na tej pustyni mówiąc: “Szukałem Mojego Odkupiciela, ale Go nie znalazłem”. Znajdź Mnie, Mój umiłowany, w czystości serca, kochając Mnie bez osobistej korzyści. Znajdź Mnie w świętości, w oddaniu, jakiego od ciebie oczekuję. Znajdź Mnie, zachowując Moje przykazania. Znajdź Mnie, zastępując zło miłością. Znajdź Mnie w prostocie serca. Nie grzesz więcej, przestań czynić zło. Naucz się czynić dobro. Szukaj sprawiedliwości, wspomóż prześladowanego. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech twoja oziębłość zapłonie gorejącym płomieniem. Odrzuć apatię i zastąp ją gorliwością. Czyń wszystkie te rzeczy, abyś mógł powiedzieć: “Szukałem mojego Odkupiciela i znalazłem Go. Był przy mnie cały czas, ale – pogrążony w ciemnościach nie mogłem Go zobaczyć. O, Chwała niech będzie Bogu! Błogosławiony niech będzie nasz Pan. Jak mogłem być tak zaślepiony?” Przypomnę ci następnie, jak zachować i cenić Moje Zasady, abyś mógł żyć.”

  Przemianie sera musza towarzyszyć akty pobożności. „ modlenie się i modlenie, chodzenie na Mszę, czasami dwa razy dziennie, odmawianie całego Różańca i częste poszczenie wszystko może być na próżno jeśli serce się nie zmienia. Bóg chce prostego serca, skruszonego, bez złośliwości wypełnionego dobrocią”

Vassula zakończyła napomnieniem dla tych, którzy pragną czytać Orędzia, żeby obiecali Jezusowi ŻYĆ nimi, tak jak czytamy Pismo Święte i nim żyjemy. „Orędzia są powtórzeniem Ewangelii” powiedziała.

Vassula w TV

Korzystając ze sposobności wolnego wstępu do wspólnoty telewizji San Francisco (Cable Channel 29), zaprosiliśmy Vassulę do telewizji. Przygotowaliśmy półgodzinny specjalny program z pierwszej części Trinitas Video One nakładając napisy nadchodzącym spotkaniu Vassuli. Ten specjalny program został wytransmitowany (tylko dla widzów San Francisco) w sumie dwanaście (12) razy w przeciągu dwóch miesięcy przed mającym się odbyć spotkaniem, w różnych godzinach i zarówno w dniu robocze jak i weekendy. Podczas każdego show, napisy mówiące o spotkaniu Vassuli pojawiały się na ekranie przez każde dziesięć minut. Żeby ogłosić kiedy ten specjalny program TV ma się ukazać emailowaliśmy do przyjaciół, powiedzieli klientom księgarni, wystawiliśmy info na oknie sklepu, zawieraliśmy tą informacje także na ulotkach albo biletach dla ludzi żyjących w tym mieście. Rezultat był bardzo pozytywny. Jeden widz zadzwonił po oglądaniu tego programu zaledwie przez 20 minut. Inny zdzwoniło po obejrzeniu zaledwie ostatnich 5-10 minut.. Jeszcze inny napisał: „widziałem ją w telewizji i zainteresowały mnie jej orędzia, mówiąc skromnie. Proszę wyślijcie mi informacje jak mogę zdobyć miejsca na to spotkanie”.

Spontaniczny Rozgłos

Jesteśmy bardzo wdzięczni pewnym „anonimowym” pracownikom za ich spontaniczność i inicjatywę w wspieraniu i pracowaniu dla tego spotkania. Nieznany nam aktywny czytelnik orędzi TLIG z grupy modlitewnej z Eugene Oregon zrobił reklamę w lokalnej gazecie. Siostra Veronica Brutosky z Fresna (4 godziny drogi) przefaksowała ulotki i wysłała emalie do mnóstwa sióstr w Area Bay. Członek jej grupy modlitewnej wydał nawet swoje własne pieniądze, żeby wydać reklamę w Fresno Bee na temat spotkań w Los Angeles i San Francisco. W San Francisco zauważyliśmy, że jacyś ludzie skserowali kopie naszych ulotek , żeby wydać je w swoim kościelnym biuletynie. W San Francisco w kanale o wolnym dostępie dla ludzi, nadaliśmy ogłoszenia i spotkaniu Vassuli w Asyryjskim programie TV! Okazało się, że producent programu, Asyryjski Katolik, był na naszej liście mailingowej jako klient z przed kilku lat.

Skąd pochodziła publiczność?

Przychodzili z pobliskich okolic San Francisco dzięki tym kościołom, które pozwoliły na rozpowszechnienie w nich naszych ulotek. Wielu przyszło także z miast z South Bay i East Bay, niektórzy prosząc swoich dorosłych synów i córki i szwagrów , żeby zawieść ich do miasta nocą. Ponieważ spotkanie odbyło się w centrum San Francisco piątkową nocą, wielu pracowników biur, którzy dojeżdżają do miasta pozostawili pracę, żeby przyjść na spotkanie. W rezultacie dużą część publiczności stanowili młodzi ludzie w wieku pracowniczym. Z poza Bay Area przyjechał autokar z 20-toma ludźmi z Central Valley, odległego o 3 godziny, którzy wydali na gaz wszystkie swoje pieniądze jakie mieli. Wiele ludzi przypłynęło z Oregon. Czytelnik orędzi TLIG od wielu lat przypłynął z Atlanty. Międzynarodowo to jeden mężczyzna powracając do Brazylii dowiedział się w samolocie od s. Josephine o orędziach TLIG i w trakcie międzylądowania w San Jose przyjechał do San Francisco, żeby posłuchać Vassuli! Na spotkaniu było także para małżeńska z Indii, która uczestniczyła już wcześniej na spotkaniu Vassuli w ich kraju, a także Francuz który przyjechał tam na miesiąc z Francji w celach biznesowych, znał Vassulę ale nigdy się z nią nie wcześniej nie widział. Francuz ten przyszedł do księgarni w południe trzymając ulotkę z kościoła w centrum, jednego z tych, które pozwoliły nam pozostawić je tam do dystrybucji. Wielu ludzi, którzy nie znali wcześniej orędzi TLIG przyszło na spotkanie „poprzez” te kościoły.

Jak zareagowali?

Dzięki uprzedniej rejestracji widzieliśmy, ze większość ludzi, których przyszło nie znało orędzi TLIG albo słyszało tylko imię Vassuli ale nie zrobili nic ze względu na ostatnią opozycję kościoła lub też czytali orędzia TLIG (dzięki ewangelizowaniu w księgarni) ale mieli widzieć Vassulę osobiście pierwszy raz. Dreszcz oczekiwania był namacalny. Na spotkanie ludzie byli zainspirowani, głęboko wzruszeni, przepełnieni radością, rozentuzjazmowani, podekscytowani, uduchowieni, euforyczni! O tym jak Vassula zaczęła mówić, zauważono jednego mężczyznę, który dzwonił do swojego kolegi na komórkę żeby szybko przyszedł i posłuchał jej. Otrzymywaliśmy wielkie i powtarzane podziękowania od lewej do prawej, przed i po. To było zachwycające. Odpowiedź na nasze modlitwy przerosła nasze największe oczekiwania. Wybrane komentarze:

Wybrane komentarze:

 • „dziękuję ci bardzo, ze powiedziałeś mi o Vassuli”
 • od tych, którzy czytali orędzie TLIG w tym roku „Dziękuje bardzo za to, że zaprosiliście ją do San Francisco. Nigdy nie myślałem, że będę tak pobłogosławiony mogąc ją widzieć!”
 • „Kiedy znowu przyjedzie? Tu jest moja wizytówka. Zapisz mnie do listy mailingowej.”
 • „Opuściłem kościół wiele lat temu i powróciłem do niego trzy lata temu przechodząc przez kryzys. Zacząłem czytać Pismo Święte w nowy sposób. ”To co Vassula powiedziała tej nocy jest dokładnie tym co zrozumiałem, że mówi Pismo Święte”.
 • Od pobożnego, kontemplacyjnego i dobrze oczytanego teologicznie katolika, który zawsze wątpił w Orędzia nawet po przeczytaniu w (12 tomie) wszystkich dokumentów powiązanych z ich powtórną ocena przez Kardynała Ratzingera „Dużo jeszcze muszę się nauczyć”
 • „Mówiła do mnie jak SIOSTRA”
 • Od mężczyzny, który przyszedł do księgarni dzień później i który kupił kilka kaset magnetofonowych, ponieważ nie czytał książek bardzo dobrze „Kiedy uczęszczałem na przemówienia innych ludzi, nigdy nie mogłem zrozumieć o czym mówili. Vassula jest inna. Jej mowa jest taka prosta. Zrozumiałem o czym mówiła! Zrozumiałem z tego co mówiła czego Bóg ode mnie oczekuje, a cudownym jest to, że jest to coś co mogę zrobić!”
 • Od człowieka, który wątpił od siedmiu lat, który przeczytał dwa pierwsze tomy „Mówiąc szczerze przed spotkaniem wątpiłem, ale w minucie jak tylko Vassula zaczęła mówić wiedziałem, że jest to Boże Orędzie”
 • Od kogoś, kto przestał chodzić do kościoła ”Nie wiedziałem, dopóki Vassula nam tego nie powiedziała, że Bóg nas tak bardzo lubi. Zawsze myślałem o Nim jako o surowym i nieprzystępnym”
 • Od kogoś, kto pozostał niewzruszony po kilku latach ewangelizacji i kto nawet po przemówieniu nie był całkiem przekonany , że TLIG są dla niej. „to było BARDZO DOBRE! Spodobało mi się to. Ona jest ZNAKOITYM MÓWCĄ!” i „Wiem jak odmawiać „Ojcze Nasz”” kiedy modle się w nocy, BARDZO POWOLI i wkładać całe moje serce w KAŻDE SŁOWO, które wypowiadam”

Jakąkolwiek łaskę nie otrzymałaby dusza na tym spotkaniu Boże dostosowanie jest doskonałe. W imieniu każdego z grupy modlitewnej w San Francisco Bay Area i każdego kto przyszedł chcemy wyrazić nasze najgorętsze i najserdeczniejsze podziękowania Vassuli, ze że przyprowadzenie tutaj Jezusa, za nauczenie nas tak wielu prawd i za mówienie do nas „jak siostra” –jak rodzina. DZIĘKUJEMY CI Vassulo! Jesteśmy również bardzo wdzięczni Cecylii Lutz, jest towarzyszce podróży, która cicho i skromnie obdarzyła nas pomocą i wskazówki zarówno duchownym jak i publicznym spotkaniom.

Dziękujemy wszystkich i niech cała chwała należy do Boga!

Steve i Stella Chan

San Francisco, U.S.A.

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
        Jharkand, Indie
        Reykjavik, Islandia
        Caracas, Wenezuela
        Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone
        Buffalo, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
        New York City, Stany Zjednoczone
        San Francisco, Stany Zjednoczone
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

January 6, 2006
 
May 31, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message