DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » De drie dagelijkse gebeden »

Drie Dagelijkse Gebeden 

Jezus vraagt ons deze gebeden dagelijks te bidden 

Noveen van vertrouwen tot het Heilig Hart van Jezus 

O Heer, Jezus Christus,  
aan Uw Allerheiligst Hart
vertrouw ik deze intentie toe
... (noem uw intentie) 

Zie slechts op mij neer,
en doe dan wat Uw Hart U ingeeft, 
laat Uw Heilig Hart beslissen, 
ik reken op Uw Hart, 
ik vertrouw erop,
ik werp mij aan de voeten van Uw Barmhartigheid.

Heer Jezus, U zult mij niet in de steek laten,
Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U,
Heilig Hart van Jezus, ik geloof in Uw Liefde voor mij,
Heilig Hart van Jezus, 
Uw Rijk kome. 

O Heilig Hart van Jezus,
ik heb om veel gunsten gevraagd,
maar ik vraag U dringend om deze, 
neem haar en leg haar in Uw Heilig Hart. 
Als de Eeuwige Vader het ziet, 
bedekt met Uw Kostbaar Bloed, 
zal Hij het niet weigeren,  
het zal niet meer mijn gebed zijn, 
maar het Uwe, O Jezus.

O Heilig Hart van Jezus, 
ik stel mijn vertrouwen in U,
laat mij nooit in verwarring worden gebracht.
Amen.

Gebed tot de Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd,
wees onze beschermer tegen de boosheid en
de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet gevoelen,
en gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en alle bozen geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Maria, Koningin van de Heilige Engelen,
Bid voor ons! 

Het memorare van Sint Bernardus

Gedenk, O Allergenadigste Maagd Maria
dat het nooit gehoord is dat iemand,
die tot u zijn toevlucht nam, uw hulp inriep
of uw voorspraak afsmeekte,
door u verlaten is geworden.

Bezield door dit vertrouwen neem ik mijn toevlucht tot u,
O Maagd der maagden, Mijn Moeder!
tot u kom ik, voor u sta ik,
als een zondig en berouwvol mens.

O Moeder van het Vleesgeworden Woord!
versmaad mijn smeekbede niet,
maar luister en antwoord mij in uw barmhartigheid!
Amen. 

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Ben De Geest Van Liefde
 
EERDERE BOODSCHAP:

Mijn Kruis Dragen Is Een Zegen
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message