DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Brieven » De Ware Boodschap van Waar Leven in God »

De Ware Boodschap van Waar Leven in God 

door Vassula Ryden
Mei 1997 

Ik heb altijd gezegd, en ik zal niet aarzelen om mezelf te herhalen dat de boodschap van Waar Leven in God geen boodschap is van onheil en duisternis, en zij die het op die manier uitdragen, berokkenen veel schade aan Waar Leven in God. Het is een Liefdeshymne gezongen door God Zelf. De nacht van deze afvalligheid is bijna voorbij en het zal spoedig daglicht worden, dit is de HOOP die men in de boodschap kan lezen en de hoop is dat God heeft ingegrepen in onze ellende om ons te redden. Wanneer God spreekt, zul je onderscheiden dat het God is door de manier waarop Hij spreekt. Zijn taal is niet extravagant, pompeus, eng of geeft je de indruk sensationeel te zijn, helemaal niet. Wanneer God spreekt, heft Hij de ziel op en Zijn taal is die van een heel nederige persoon. Hij vult de ziel niet met angst of verschrikking, Hij vult ze met vreugde, vrede en hoop. Zijn taal wordt uitgedrukt met grote eenvoud en duidelijkheid en heeft een vaderlijke toon gevuld met een vriendelijk karakter. God zegt in de Heilige Schrift: Niet in het verborgene heb Ik gesproken, niet uit een plaats in een duistere streek. Ik heb niet gezegd tot Jakobs geslacht: Zoekt Mij in de leegte. Ik, Jahwe, Ik meld u heil, en verkondig wat recht is.” (Jes. 45:19) 

Om de Boodschap van de Heer te eren, zou ik zeggen voor degenen die geneigd zijn de boodschap verkeerd uit te dragen door zich hun leven lang te richten op rampen en catastrofes en door de indruk te wekken dat Satan zelfs onder ons kussen of in onze koelkast te vinden is, om zich ervan te weerhouden het als zodanig te vertegenwoordigen. Onderzoek jezelf liever om er zeker van te zijn dat je begrijpt waar God het over heeft, en wees ervoor op je hoede dat je gedachten en begripsvermogen je niet gevangenhouden, nog steeds levend met angst en hoge verwachtingen wat betreft onheil en duisternis die spoedig zullen komen. God zou je kunnen verrassen, en jij zou op jouw beurt heel teleurgesteld kunnen zijn, net als Jonas over Nineve… 

Wie heeft ooit gezegd dat die of die plaats de enige plek in Europa is die zal overleven? Als iemand het nodig vindt zich op die “andere boodschappen” te concentreren, dan ben je daar geheel vrij in, maar betrek niet Waar Leven in God bij de andere boodschappen van onheil en duisternis. Als iemand vrijwillig getuige wil zijn van Waar Leven in God, doe ik een beroep op hen die zich enkel concentreren op de rijkdom waarmee het Heilig Hart ons heeft ondergedompeld in deze Boodschap. Ik zeg niet geen andere boodschappen te lezen of te volgen, die ik zelf respecteer en in sommigen geloof, maar vandaag de dag komen er veel valse boodschappen op ons af, op eenzelfde manier dat er regen valt, evenals verkeerde interpretaties van mensen die nooit de echte boodschappen begrepen hebben. 

Wat betreft degenen die de titel van Waar Leven in God voor hun tijdschriften hebben gebruikt, had ik graag gezien dat zij zich de gevaren van onze dagen van de valse boodschappen realiseren, en zou liever zien dat zij zich concentreren op de grote rijkdommen van Waar Leven in God, (men kan wel 100 boeken schrijven over de trinitaire spiritualiteit van Waar Leven in God),  en misschien kun je ze vergelijken met andere mystici, zoals de Woestijnvaders, St. Symeon, St. Silouan, St. Brigit, St. Gertrude. Het zal de rijkdom van de boodschappen laten zien en zal niet alleen degenen aantrekken die Waar Leven in God lezen, maar misschien ook priesters. Het is, denk ik, onverstandig om je alleen te focussen op mijn reizen, en de tijdschriften zouden interessant kunnen worden door het geven van richtlijnen en analogieën van de mystici die ik hierboven heb genoemd. 

Voor iedereen die de Boodschappen van het Ware Leven in God wil verkondigen en zich heeft opgegeven hebben om een gebedsgroep en een vereniging op te richten, is het raadzaam om de boodschappen te lezen en er zich in te verdiepen, over hen te mediteren om zo een getuige te kunnen worden. Door de boodschappen te lezen begrijpt men veel beter de Schrift. Ik heb dit van veel mensen en zelfs van de geestelijkheid gehoord. Sommigen hebben geen kennis van de boodschappen, behalve hetgeen waarover ik op conferenties spreek of door het kijken naar een videoband waarin ik spreek, of door uittreksels over Waar Leven in God in tijdschriften te lezen.  Door de boodschappen progressief vanaf het begin tot het einde te lezen, brengen ze je ertoe om de Schrift beter te begrijpen, welke trouwens dagelijks gelezen zou moeten worden. Door de boodschappen te lezen, groei je geestelijk en vergroot je je liefde tot God.

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
    De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook
    IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula
    Vassula over Profetieën
    Pas op voor de Jezebel geest
    Profetie over de 11e september
    Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid
    De Godslastering tegen de Heilige Geest
    15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD
    De Ware Boodschap van Waar Leven in God
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ga Binnen In De Vreugde Van Je Heer!
 
EERDERE BOODSCHAP:

De Grote Terugkeer - Het Nieuwe Pinksteren
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message