KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI IÉI TÁMOGATÁSÁRA: >>>

KÖNYV- ÉS DVD-RENDELÉS >>>

SZAVAZÁS A KÖZÖS
HÚSVÉT DÁTUMÉRT:
>>>


E-mail:   hu@tlig.org


 

English | French

German | Italian

Spanish | Portuguese

Greek | Bulgarian

Russian | Arabic

Chinese | Japanese

Croatian | Czech

Hungarian | Polish

Romanian | Danish

Dutch | Swedish

Filippino | Indonesian


 Ez a web oldal Isten üzeneteirol tájékoztat, amelyeket Vassula Ryden közvetít a világnak már több mint tizenkilenc éve.A Z   Ü Z E N E T E K     

   

"Vassulám, Szavam olyan, mint a lámpás, világosságot ad és fénylik, hogy minden lélek láthasson, érezhessen Engem és visszatérhessen Hozzám. Érted? Szeretném eloszlatni a sötétséget, amely súlyosan ránehezedik erre a világra. Azért adom nektek lámpásomat, hogy a lámpatartóra helyezzétek, nem pedig az ágy alá."

(Jézus -1989 Augusztus 28.)

A mai napra választott üzenetünk:

KÖZELEBB VONLAK MAGAMHOZ

Előző napi: Add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket


* A HITTANI KONGREGÁCIÓ ÉS VASSULA PÁRBESZÉDÉRŐL, ÉS TEOLÓGUSOK ÁLLÁSFOGLALÁSAIRÓL *

*          *          *


 Bővebb információk az ichtys.hu megujúló oldalunkon

Ismertetés - Bevezetés Evangelizáció - Misszió - Imatalálkozók Katolikus Egyház - Hittani Kongregáció Tanúságtételek - Gyümölcsök Lelkiség - Tanítások Nézheto filmek - mp3 letöltés

Vassula Ryden Egyiptomban született ortodox görög keresztény családban. Isten 1985-ben jelentette ki magát neki, amikor éppen Bangladesh fovárosában élt. Rendkívül különleges módon - Vassula kezét közvetlenül vezetve - üzeneteket kezdett leíratni vele az egész emberiség számára, mintegy emlékeztetőül Igéjére. Ezekben a mi időnknek szóló üzenetekben Isten megtérésre, kiengesztelődésre, megbékélésre és egységre hív minket.

Felkészítésének kezdetén Vassula teljesen össze volt zavarodva, és félt, hogy esetleg megtévesztés áldozatául esett. Ez a bizonytalanság nagy keresztet jelentett számára, mivel soha életében nem hallott még arról, hogy Isten ma is kinyilvánítja magát embereknek. Ezért aztán félelmében szabadulni próbált ettől a megtapasztalástól, de ahelyett, hogy az eltünt volna életéből, inkább elmélyült, Isten egyre intenzívebben közeledett hozzá. A szent párbeszéd előrehaladtával Vassula szemmel láthatóan növekedett hitben, Isten ismeretében és szeretetében. Csökkent bizonytalansága, és egyre otthonosabban mozgott e szokatlan szerepben, és így isteni látogatója egyre teljesebb kinyilatkoztatásokat tudott közölni vele.

Az üzeneteket áthatja Jézus isteni szeretete. Mint vőlegény szól hozzánk, a misztikában jellemző módon. Közléseiből csak úgy ragyog, árad ránk Krisztus kimondhatatlan szeretete. Az a tény, hogy bár Vassula sohasem kapott semmiféle tanítást a katekézisről, nem is beszélve teológiai fogalmakról, mégis hiba nélkül ír bonyolult lelki dolgokról, már önmagában is erőteljes bizonyíték az üzenetek hitelessége mellett.

1988 óta Vassulát 85 országba hívták meg, és több mint 1151 találkozót tartott. Fáradozásáért nem részesül tiszteletdíjban vagy juttatásban. Könyveit eddig 42 nyelvre fordították le. Ezek olyan egyszerü és közvetlen nyelven íródnak, hogy bármely korosztály számára könnyen érthetők. Ugyanakkor tartalmuk olyan gazdag és mély, hogy kiváló teológusokat is arra inspirál, hogy könyveket írjanak az üzenetek lelkiségéről. Isten maga választotta üzenete számára az "Igaz Élet Istenben" címet.

Akárhol tesz Vassula látogatást - Ázsiában, Amerikában, Ausztráliában, Afrikában vagy Európában - emberek sokasága fogadja örömmel minden korosztályból és minden elképzelhető társadalmi rétegből, keresztények és nem keresztények egyaránt. Tanúságtételét nemcsak világiak hallgatják meg, hanem lelki vezetőik is, valamint a hierarchia is. Más vallásúak, mint például izraeli zsidók, és hirosímai buddhista szerzetesek is meghívták őt, hogy tegyen náluk is tanúságot. A találkozókon részt vevők között egyes országokban mohamedánok, hinduk, buddhisták és zsidók is voltak.

Három alkalommal kapott meghívást, hogy az egységrol beszéljen az Egyházak Világtanácsa előtt Genfben, és egyszer Romániában az "Egység és megújulás, konzultáció és a keresztény lelkiség korunkban." nevú találkozón. 1998-ban és 2001-ben az ENSZ new yorki "Béke a világban" szekciója -amely kifejezetten a zsidók és a palesztinok összebékítésén fáradozik - felkérte Vassulát, hogy ismertesse az Úr világbékével kapcsolatos üzenetét. 2001-ben az International Bridgettine Centre of Farfa (Olaszország) más szónokok mellett ot is felkérte, hogy tartson eloadást az "Ökumenizmus és Lelkiség" témakörében.

2002 májusa óta több felekezetközötti találkozóra is meghívták Vassulát. Az első ilyet Dhakában tartották, melyet egy muszlim imám nyitott meg. Ezután Taipei érseke, Joseph Ti-Kan kérte fel, hogy tartson beszédet nem keresztények számára.

Vassula beszédei, amelyekben Isten mindannyiunkat megbékélésre és egységre hív, egyre ismertebbek és megbecsültebbek már a nem keresztények között is. 2003 februárjában a tiszteletreméltó Suddhananda invitálta meg dhakai kolostorába, ahol a világbékéért tett erofeszítéseiért a Béke Arany kitüntetését kapta. Erre a békedíjra buddhista szerzetesek terjesztették fel, akik nagyra értékelték a felekezetek közötti egyetértésért és a világ minden népe és hitvallása közötti békéért tett erőfeszítéseit. A díjat Michael Rozario, Dhaka érseke adta át a dhakai pápai nuncius, Bangladesh különböző térségeiből jelen lévő muszlim professzorok és a négy világvallás - a keresztények, mohamedánok, buddhisták és hinduk - prominens személyiségei jelenlétében. A Bibliában írva van, hogy jócselekedetek nélkül a hit halott. Az Igaz Élet Istenben gyümölcsei nem csak a szívek megtérésében mutatkoznak meg, hanem az olvasók jótetteiben is. Szűzanyánk egy látomásban arra kérte Vassulát, hogy ne csak lelki táplálékot nyújtson a szegényeknek. Ezért létesül azóta egyik Beth Miriam (Mária háza) a másik után, ahol az üzenetek követői a rájuk bízott nincsteleneknek fizikailag is a gondját viselik. Folyamatban van a szegény gyerekek iskoláztatásának megoldása is ezen intézmények keretei között.