HOME INDEX
ÉN VAGYOK A FŐPAPOTOK1988. november 21.Dicsőség legyen Istennek, áldott legyen a mi Urunk! Uram?

Én vagyok. Érezd, milyen az én Szentséges Szívem!

Nincs gyengédebb, melegebb és megbocsátóbb Szív, mint Jézus Szentséges Szíve. Miképpen tudnék ellenállni Neked?

(Üzenet találkozónk számára:)

Szeretet vagyok, én vagyok a szeretet igazi Forrása, ne szegüljetek tehát ellenem, jöjjetek hozzám, merüljetek el bennem, mert a gyengédség és a béke Óceánja vagyok. Merítsetek mindannyian Szentséges Szívemből, hogy megtöltsétek vele saját szíveteket. Széppé teszlek, tökéletesítelek benneteket. Jöjjetek, egyetek belőlem, és örökké fogtok élni1 , mert én vagyok az élő Kenyér és az élet Kenyere2! Szeretteim, ne kételkedjetek Gondviselésem felszólításaiban! Én mindig közöttetek vagyok, részt veszek találkozóitokon, segítek nektek, és jelen vagyok. Érezzétek jelenlétemet! Én vagyok a Főpap, aki szívetekben beszél, és arra bátorít titeket, hogy közeledjetek hozzám. Mennyire igyekszem, hogy közel hozzalak benneteket magamhoz! Ó, mennyire vágyom arra, hogy karjaimba vegyelek és gyengéden megöleljelek benneteket! Mennyire vágyom arra, hogy közeledjetek hozzám és bensőséges kapcsolatba kerüljetek velem! Én vagyok Főpapotok és a Szent, Testvéretek, Társatok, Jegyesetek. Én vagyok a ti Teremtőtök, és ti mindannyian az én ivadékaim vagytok... Vassula, jelen vagyok és mindig is jelen leszek ezeken a találkozókon; a te szavaid tőlem, az én ajkamról jönnek majd. Hiszen megmondtam, hogy meg fogom öntözni gyümölcsömet és meglocsolom kertem! Úgy fogok leszállni rátok, mint a reggeli pára, rajtatok hagyom a béke és a szeretet harmatát. Ne szegüljetek tehát ellenem! Szándékomban van megújítani téged, teremtés! Áldottak mindazok, akik megnyílnak előttem, és megengedik, hogy a béke és a szeretet harmata rájuk hulljon. Áldottak mindazok, akik hűségesek hozzám és szeretnek engem, mert még közelebb vonom őket magamhoz, és betakarom őket szeretetemmel.

Képmásomra vagytok teremtve, és arra vagytok hivatva, hogy magatokra öltsétek ezt a képmást, amelyet sokan elfelejtettek. De én, a Főpap, emlékeztetni foglak benneteket istenségemre és szentségemre. Emlékeztetni foglak arra, hogy Szent vagyok.

(Folytatása később következik.)

Szűz Mária:

Virágom, fogadd békémet, légy óvatos, légy engedelmes és akkor semmitől sem kell félned. Ó, Vassula, Jézus határtalanul szeret téged, Ő vigyáz rád. Te és Ő osztoztok keresztjében. Jézus sohasem fog elhagyni téged.

Igen, én vagyok. Jöjj és pihend ki magad! Veled vagyok.Mi ketten?

Jézus?

Én vagyok.

(Az üzenet folytatása: }

Emlékeztetni foglak titeket arra, hogy szent vagyok, azért hogy szentül éljetek. Szeretet vagyok, és végtelen szeretetemben figyelmeztetéseket és jeleket adok nektek a földkerekség különböző helyein. Hiszen megmondtam nektek, hogy a Szószóló, a Szentlélek, akit az Atya elküld az én nevemben, megtanít benneteket mindenre, és emlékeztet mindarra, amit nektek mondtam!


1 Ján 6,51
2 Ján 6,35

previous index next