HOME INDEX
MAGAMHOZ HASONLÓVÁ TESZLEK BENNETEKET


1988 november

Jézus?

Én vagyok.

(Az üzenet folytatása: }

Lelkem gyermekei, Szívem szerettei, én vagyok a ti Uratok, a megfeszített r. A Szeretet nagyon szenved. Értsétek meg, úgy érzem magam, mint akit elhagytak, elfelejtettek és övéielárultak. Keresztemen függök és második kínszenvedésemetélem át. A Föld szárazabb, mint valaha, és ti, szeretteim, ennek következményeitől szenvedtek, ti vagytok az áldozatok. Sokan éheznek, másokat meg szüntelenül megtéveszt a gonosz lélek. Menynyire szánlak benneteket! Szívem vérzik, mert mindezt látom keresztemről, szemem megtelt véres könnyel. Olyan sok jelet adok nektek, de igen kevesen törődtök vele ! Jöjjetek hozzám imádságaitokban, én jelen vagyok és figyelek rátok! Jöjjetek Üdvözítőtök karjaiba, adjátok nekem hibáitokat! Én megtisztítalak, meggyógyítalak és magamhoz hasonlóvá teszlek benneteket, mert én vagyok az Istenség, és tökéletessé akarlak tenni benneteket. Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok, ne féljetek tőlem! Szerető Isten vagyok, tele irgalommal a nyomorultak iránt. Könyörületes Isten vagyok. Imádkozzatok hozzám, beszéljetek velem, ne habozzatok! Várva várlak benneteket... Szeretetem irántatok olyan, hogy én, aki a Szentek Szentje, az Örök Egy, és egész teremtésem uralkodója vagyok, egészen lehajolok hozzátok, hogy el tudjalak érni benneteket, és meg tudjam gyógyítani betegségeteket r. Köztetek vagyok mindig és mindvégig... Áldottak azok, akik terjesztik üzenetemet, a "Béke és szeretet" üzenetét! Áldottak azok, akik eljönnek hozzám és megvigasztalnak. Legyetek velem eggyé, maradjatok meg mindörökre szeretetemben!


JÖJJ ÉS VIGASZTALD JÉZUST!


Szűz Mária:
Szeretett gyermekeim, én vagyok a ti Szent Édesanyátok, az egész emberiség Édesanyja. Szeretteim, Jézus annyira szenved, hogy azt emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Ma éli át második kínszenvedését! Érezzétek meg, hogy Szívünk mennyire szenved... Nagy küzdelem folyik. A Sátán vadul támad, és Szent Mihály Isten angyalaival együtt küzd ellene. A Föld megérzi e nagy küzdelem rengéseit. Szükségem van imátokra kedveseim. Soha ne hagyjátok abba az imádkozást! Imádkozzatok kedveseim, legyetek olyanok ebben a sötétségben, mint a világosság fénylő angyalai! Imádkozzatok a lelkek megmeneküléséért, imádkozzatok kedveseim a lelkek megtéréséért! Mindenkire számítok... Kérlek, értsétek meg, mit érez egy anya, ha azt látja, hogy gyermekei az örök tűz felé tartanak, és hogy szerettei ebbe az örök tűzbe kerülnek!
Elmélkedjetek ezen, és jobbanmeg fogtok engem érteni. Üzenetemet befejezve megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentléleknevében. Jöjjetek és vigasztaljátok Jézust!...


Uram?

Én vagyok. Mindig boldog vagyok, amikor látom, hogy igyekszel tetszésemre lenni, és újból átéled misztériumaimat, mialatt a rózsafüzért imádkozod. Áldott gyermek, taníts meg rá másokat is, hogy lassabban mondják a rózsafüzért! Mit sem használ, ha csupán gyorsan elimádkozzátok. Minden imának a szívből kellene fakadnia. Éreznetek kell azt, amit kimondotok. Szánjátok rá az időt, minden titkot elmélkedjétek át!

Köszönöm, Uram.

previous index next