HOME INDEX
A KÖLCSÖNÖS SZERETET


1999. március 9.

Isten Lelke felfedte előttem,
miként válhatunk Isten gyermekeivé.
Mivel meg vagyunk szabadítva,
ugyanolyan szabadságnak
és dicsőségnek örvendhetünk,
mint Isten többi gyermeke.
A Szeretet Lelke feltárta szemem előtt
a Háromságos Isten dicsőségét
minden ragyogásával és kincsével együtt.
És most nyugodt lélekkel mondhatom:
A Lélek rabul ejtette lelkemet,
a birtokává tett,
és ezzel megadta
az igazi szabadságot nekem.
Kegyességében királyi ünnepélyt kínált,
saját magát ajándékozta nekem.

Akkor folyóként áradt ki rám,
szüntelenül megújítva engem
és a Háromságos Istennel való egységemet.

Adományok kiosztója!
Te átadtad nekem barátságod lángját.
Személyesen beszéltél velem.
Elvittél az Atyához és a Fiúhoz,
és egyesítetted Velük lelkemet.
Isteni Lángja a szívemnek!
Te kedved szerint formáltad lakhelyedet
saját magad és az én megelégedésemre,
és én örömömben felkiáltok:
Most már hallom a hangot,
és többé nem mondhatom,
hogy "nem ismerem".
Egy lehelet érintését érzem arcomon,
és nem tagadhatom,
hogy mosolyogva, ragyogva áll előttem Valaki.
Miképpen állíthatnám,
hogy "nem vagyok Isten jelenlétében"?

Most, hogy felnyitom szájamat,
lelkem a Lélek segítségével mondja e szavakat,
és ha szívem bölcsen akar szólni,
arra ismét a kegyelem Lelke indít.

A Szentlélek: Vassulám, én a szeretet kölcsönösségét akarom! ... Szeress engem, és belőlem merítsd mindazt az isteni sugallatot, ami a Magasságbeli fiainak és leányainak szól. Én tettem rendbe lakóhelyünket 1, és igazítottam benne mindent a helyére, mivel én a rend Istene vagyok. Én látogattalak meg téged, miként az apostolokat, hogy tetszésünk szerint helyreállítsam szentélyünket 2, és én helyeztem el benned trónusomat. Én mutattam meg neked adományaimat, és én ékesítettelek fel jelenlétemmel. Úgy tetszett nekem, hogy birtokba vegyelek, és beléd öntsem bölcsességemet, hogy lelked továbbra is ragyogva világítson. Én merítettelek bele tiszta forrásunkba, hogy életre keltselek,

és én most elmondhatom:
" Pihenésre leltem
és a Te gazdagságodnak örvendek. "
Még ha eltávozom is erről a Földről,
e kincseket itt hagyom
a következő nemzedékek számára.

A Szentlélek: Számomra csekélység, ha elborítalak gazdagságommal. Nem hallottad, hogy Isten nem szűnik meg önmagát adni nektek? Miként most is szüntelenül adom magamat mindenkinek, úgy lesz akkor is, amikor felkészítelek a Vőlegényeddel való találkozásra.

Át fogod adni magadat az emberiség Szerelmesének, és lelked eggyé válik az Istennel. Mint Isten minden igaz fia és leánya, ebben az emelkedett kegyelmi állapotban te is a Háromságos Isten tökéletes képmásává válsz, és cselekedeteid tiszták lesznek, mert istenivé válnak és meg fognak egyezni a mi gondolatainkkal és akaratunkkal. Vassulám, még a mozdulataid is a miénkké válnak. A mi szeretetünkben teszed meg ezután minden lépésedet és minden mozdulatodat, amelyeket megerősít a kegyelem. Lelked bele fog merülni istenségünkbe, mivel te a mi leányunk, a Magasságbeli igaz leánya vagy. Én vagyok az, édes leányom, aki téged erre a gyermeki szeretetre és isteni egységre emeltelek. Megnöveltem szíved befogadóképességét, hogy többet kaphass tőlünk, és mi is többet kapjunk tőled: mi is jobban átadhassuk magunkat neked, és te is jobban átadd magadat nekünk.

Akkor mindent nekünk fogsz adni, ami már a mienk. Ez az én diadalom benned, annak diadala, hogy miután nekem adtad szabad akaratodat, mi az isteni szeretetben egyesítünk téged magunkkal.
Látod, milyen jó, hogy átadtad magadat?
Másképpen hogyan tudtam volna megvalósítani terveimet? Én vagyok most lelked egyedüli Mestere, de ahogy egyszer már mondtam, nemcsak egyedüli Mestered, hanem Barátod és Kedvesed is vagyok. Én készítettelek fel arra, hogy Isten gyermekévé válj, akinek mint a mi leszármazottunknak, és mint minden leszármazottnak joga van ahhoz is, hogy meghallgassa Isten véleményét és elmondja a sajátját. És joga van ahhoz is, hogy Atyjával együtt uralkodjon.
Benned lévő leheletem nyugalmában, a mi világosságunkban és oly módon fogod látni a dolgokat, ahogy mi látjuk. Ezért mindenkinek azt mondom:

Legyetek gazdagok a szegénységben, és én kegyes szemmel fogok rátok tekinteni.
Engedjétek ti is, hogy a magasságbeli fiainak és leányainak nevezzelek benneteket, és ti is velünk fogtok uralkodni. Engedjétek meg nekem, hogy lábra állítsalak benneteket, és képessé tegyelek arra, hogy bennem mozogjatok. Engedjétek, hogy elhelyezzem bennetek trónomat, hogy ti is ezt mondhassátok másoknak: "Pihenésre leltem... "
Nem kívánjátok látni Atyátokat? Nem vágyakoztok arra, hogy találkozzatok Istennel? Ha találkozni akartok Vele, akkor újjá kell szülnöm benneteket, igen, újjá kell születnetek bennem ahhoz, hogy megláthassátok Atyátokat. Egyetlen gyermek sem látta apját, mielőtt megszületett volna.
Boldog az az ember, aki elgondolkodik azon, hogy milyen az a szabadság, amit én adhatok. Az a szabadság úgy fog vinni benneteket, ahogyan a vőlegény viszi menyasszonyát, és így válik tökéletessé velünk való egységetek. Olyan nagy lesz a szeretet átalakulása bennetek, ami rá lesz nyomtatva lelketekre, hogy attól fogva semmi sem lesz képes elválasztani titeket mitőlünk.


A mi Urunk
tudást és megértést ad,
felfedi előttünk a jót és a rosszat.

Ennél többet mit kérhetnénk?
A Magasságbeli
a szívünkbe helyezte iskoláját,
amely, mint a világosság,
kívül-belül fényes.
Leszáll trónusáról,
hogy megmutassa művei nagyszerűségét.

Elénk tárja a tudást,
és belénk helyezi trónusát.
Fenségesen feldíszíti lelkünket
jelenlétével.
Szent az Ó Neve.

Mi az ember, hogy Istent felbecsülje?
És mégis sokan megteszik.

Miképpen tudná bárki
felmérni az Ő nagyságát és csodáit?
Mégis vannak, akik úgy gondolják,
hogy meg tudják tenni.

Gondolataik felszínességét mutatja,
hogy azonnal készek tudásuk bemutatására.

A Szentlélek ezért zárja el
előlük kincseit,
és adja az alázatosaknak.

Igen, Uram, Te minden korszakban
és minden módon értésünkre adtad,
hogy felmagasztalod az alázatost,
és eltaszítod a szívében gőgösködőt.
Te sohasem vetetted meg a lélekben szegényt,
hanem mindenkor és mindenütt támogattad.1 a lelkemet
2 a lelkemet

previous index next