DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Светите Места 2000 » Приветствие от Васула »

Приветствие на Васула

2о Вселенско Поклонение на ИвБЖ в Светите Места през март 2000 г.

 

В голямото Си снизхождение
изпя ни химн, за да ни възрадваш.
Както жених подготвя пиршество за своята невеста,
Ти, Любовнико на човечеството,
подготви за всички нас царско пиршество,
за да се наситим на богатството на Дома Ти.
Даваш ни да пием от реката Ти на насладата.
Защото с теб, Господи мой, е Изворът на Живота.
Нека душата ни, както сърната търсеща текуща вода,
да изпитва жажда за Бога на Живота,
Бога на Надеждата, Бога на Утехата.
Нека душата ни да се възрадва в сладостта Ти,
и ни научи по-най приятен начин.
Aмин.

Много съм щастлива да ви приветствам всички тук, в името на Господа. Признателни сме на Бога, който благодарение на голямото Си благоволение, ни направи сътрудници в Спасяващия Си План. Този Спасяващ План, който ще донесе Единството и Триумфа на нашия Господ и на Благословената ни Майка.

Скъпи братя и сестри в Господа, всички сме призовани в тази духовна битка, да излезнем и да провъзгласим без страх Божието слово. Всички сме призовани да разпръснем като сладък мирис Знанието за Бога навсякъде в този умиращ свят. Всички сме призовани да станем тамянът на Христос, за да се пречисти този свят потопен в злото. Всички сме призовани да подгоним грешниците, горделивите ритори, знаменитите и високомерните, лицемерите, предателите на Църквата, с Кръста в едната ръка и в другата Розарията. Всички сме призовани да съкрушим ересите и да издигнем на тяхно място вярата и истината. Призовани сме да построим Единството върху основите на обичта и смирението.

Бог ни събра тук от различни Църкви, за да станем пример за помирение и за това, че единството не е невъзможно, а възможно, когато отиваме при Господа със съкрушено сърце, без никакъв личен интерес, а само за Интересите на Бога.

Призовани сме да разпрострем, с благодатта на Бога, Царството Му на земята, така че Волята Му на земята да стане, както е на небето. Призовани сме да живеем действително един възкресен Христос всекидневно и всеки миг от живота ни.

Затова, нека отворим всички сърцето си и нека проумеем тази основна истина: “Господ Бог познава онези, които са близо до Него.” Нека бъдем от онези, които са близо до Бога, затворени в Сърцето Му, желаещи да разберат невидимия Бог с простодушно и чисто сърце. Нека поискаме да разберем преизобилната Му обич в божествения съюз и близост, които Величието Му склони да ни предостави. Нека се оставим изцяло на Бога.

Бог винаги ни дава възможности в продължението на живота ни да се доближим до Него и да успеем да Го опознаем. Каква е ползата да четем за Бога, да слушаме за Бога, да говорим за Бога, но да не познаваме и да не разбираме Бога? В Йеремия 9:23-24, Бог казва: “Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със силата си, нито богатият с богатството си, а който иска да се хвали, нека с хвали с това, че Ме познава и Ме разбира.” Приятели мои, осъзнайте, че пропускът да не успеете да опознаете и да проумеете Бога, е грях.

Иисус Христос зове всеки един на царското Си пиршество, независимо кой е и откъде идва, кани всеки един. Това казва Иисус в едно послание към всички нас:

"няма никого да пренебрегна; ще седна заедно с окаяните и те няма да се уплашат от Мен; ще им покажа Своето приятелство, бос, и ще им кажа, че от самото начало не са били без баща, и че ако никога не са били схванали Небесните Закони, то е, защото никой не е бил до тях да им ги каже; никой не им е бил казал също, че са семето на Всемогъщия;

след това, ще ги събера около Себе Си като агнета, близо до Сърцето Си и като човек готвещ се да разкрие някаква тайна, ще ги нахраня от Устните Си: Отче наш; ще им кажа тогава, че ОБИЧТА е пред очите им; Живият Хляб е същият Този, който е седнал всред тях, Този, който живя и умря за тях, им говори сега; (...)

ще поканя всички минувачи: "кой е жалък и ненавидян от обществото ви? нека пристъпи тук;" (до Него) няма да оставя никого да гладува, никого да е беден, защото Благословиите Ми са богатства и Обичта Ми заасища; пътищата Ми са благи пътища, пътеките Ми водят към Вечен Живот; ще обуча окаяните и бедните, че Отецът им на Небето е техният Пазач, спасяващ Бог; ще им припомня, че и те биват считани за Негови деца и могат да Го назоват: “Отче мой”, и ако попитат: “къде може да се намери Разбирателство?” ще кажа: “Разбирателството, дете Мое, е избягването на всякакво зло;” (11.10.1993)

С тази чудесна покана, нека влезнем всички в радостта на нашия Господ. Защото Той е Надеждата и Утехата ни, Сладостта и Живота ни. Какво повече тогава бихме могли да искаме? Нека поставим нашия Господ в сърцата си, както Той ни има в Своето Сърце. Нека кажем като Давид: “Сладостта на Господа да бъде върху нас!” (Псалм 90:17)

Бог ни подтиква да се помирим и обединим, но как ще изпълним Заповедта Му? Никога няма да можем да изпълним Заповедта Му, доколкото не понижаваме гласа си, за да чуем Неговия Глас. Как щу узнаем Волята Му и ще го разпознаем и ще го различим, ако тялото ни е пълно с мрак? Как можем да видим в този мрак? Бяхте учили, че светилникът на тялото ви е вашето око, и е така, защото болното око няма зрение, а само мрак, докато здравото око осветлява гледката.

Светилникът на тялото ви е Светият Дух, който ви осветлява. Който има в себе си Светия Дух, ще търси истинските добродетели, а не пороците. Светият Дух е действителният Светилник на вашето тяло, който изпълва цялото ви тяло със съкровищата и величията на Божието Царство. Тези съкровища и величия са добродетелите. Където съществува Светлина, съществува и Добродетел, където съществува Мрак, там съществува Порок.

Затова, нека се смирим, за да можем да получим тези дарове. Не бъдете като горделивите, напротив, обичайте добродетелта. Тъй като Светият Дух не може никога да проникне в лукава душа, нито да остане в душа длъжница на греховете. Нека искрено да се покаем, позволявайки така на Светия Дух да бъде в нас като Светилник, така че да светим отвътре и отвън и с тази прозрачност да можем да кажем: “Вървя с Бога.” Бог няма да престане никога в целия ви живот да ви зове да поделите с Него Блаженството на Святата Троица. Зове всеки един от нас да влезне в Истинското и Единствено Знание на Троичната Му Божественост, Знанието да Го познаваме като Троична Святост и да живеем Истински в Бога Живот. Амин.

Видеото на това изказване може да бъде видяно ТУК

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
        Eдна лична опитност от Поклонението в Светите Места през 2000 г.
        Приветствие от Васула
        Благородството на Кръста
        Нека бъдем Едно в Святата Троица
        Призовани сме да станем богове по участие
        Вземете Сърпа и Жънете
        The Trinity
        Unity and Reconciliation
        The Announcement of the Kingdom
        A Prayer for Unity
        The Necessity of Unity
        The Third Epoch
        Be One in the Divine Trinity
        Reconciliation: the Trinitarian Approach
        Passion for Unity
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message