DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

27 ноември 1986 до 28 ноември 1986

27 ноември 1986

(Съмнения! Съмнения и съмнения!)

Сърцето ми трепти и дъхът ми секва. Ужас живее в мен. Ще трябва да съм най-жалкото създание в света, ако греша с всичко това. Ужас владее сърцето ми; ах, и дяволът се смее на страха ми… Боже мой, Боже мой, дай ми знак! Да не би да съм станала жертва на лукавия?

мир на теб! Аз съм Яхве и управлявам небето и земята; Аз съм Всевишният; осланяй се на Мен, защото те обичам; тук,1 държа разпятието в ръката ти; 2

виж,3 сключих пръстите ти заедно;

обичам те; ще разхлабя сега ръката ти; чувствай се обичана от Мен, дъще, и Ми се довери; върви в мир;

(“Отново Яхве говори на Моисей: “Сложи ръката си в пазвата си.” Моисей постави ръката си в пазвата си, и когато я извади, ръката беше покрита с проказа, бяла като сняг. Тогава Яхве му каза: “Сложи отново ръката си в пазвата си.” И когато този път извади ръката си, тя беше възстановена, точно както останалата част от плътта.” (Изх. 4:6-7)

28 ноември 1986

(Чувствам се напълно обезсърчена; не съм искала да ми се случат всички тези неща. Защо да е така? Какво бях направила?)

дъще? никога не се обезсърчавай заради хората;

Никой не е с мен, никой не ми вярва. Луда ли съм? Защо ме обвиняват за това, че ми говориш?

погледни Ме;4 бъди щастлива! радвай се, че съм до теб; чувствай се щастлива, че съм до теб; Аз, Иисус Христос, ще бъда винаги с теб; радвай се! дадох ти този дар да се доближаваш до Мен и да Ми говориш по този начин, и вярвай Ми, дъще, когато ти казвам, че малцина притежават твоя дар, въпреки че са неизчислими по брой онези, които биха желали да имат твоя дар; затова радвай се! бъди щастлива;


1 Бог се готвеше да ми даде знак.
2 Взех с ръката, с която пишех, едно разпятие от масата.
3 Ръката ми беше толкова сключена, че не можех да пусна нито разпятието, нито молива, нито пък да вдигна ръката си от листа. Но когато каза: ”Сега ще разхлабя ръката ти”, пръстите ми се отвориха.
4 Погледнах изпълненото с обич лице на Иисус. Изражението Му беше изпълнено със Състрадание.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message