DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

23 ноември 1986 до 25 ноември 1986

23 ноември 1986

(Когато показах тези послания на един от свещениците в Бангладешката семинария, бях изцяло отхвърлена. Върнах се в къщи, обезсърчена и натъжена.)

мир на теб;

Защо свещеникът беше толкова затворен? Мислех, че те първи биха разбрали небесните неща.

Аз, Яхве, съм до теб; научи ги;

(Бях много потисната…)

бъди в мир! до теб съм през цялото време; не трябва да се страхуваш… Аз съм Яхве, Аз съм този, който те води; не тъжи; те не рабраха; не позволявай на хората да те обезсърчават;1

мъртви са дните, когато благословиите Ми бяха доброжелани!2 епоха, о, маловерна епоха! тежко Ми е, задушавам се да гледам семето Ми пълно с мъртви думи! станете! живейте! прославете Ме! маловерно поколение, завинаги ли затворихте сърцата си?

25 ноември 1986

Аз, Бог, наблюдавам; гледам как са затворили за Мен сърцата си; не разпознават вече начина, по който работя; не проумяват Знаменията Ми; дадох им уши, дъще, но не ги използват; дадох им очи да виждат, но обръщат очите си в друга посока, търсейки Ме там, където не съм;3


1 Тук Бог сякаш говореше сам на Себе Си. Извика на висок глас. Гласът Му звучеше много тъжен.
2 След това още по-силно.
3 "Бог им даде муден дух, невиждащи очи и невнимателни уши, до днес са такива.” (Рим. 11:8; Ис. 29:10)

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message