DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

17 май 1986  до 21 май 1986

17 май 1986

Иисус прощава греховете и пречиства; идвам при теб с мир в Неговото Име; моли се; моля се за теб; 

(По-късно:)

мир; мир; обичай всички веща, които Бог ти даде; нека обичта ти да расте непрекъснато и да се увеличава; Даниил

18 май 1986

мир на теб; ела при Иисус и Го обичай; слава на Бога... прослави Бога; ела при Иисус, Той умря за теб; имай нужда от Него; ще те водя да се доближиш до Иисус; ела и копней да научиш Божиите неща;Дан

19 май 1986

ще ти помогна ище те науча да различаваш; ще те науча да разпознаваш кой е с теб;1 Иисус вечно те обича: “не се страхувай, защото съм тук и ви обичам всички;”

(Говореше Иисус. Ангелът ми предаде думите Му.)

20 май 1986

възхвали Господа, защото е добър; прослави го, защото е наблизо; Иисус носи на всички Мир и Обич; бъди добра, бъди добра; Дан

21 май 1986

слава на Бога; ще се моля за теб; ще ти науча Божия Закон; говоря сега за Бога; Бог

Яхве

те избра да бъдеш Негова ученичка и да те научи на всичко за Себе Си и за Своя Син, Иисус Христос; възхвали Господа; върви в мир; Даниил


1 Докато пиша. Да разпознавам някой лукав дух от Бога или моя ангел.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message