DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

12 май 1986  до  15 май 1986

12 май 1986

мир на теб; моли се; искам да те откъсна и да те обвържа за Бога; почакай и ще видиш; ще ме възрадваш много… имай нужда от Бога; Иисус те пречиства; отиди при Него, срещни Го чрез молитва;

(По-късно:)

чуй ме; обичай повече Бога, защото те обича и е до теб сега и завинаги; положи повече усилия, любима моя; прочети в Библията: Даниил; съсредоточавай се особено в молитвата; Бог да те благослави; Даниил

(По-късно отново:)

слава на Бога, че те даде на мен да те водя по-близо до Него; сега се помоли; не се страхувай от мен; имай вяра в Бога, на когото трябва да се осланяш, тихо; обича те; прославяй Го, възхвалявай Го;

слава на Бога; хвала на Господа; Даниил

13 май 1986

мир на теб;

Яхве
те обича; трябва да те обвържа повече с Него; обичай 

Яхве

повече; Даниил

14 май 1986

Яхве

те обича;

Яхве

ти дава Светлина;

Яхве

ти дава зрение и вечeн Живот; нуждай се от

Яхве

нашия Всемогъщ Бог; Дан

(По-късно:)

ще се боря с всеки зъл дух, който се опитва да се доближи до теб, молейки се; Дан

15 май 1986

Яхве

ще те води; бъди добра с всички хора и с всичко; този начин на писане е дар от Бога;

хвала на Господа; слава на Бога; Дан

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message