DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

31 юли 1986  до 5 август 1986

31 юли 1986

(Страхове и съмнения отново.)

мир на теб; слава на Бога; чувстваш ли се в мир?

Да.

тогава как би могло това да е от Сатаната, след като се чувстваш в мир; беше удостоена да обичаш Бога повече отвсякога; след това, искаш и други да обикнат Бога, прославяйки Бога; това е срещу Сатаната! щеше ли Сатаната да работи и да се опитва да опропасти себе си? ще те водя и ще те обвържа повече за Бога; всеки път, когато се съмняваш, помисли какво научи от тези текстове;

(По-късно:)

Как се чувстваш, Даниил?

обичам

Яхве

с цялата си сила, с цялата си мощ; работя за

Яхве

и винаги ще го правя;Даниил, Божи служител

5 август 1986

мир на теб;

Защо ми беше даден този дар?

Бог го пожела; Иисус ти помогна да намериш Светлината;

Ако кажат: "Защо даде Светлината на теб, а не на нас?"

Иисус дава Светлина на всички вас;

Биха могли да кажат: “Коя мислиш, че си? Не си дори монахиня.”

ти си Божия служителка; Бог ти даде този дар, за да те доведе при Него и да доведе и други при Него; обича те и ви иска всички до Него; възнамерява да ви доведе всички обратно при Него; Слава на Бога; Даниил

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message