DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

20 юли 1986  до  29 юли 1986

20 юли 1986

разчитай на Библията; моли се; позовавай се на Иисус в молитвите си; изпитвай нужда от Иисус;

Разбираш нали, че не мога да го осъзная всичко това?

да, един ден обаче ще го направиш; разчитай на Иисус Даниил

22 юли 1986

мир на теб; мисли за това, което Иисус иска;

Да обичаме Бога, но да Го обичаме истински. Да следваме заповедите Му, да Го почитаме и да сме добри.

да; предай се на Иисус; моли се повече; медитирай повече; трябва да възхваляваш Иисус, който ти помогна;

Имам ли някакво доказателство за всичко това?

ти си доказателството; Иисус те направи да разцъфнеш;

Свещеникът каза, че Бог не работи по този начин.

как обикна Бога?

Чрез посланията.

тогава чувствай се в мир; Бог те доведе при Него; обичай Бога до края; моли се; прославяй Бога; Дан

25 юли 1986

мир на теб; имай нужда единствено от Бога; обичай

Яхве;

обичай Го повече;

Яхве

те обича повече, отколкото можеш да си представиш; дай това послание и на други; осланяй се на Бога; върви в мир, скъпа, и се моли;Дан

29 юли 1986

(Съмнения отново.)

мир на теб; как накара братовчедката си да прочете Библията? поради какви причини го правиш всичко това?

Искам всеки да се чувства като мен, щастлив, че обича Бога. Освен това научих много неща чрез писанията.

Бог те обича много повече, отколкото можеш да проумееш; възхвали Бога;Дан

(По-късно:)

мир на теб;

Понякога си мисля, че външният ми вид не е подходящ за този дар, и това ме притеснява.

видът ти няма нищо лошо; не отдавай значение на вида си; Иисус каза на учениците Си, че чистите сърца са по-здрави от онова, което изглежда добро отвън, а отвътре е покварено; Иисус те излекува от вината ти; излекува те от един измамен живот; колко много желаех Иисус да те излекува! Слава на Бога! имай благословиите ми; моли се; обичай Бога, Той те обича; ще ти помогне; имай

Яхве

за свой мир;Даниил

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message