DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Бог, Съществувам

30 септември 1986

мир на теб, дъще Моя;

Моля Те, Иисус, дай ми светлина, за да бъда способна да Те чувствам и да пиша.1

Васула, молитва само с устни означава, че зовът е неубедителен;

(Разбрах грешката си. Бях поискала от Иисус това благоволение без обич, без да мисля, без действително да го чувствам. Повторих го, но осмисляйки истински всяка дума и издигайки душата си към Него.)

отправяй зова си към Мен, чувствайки Ме,2 както този път; Аз, Бог, чувствам; чувствам всичко; трябва да приема от зова ти обич идваща от дълбините на душата ти, че Ме желаеш, че Ме обичаш, осъзнавайки всяка дума, която изричаш; Аз, Бог, съществувам и чувствам; всеки зов произнесен само с устните е по-добре да остане зарит; предъвканите молитви са отзвуци от гробове; помни, че съществувам и че чувствам; желая всички Мои деца да се трудят, доставяйки Ми радост;


1 Необходимо ми е да чувствам Божието Присъствие.
2 Съзнавайки Божието Присъствие.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message