DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Съм Непристъпен

5 октомври 1986

(Чета книга, където много хора описват “преживяванията си с Бога”, но на повечето от тях е било казвано от “специалисти”, че трябва да забравят преживяванията си, защото не са от Бога; казват им, че само души особено издигнати изпитват подобни неща с Бога и че човек трябва да бъде особено издигнат. Доколкото зная, аз не съм от тях и далеч от това да съм добра, затова решавам да спра тези срещи, пишейки с Бога; трябва също така да “пакетирам” всичко това. Изглежда сякаш казват, че за да стигне човек Бога, трябва да бъде свят и ме карат да вярвам, че Бог е толкова далеч. Затова, ще изоставя всичко, оставяйки ръката си да напише за последен път това, което иска, водена от “силата”, която пишеше през всичките тези месеци.)

Васула! не Ме оставяй, любима, зови Ме и се учи от Мен; помни, до теб съм през цялото време; Аз, Бог, живея в теб; вярвай Ми, Аз съм Всевишният, Вечният Бог;

Не. Не е възможно. Не може да е Бог. Онези, които знаят, ще ми докажат, че това не е Бог. Само към възвишенo чисти души, които са достойни, Бог се доближава, за да даде такива благодати.

не съм непристъпен! Васула, не отказвам на никого; укорявам всички онези, които възпират насърченията Ми към децата Ми да дойдат при Мен; онези, които учат, че за да дойде човек при Мен или да бъде приет от Мен, трябва да е чист или достоен, са онези, които вредят на Църквата Ми; всеки човек, който Ме е намерил, но бива обезсърчаван от другите, Аз, който съм Безмерната Сила, ще го подкрепя, давайки му Силата Си; защо, защо да разполагам с хора, които се самоназовават специалисти и отсъждат дали съм Аз или не, забранявайки всяка възможност, оставяйки децата Ми безутешни и безпомощни и разочаровани, пренебрегвайки всичките Ми благодати, изтръгвайки от Мен децата Ми; защо се отхвърлят всичките Ми дадени благословии; благословии, които Аз дадох; Аз съм Безмерното Богатство;

дъще, когато най-сетне Ме намери, бях изпълнен с щастие; бях внимателен, за да не те уплаша; бях нежен, отнасяйки се към теб като майка, която се грижи за бебето си; накарах те да се доближиш до Мен; бях изпълнен с щастие, да те зова и да те срещам, да тe имам близо до Мен, да си споделям всичко, което имам, любима Моя; и сега, идваш да Ми кажеш, че възнамеряваш да Ме оставиш, защото Аз, Бог, съм недостъпен и защото беше информирана, че само достойните души могат да стигнат до Мен и че ти не притежаваш необходимите изисквания! не отхвърлям никога нито една душа; предоставям благодатите Си дори на най-жалките;

възрадвай Ме и Ме срещай по този начин; благославям те, дъще; водя те; храниш се от Мен; Васула, прочети днес 1 Петър; чети внимателно, след това ще ти обясня; прочети първата глава; живей с вяра; Петър те учи да имаш вяра;

(Иисус ме накара да проумея много неща с думата “вяра”; че с вяра човек може планини да измести. Трябва сляпо да вярваш, ако го желаеш.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message