DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Пътят

28 септември 1986

(Днес Иисус ми даде ясна картина (мисловна представа) за мен самата някъде. Обкръжението ми изглеждаше така, сякаш се намирах в тресавища без никой наоколо, и духът ми изглеждаше загубен. Сред сухите дървета видях Иисус да ме търси.)

тук съм; Аз съм, Иисус; намерих те; ела, позволи Ми да ти покажа пътя на завръщането; чуй Ме: Аз, Иисус, съм Пътят; всеки път, когато се чувстваш загубена, повикай Ме; ще дойда при теб и ще ти покажа пътя; Аз съм Пътят;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message