DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Изкупителят Ти

27 септември 1986

мир на теб; Васула, ела при Мен, Аз съм Изкупителят ти, Мирът ти; живях сред вас на земята, в плът; Аз съм Единородният Син на Бога; ела при Мен и опри главата си на Мен; Аз съм Утешителят ти; когато се чувстваш нещастна, помни, че съм до теб;

произнеси заедно с Мен тази молитва:

помогни ми, Отецо,
и ме изведи на зелените Си поляни,
където тече вечна и бистра вода;
бъди Светлината ми, за да ми показваш Пътя;
заедно с Теб, на Твоята страна ще вървя;
с Теб, просветлявайки ме, ще говоря;

Отецо любими,
остани в мен, за да имам Мир
и да чувствам Обичта Ти;
ще Те следвам в стъпките Ти;
заедно с Теб ще остана;
просветли ме, обичай ме,
остани с мен сега и завинаги; Амин;

(Иисус беше дошъл, за да ми покаже тази молитва.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message