DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Светлината

20 септември 19861

Мир на теб;

Мога ли да съм с Теб?

да, ти си с Мен, Аз съм Светлината;

Мога ли да съм до Теб?

ти си до Мен, ти си в Мен, Аз съм Светлината;

Можеш ли да ме подслониш?

подслонена си от Мен;

Мога ли да се уповавам на Теб?

можеш да се уповаваш на Мен;

Необходима ми е Силата Ти, за да запазя Вярата си;

дава ти се Сила;

Нуждая се от Обичта Ти

обичана си от Мен;

Аз съм Светлината и блестя, за да гледат всички; не се страхувай; пътят Ми е прав; пътят Ми ще те доведе при Мен; ще те срещна и ще Ме разпознаеш, защото излъчвам Мир и Обич;

ела при Мен; Виждаш ли Ме? Чуваш ли Ме? Не се страхувай; не стой така в мрака; виж, крайниците ти са излекувани, можеш отново да се движиш, виж, зрението ти се възобнови;2 излекувах те; излекувах срама ти и измих греховете ти; използвай крайниците си, за да дойдеш при Мен; очите си, за да Ме видиш, вярата си, за да Ме срещнеш; Аз съм Изкупителят ти; Аз съм Мирът ти; Аз, Иисус, ви обичам всички;


1 Това е написано след Пречистването.
2 Всичко това е метафорично.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message