DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Избрах Те Да Бъдеш Вестителката Ми

23 януари 1987

о, Васула, колко те обичам, ела при Мен, Аз съм Вечният ти Баща; чувствай обичта Ми, която изпитвам към децата Си! напътих те да Ме обикнеш; Аз съм, който ти показа Пътя; Аз съм Бог на Мир, Бог на Обич, Бог на Милост; Благ съм; Аз съм Добрият Пастир; Баща на Опрощението съм; как бих могъл да ви гледам загубени и да не дойда да ви спася? броя всеки един от вас; Добрият Пастир дава живота Си за агнетата Си; бездна на Прошка съм; няма никога да ви изоставя;

(По-късно:)

Какво ще стане, Иисус, ако спра да пиша?

Васула, дори да спреш да пишеш, ще бъда винаги с теб да те напътствам; дадох ти тази харизма да Ме срещаш по този начин и да те уча; попитах те дали искаш да работиш за Мен и отговорът ти Ме зарадва; Васула, харесва Ми, когато се колебаеш; започваш да се учиш да мислиш, преди да решиш;

Аз съм Учителят ти, приеми напътствието Ми; напътствам те да осъзнаваш лукавия, който се стреми към разруха на душите, хранейки ги със своето тщеславие; уча те да проумееш колко коварно зъл може да бъде; ще те науча да приемаш; ще те науча да бъдеш смирена, искрена със себе си, вярна на Мен; ще те храня със смирение; напомням ти, че не те облагодетелствам повече от останалите; напътствието Ми ще те научи как да напреднеш и ще пречисти душата ти; нито за момент недей да мислиш, че ти дадох тази харизма, защото те обичам повече от останалите Си деца; дадох ти тази благодат, за да нахраня теб и другите, които се намират в отчайваща нужда; Аз съм Господ Иисус Христос, Добрият Пастир, който бди над стадото Си; идвам да ви покажа пътя на завръщането; идвам да блесна над вас и да ви дам надежда;

Васула, вярно е, че те предопределих, преди да се родиш; избрах те да бъдеш Моята вестителка, за да разкриеш Посланието Ми на цялото човечество; колебаеш се, защото ти бях поискал преди да станеш Моя невеста?

Да, Господи…

ти вече прие, помниш ли?

Зная, Иисус. Но след размисъл, не мога, не, че не искам, но не съм достойна да стана Твоя невеста. Как! Как можах ей така да го приема, без да съзнавам стойността му!

Васула, мога да те науча да станеш достойна за Мен;

Дори и да съм достойна, не е достатъчно.

защо?

Защото не е достатъчно човек само да е достоен, необходимо е много повече от това.

зная, че не е достатъчно човек да е достоен, но ще те науча да бъдеш достойна и свята; ще трябва да работиш, за да го постигнеш; ела, ще ти помогна; трябва да останеш Моя невеста, невеста, която се нуждае от оформяне; приех те такава, каквато си, защото те обичам, но трябва да Ми позволиш да те оформя така, както Аз искам да бъдеш; ще те храня, за да се развиваш; разкрих ти как работи лукавият като ти дава куп информации; искам да останеш будна, четейки ги внимателно;

научи се да приемаш; всеки път, когато ще те виждам безпомощна, готова да паднеш в клопки, ще ти се притичвам на помощ, не гледай на напътствието Ми като на един вид наказание, водя те, за да не паднеш; не искам да те загубя; позовавай се на Мен в молитвите си и се моли повече;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message