DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Свободна Си Да Избереш

21 януари 1987

(Свещеникът много ме измъчи. Kакто ми го беше казал Бог на 16-ти, изпрати ми отрезки с всякакъв вид теории, за да ми докаже, че това е дяволско. Изпрати ми дори, както ми го беше предрекъл Бог, теория за подсъзнанието, окултизма и сатанизма, както и писмо, където ми казваше да унищожа написаното и да предупредя хората, за мое и за тяхно добро, че то произхожда от лукавия. Казах му, че го бях послушала, молейки се с тези три молитви и че не бях писала, за да видя резултата. Но не мисля, че ми повярва, защото отиде и каза на другия свещеник (който вярва, че писанията идват от Бога и ме подкрепя), че писанията са сатанински и че изобщо не съм била прочела трите молитви, както ми беше поискал! Това обезпокои мнозина други свещеници, затова този, който ме подкрепяше ми поиска да му дам да прочете последните две тетрадки. На следващия ден, придобивайки вече свое собствено мнение, ми каза да продължа да пиша. Зная обаче, че другият, който мисли, че е дяволско, го прави от обич към Църквата, за да предпази Църквата. Но бих искала само да види по-ясно! Желае също да ме спаси, смятайки, че е нещо лошо. Надявам се някой ден да разбере. Моля се на Св. Мария. Къде греша?)

о, дъще, колко Ми е болно за теб;

Дали греша като желая и други да обикнат Бога и им показвам това послание?

не, никак не грешиш; Аз съм Мария, Майката на Скърбите; Васула, до теб съм, винаги; бъди с Нас; идвай при Нас за утеха; не могат да проумеят Богатствата Ни; затворили са завинаги сърцата си, ти си едно от многото знамения, които им дадохме, но не изглежда да са разбрали; Бог те насърчава да чуеш призива Му;

Васула, всеки път, когато довеждаш една душа при Бога, Бог е доволен от теб; Синът Ми Иисус и Аз сме винаги на твоята страна; внимавай, защото лукавият е разярен срещу теб; лукавият се опитва да те обезсърчи, начинът, по който воюва срещу теб е да прибавя погрешни думи в написаното, за да те заблуди; винаги го помни това и не го забравяй; това е оръжието му срещу теб; намирам се до теб, закриляйки те;

Бих ли могла да разпозная лукавия?

ще ти го казвам винаги; имай Ми доверие; Иисус те е упражнил да Го разпознаваш;

Защо съм нападана?

ще ти го обясня, дете Мое; разбери, че си изложена на Ада,1 любима; тъй като обичта ти към Бога лекува много блуждаещи души;2 затова си нападана; Аз съм до теб, закриляйки те; това ти го казах сега, за да можеш да разбереш коя е причината за някоя погрешна дума; лекуваш ги с обичта, която изпитваш към Иисус и към Светия си Баща;

Работя и по този начин?

да, лекуваш ги с обичта си; не оставяй хората да ти влияят и да ти налагат теориите си; всеки път, когато ти казват да престанеш да пишеш, припомни си колко неука беше, живеейки в мрака; много от децата Ни вече не разпознават знаменията Ни; Бог те избра да бъдеш Негова вестителка; достави Му удоволствие, слушайки Го;

Благодаря Ти, Свeта Мария, Бог да Те благослови.

мир на теб;

Иисус?

Аз съм; Васула, обичам те до степен, която не можеш да схванеш; Васула, колко страдам, гледайки децата Ми толкова сухи; как могат да забравят Обичта, която изпитвам към тях? предоставих Живота Си за тях; любима, бъди близо до Мен и Ме почувствай; ще дойда в определения час да те освободя, но първо трябва да изпълниш една задача;

Аз, Бог, вече разкрих Мъдростта, за да благословя цялото човечество; о, дъще, един ден ще разбереш изцяло как работя; не се страхувай, защото Аз, Бог, те обичам;

(По-късно:)

дъще, Аз съм, Иисус, искам всеки път преди да започваш писането с Мен да прочиташ трите молитви, тъй като отстраняват злото; повярвай Ми, тези молитви са силни; искаш ли все още да работиш за Мен?

Иисус, ако кажа не, какво ще направиш?

свободна си да избереш, не се страхувай, няма да отнема харизмата, която ти дадох; винаги ще те срещам, за да ти казвам колко те обичам;

Не, Иисус, вече казах, че съм разположена да работя за Теб. Защо да променя думата си, спомняш ли си?

доволен съм от отговора ти, дъще; остани при Мен и ще те водя;

Иисус, наскърбявала ли съм Те някога?

да, наскърби Ме; бях наскърбен, когато забрави как те спасих от мрака; но ти простих; зная колко много Ме обичаш; Аз съм твоят Жених; не го забравяй; не забравяй също, че като Моя невеста, си споделяме всичко; Васула, вдигам върху уморените Си рамене Кръста Си на Мир и Обич, вземи Го за миг, любима; ще Го поставя върху раменете ти, за да Ме облекчиш от товара Ми; искам да си до Мен, за да разтоваря Кръста Си върху теб; искам да си до Мен, защото зная, че разбираш колко страдам; когато усетиш Кръста Ми и ти ще страдаш; Аз съм твоят Жених и ще споделям с теб и страданията Си; ще се чувствам облекчен всеки път, когато Ме освобождаваш от товара Ми; преди да Ме приемеш, непрекъснато се намирах до теб, внимавайки за всяко твое движение, любима; зовях те толкова пъти, но ти не осъзнаваше Присъствието Ми; сега, най-сетне Ме чу и дойде при Мен, защо тогава се съмняваш?

(Съмнения след контакта ми със свещеника.)

всеки път, когато си безпомощна, когато се съмняваш, припомни си това, което току-що ти казах; носи Кръста Ми на Мир и Обич и не Ме изоставяй; ела и се помоли заедно с Мен;

(Иисус се помоли заедно с мен. Гледаше нагоре, докато се молеше.)

Иисус, знаеш колко Те обичам. Ще Ти помогна да носиш Кръста Си, за да Те облекчавам. Можем да си Го споделяме.

дъще, как винаги желаех да те чуя да Ми го казваш това; ела, любима, нека продължим пътя си;

(Иисус беше толкова доволен. Щастлив.)

(На следващия ден.)

(Чух името си. Иисус ме зовеше безспир. Рисувах. Захвърлих четките във въздуха, станах, изтичах към бюрото.)

Васула, Васула, Васула; Аз, Иисус, те зовях; о, Васула, колко те обичам; прослави Ме; бъди винаги с Мен; всеки път, когато Ме обичаш с такава пламенност, се чувствам прославен; доставяй Ми винаги удоволствие, изслушвайки Ме, както сега; помни, скоро ще бъда с теб; скоро ще те взема при Мен, любима, защото те обичам до степен, която не можеш никога да си представиш, но трябва първо да предадеш Посланието Ми на всички нации, както го правиш сега, след това ще дойда бързо да те взема; ще те доведа тук, където съм Аз и ще бъдеш завинаги при Мен; Аз, Иисус Христос, те обичам; дадох ти тази благодат, Васула, благослових те; никога не вземам обратно, каквото давам;

- дъще, ще съживиш ли Църквата Ми?

О, Иисус, искаш нещо, което не съм способна да направя за Теб!

довери Ми се!

Ще се прилепя за Теб и ще бъда изцяло зависима от Теб. Ти си Учителят ми.

прослави Ме, ще те водя;


1 Чистилището.
2 Молитвите ни към Бога и обичта ни към Бога са използвани от Бога да издига души от чистилището. В същото време, обичта ни към Бога Го кара да прощава на блуждаещи души на земята и да ги спасява.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message