DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Моя Невеста

8 януари 1987

мир на теб, Васула; Аз съм, Иисус; Васула, ела при Мен, ела и живей в центъра на Сърцето Ми;

Искаш ли ме, Иисус?

О, да! искам те горещо; искам да те очаровам!

Но не струвам нищо,

обичам те такава, каквато си… бъди Моя невеста, Васула;

Как бих могла!

обичам те;

Не зная как да бъда Твоя невеста, Иисус.

ще те науча да бъдеш Моя невеста, любима;

Ще нося ли някакъв символичен знак, Господи?

ще те оставя да носиш Кръста Ми; Кръстът Ми се провиква за Мир и Обич;

Искам да Те направя щастлив, Иисус.

дай Ми щастие като никога не Ме напускай, дай Ми щастие, обичайки Ме, дай Ми щастие, разбуждайки децата Ми;

Нуждая се от силата Ти за всичко това, особено за последното!

погледни Ме;

(Погледнах Го. Cила се излъчваше от Него като аура.)

Аз съм Сила; ще ти помогна, бъди благословена;

Щастлив ли си с мен? Никога преди не съм Те питала.

щастлив съм с теб през цялото време, когато се чувствам обичан от теб;

Бих искала да Те видя да се материализираш!

поискай и ще ти бъде дадено; увеличи вярата си в Мен;

(Реших да покажа писанията на един католически свещеник тук. Осъди ги, казвайки, че е дело на дявола, и че трябва да спра. Иисус го беше попитал дали иска да вдигне Кръста на Мир и Обич заедно с мен. Казах му го. Той каза, че е лукавият. Даде ми да прочета: молитвата на Св. Михаил, молитвата “Спомни си, Богородице” от Св. Бернар, Новената доверие към Свещеното Сърце на Иисус Христос. Каза ми да чета тези молитви през следващите дни, за да види какво ще се случи.1 Направих го. Oставих ръката ми да пише, и излезе: “Аз съм, Яхве, който те води;” Четири дена подред.)

Господи Иисусе, изпълних волята на свещеника, спрях да пиша, освен тези пет думи, които излизат след молитва. Възпрях Те да пишеш, подчинявайки се на свещеника. Искам да Те попитам, Господи, защо, защо му поиска, след като знаеше какво ще стане и многото страдания, които щеше да ми причини!

с теб съм, дъще, поисках му го, защото искам да се научи, искам да започне да проумява Богатствата Ми, Аз съм Безмерното Изобилие!

"знай, че Аз, Иисус Христос, давам това напътствие за децата Ми; Аз съм, който напътствам Васула; не отхвърляй даваните от Мен благословии; посланията Ми се провикват за Мир и Обич; искам децата Ми да изпълнят светилищата Ми; искам да се обърнат при Мен, искам да живеят свято; идвам да блесна в този мрачен свят; искам да ги съживя и да им кажа, че Словото Ми е Живо! искам да си спомнят Словото Ми, което оставих настрана; искам да им припомня колко много ги обичам; искам да възпламеня сърцата им, искам да им кажа да се обичат един другиго, както Аз ги обичам; обичам те, сине, разбери, че опитвайки се да спреш Васула, неволно вредиш на Църквата Ми; Аз съм Господ Иисус Христос, когото обичаш; зная, че вършиш това от добра вяра, но така направи и Саул, преди да дойда и да му кажа, че онова, което мислеше за правилно, беше погрешно, и беше преследването Ми; смяташ, че харизмата, която Аз, Иисус, дадох на Своята дъщеря е от лукавия; повярвай Ми, сине, не се плаши, защото повтарям ти, че е Моя Воля Васула да се изучи от Мен; сега е украсена с цветове и по-късно плодовете й ще нахранят много загубени души; ще разбереш един ден, сине;2 Аз, Иисус Христос, те обичам;"

(Свещеникът, след като прочете посланието Ти, ме порица, че е дяволско и че са гадания.)

зная; кажи му следното от Мое Име: “гаданията са за безумните, вдъхновенията са за благословените деца; гаданията не носят плодове, вдъхновенията носят добри плодове, които хранят мнозина;”

възвърни смелостта си, дъще, Мъдростта събужда децата Ми; Аз, Бог, те обичам;


1 Свещеникът беше поискал да спра да пиша и така му се покорих, но когато хванах молива, Бог отново използва ръката ми.

2 Предричането се потвърди.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message