DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Трябва Да Придобиеш Мъдрост

16 декември 1986

Цял един ден ми беше необходим, за да проумея какво ми предоставяш! Бях изумена от себе си, че така просто приех, без да се замисля какво ми предлагаш! Искам да Ти благодаря, Господи.

мир на теб; съзнаваш ли значимостта му?

Лека-полека, да! Но не съм достойна за такава благодат!

ще трябва да придобиеш Мъдрост; но не се обезсърчавай; ще те науча да я спечелиш; намираш се в Светлината Ми и след като си в Светлината Ми, ще се научиш;

чуй Гласа Ми, постарай се да Ме разпознаеш; Аз съм Иисус Христос и съм Учителят ти; чрез Светия Дух те научих да работиш; научих те да Ме обичаш; залях те с Делата Си, за да те направя способна да Ме разбереш; Аз съм Силата ти; ще ти бъде дадена Сила да се справиш с угнетителите си, които ще бъдат многобройни, дете Мое;

(Бог изглеждаше тъжен, и това ме уплаши, защото внезапно Божият Глас стана сериозен и тъжен.)

Защо? Защо?

защо? защото мнозина не вярват, че работя и по този начин; някои изобщо не вярват в Мен; дъще, трябва да те предупредя;1 казвам ти го това, за да си подготвена и наясно за тези хора, тъй като са глухи и неми и са затворили сърцата си; ще поискат да обосноват позицията си; ще ти кажат, че това не идва от Мен, че всичко това идва от ума ти, ще те хранят с отровни теории; ще изнамерят начини да ти покажат, че грешиш, ще те накарат да прочетеш теориите им,2 за да ти докажат, че грешиш; затова те предупреждавам, дъще, не позволявай хората да те обезсърчават; не позволявай на eпохата ти да те погуби;

Господи, какво мога да направя? Освен, ако не ме защитиш с Ръката Си!

ще бъда с теб през цялото време; не се чувствай изоставена; ще те науча да бъдеш силна и да преодолееш всички свои угнетители; подготвям те; ще те храня, за да бъдеш изпълнена; имай Мира Ми и обитавай в Мен;

Иисус Христос


1 Бог заговори много бащински и фамилиарно.
2 Предричане, което се осъществи след близо една седмица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message