DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Всичката Мъдрост Произхожда От Мен

15 декември 1986

дъще, всичката Мъдрост произхожда от Мен, искаш ли Мъдрост?

Да, Господи!

ще ти дам Мъдрост; чуй Ме, ще придобиеш Мъдрост, Аз съм Всевишният Господ и ще те уча; прилепи се към Мен и ще се научиш, имай вяра в Мен;

разбуди децата Ми, дъще; живей в мир, защото всяка стъпка, която правиш, Аз, Бог, я благославям; мнозина ще бъдете изпълнени;1 върви в мир;


1 Това означава, че веднъж изпълнена със Светия Дух, свидетелството ми ще привлече мнозина при Бога, ще се размножим.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message