DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Би Ли Била Способна Сама Да Ме Обикнеш?

24 януари 1987

Васула, Васула, малка ти, любима на Свещеното Ми Сърце, не се страхувай, обичам те;

дъще, би ли била способна сама да Ме обикнеш?

Не, Иисус.

ти се научи да Ме обичаш, защото се доближих до теб, просветлявайки те; върнах те при Мен, разбуждайки те; Васула, знаеш ли защо те обичам?

Не, не зная, Иисус.

ще ти го кажа тогава; обичам те, защото си безпомощна, окаяна и виновна; децата са Моята слабост; обичам ги, защото Ме оставят да ги оформя; Васула, ела и обитавай в Свещеното Ми Сърце, в дълбините Му ще намериш Мир и ще чувстваш пламенната Ми Обич, която изпитвам към всички вас; ще можеш да им кажеш за Обичта Ми към тях; погледни! с всеки изминат ден идваш по-близо до Мен!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message