DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Завръщането Ми ще стане и Стъпките Ми се чуват

14 септември 2023

дъще Моя! това е Моята Битка, и ти, ти си само участница в нея; заличи се и Ми позволи да се грижа за теб; сред многото, Моят пламък в теб няма никога да намалее;

Боже мой, Любовнико на човечеството, Ти си моят Бог. Възхваляам Святото Ти Име и Те величая, защото изпълни в мен и в другите, които избра, всички Свои възнамерения планирани много преди да се родим. Сега вратите на преизподнята са отворени и основите на земята ще се разклатят! Отдавна сме народ живеещ без Святото Ти Име и за мнозина си само мит... 

ах!! с всичко, което предстои, земята в духовната си суша ще се разцепи на парчета; ще бъде разкъсана и разединена от тежестта на греха си, и от отказа си да скъса с греха и да се покае за мръсотията натрупала се във вътрешностите й и която тежи толкова върху нея; земята трябва да бъде пречистена и измита; няма да може да понесе цялата тежест на греха и мръсотията си и така колкото едно мигане на окото, земята ще затрепери и ще се разтърси, хвърляйки на земята повечето от своите обитатели, които няма да могат да станат отново; веселият звук на лирата и птиците ще замлъкнат, Ликът на Справедливостта е на път да бъде разкрит... всичко това ще стане, когато Отецът Ми в Небесата ще бъде чут да казва “стига! стига вече!"

кажи Ми, Васула, какво повече можех да направя, което да не направих?

ах! Господи! какво мога да кажа? зная, че Свещеният Ти Закон не се пази, и сърцата на това поколение са далеч от Теб; Твоята Собственост1 е превърната в пепел; хората от Църквата продължават да хвърлят отровни стрели еин на друг, но...2

зная какво искаш да кажеш, така че го кажи!

Милостта Ти е голяма, пощади ни!

не! не казваш това...

добре тогава, ето, прочисти тази земя, направи, каквото е необхоимо, за да бъде почистена тази мръсотия...

радвам се, че каза това, което имаше наум;3 ах, сега ти усети болката Ми... Васула, любима Моя, разбираш ли сега защо отлагах Завръщането Си? Завръщането Ми ще стане и Стъпките Ми се чуват, ехтят през клисури, през долини, през планини и сред всички нации, с множество небени войнства4 да Ме следват, ще се върна; и ангелите Ми ще подемат сигнала за народите, прогласявайки Величественото Ми Присъствие до краищата на земята; и всички онези, които Ме обичат, ще се провикнат победоносно: “Светият! Изкупителят! Върна се!” всички нации ще видят Славата Ми и Почтеността Ми; и ще бъде, както е написано в Писанието: “когато се намери ново вино в чепка грозде, в него има благословия” и Аз ще направя същото за онези, които Ме обичат и Ми служат; отказвам да унищожа народа като цяло;" 5

така че Васула, не казвай: “бях изоставена”, не Ме оставяй да го чуя това отново...6 Аз съм твоят Пастир; кажи Ми кой от пастирите не пази своето стадо? и кой е грънчарят, който захвърля делото на ръцете си? чуй Ме: Духът Ми почива в теб, водейки те да пазиш жива своята пламенност и дълбоко в сърцето си да копнееш за Мен със страст, молейки се за милост, милост за всички жители на земята, за да бъдат и те спасени... ела сега, позволи Ми да си почина в тишината на сърцето ти, Моето скривалище; Обичта те обича, ic Аз Съм


1 Земята.

2 Поколебах се да кажа останалото...

3 Веднгаа усетих колко Му е болно на Иисус, когато ни наказва, страданието Му е силно, тъй като Обичта Му е толкова голяма дори към най-големия грешник на тази земя и това ми напомни за Йонас, който беше недоволен, че Бог пощади град Ниневия, когато те се покаяха...

4 Aнгели.

5 Исаия 65:8

6 С приятелите ми бяхме на кафе и те развълнувано говореха колко много се подвига духът им, когато говорят с мен по телефона, и това им доставя радост, дори и да са били "унили" малко преди това.Че е като лекарство. Мисълта ми ме отнесе при мен и се запитах защо и на мен не се случва нещо такова, някой да ме повдигне морално, когато съм унила... и веднага чух Гласа на Христос да ми казва на гръцки: και Εμένα δεν Με λογαριάζεις, а Мен не Ме ли броиш?

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message