DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Винаги ще летя при теб

16 юни 2023

(Празник на Свещеното Сърце)

Аз Съм, възрадвай се! позволи Ми да ти кажа няколко думи: виждаш ли как идвам? падни в прегръдката Ми и почувствай пулсирането на Свещеното Ми Сърце как жадува за теб, как жадува да чуе възхвалите ти и как жадува да чуе молитвите ти, остави душата ти да се прилепи за прегръдката Ми, защото съм скалата ти, безопасността ти, домът Ти; Васула, позволи Ми да те държа затворена в Свещеното Ми Сърце, това Сърце, което е толкова недоразбрано, отхвърлено и толкова необичано;

виж, не те ли поканих да живееш в Царските Ми Дворове на Небето, така че да те изпълня с добри неща, които траят вечно? въпреки многото ти грешки, Аз, който съм Милостта, разпръснах бунтовните ти действия като облак, позволявайки ти да стъпиш в Царските Ми Дворове, защото познавах сърцето ти, сърце, на което мога да се доверя и да му осигуря знание и да го изпълня с трайно богатство, в което душата ти, както и други души, ще пирува;

Любима моя, сърцето Ми не може да бъде оставено само и забравено от онези, които обичам, блажени са онези, които чуват Ударите на Сърцето Ми, зщото всеки, който чува Ударите на Сърцето Ми, намира Живот; Сърцето Ми е пропито от желанието да литне при теб, вземайки крила на гълъб; винаги ще летя при теб, както направих на Хълма на Изкушението[1] като крилата на гълъб долетях при теб, за да Ме приемеш; кажи на народа Ми, че не мога да се сдържа, защото съм болен от обич и желание да бъда приет от всички вас, за да живея във вас, така че да станете част от Мен, плът от Плътта Ми, кост от Костта Ми;

остани лоялна към Мен, дете Мое, следвайки Царския Скиптър на Почтеността; защото Словото Ми е самата Почтеност... когато те поканих, бях те помолил да построиш наново Дома Ми, да го разкрасиш и обединиш, бях ти дал тези заръки; знай, че Мои бяха ръцете, които те държаха изправена във всяка нация, където те изпращах да разпространиш думите Ми, и Аз Самият издигах гласа ти, Аз Самият изравнявах пътя ти, за да не се спъваш, зовейки изгнаниците да се завърнат у Дома, и изравнявах пътя за единството, без предразсъдъци, без упорства, а да се съберете около един Олтар; не казах да се съберете в хаос, а да се съберете в единство, и да се позовете на Името Ми в един глас, като по този начин смазвате Разделителя; целта Ми е да премахна границите между Църквите Ми, които ги държат разделени;

стой близо до Мен, дъще, и не се страхувай, когато войските се появят на хоризонта; защото заедно ще паднат; ще сложа край на човешката гордост... ще продължа да бдя над теб и ще бъда твой съветник; храни се от Мен, за да продължа да те възстановявам; постави Ме като печат на сърцето си, защото Сърцето Ми е възпламенено, пламък, който никога не умира, пламък, който пороите не могат да сподавят, нито наводненията да угасят! Обичта е до теб! ic!

 


1 Когато групата ни посети Хълма на Изкушението, имахме Литургия и Хостията се даваше на групата, но когато свещеникът се приближи до мен и беше на около метър от мен, Хостия от Чашата излетя и стигна до мен, едва успях да я хвана. Свещеникът каза, "Иисус просто нямаше търпение..." 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message