DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Завръщането Ми ще стане и стъпките Ми се чуват

17 септември 2023

(Получих част от това послание в Църквата, след това у дома посланието продължи.)

Господи и Царю, Боже Спасителю мой, Дом мой, Място мое за почивка,
обичам Те и ме изпълва радост, че ме накара да открия,

че принадлежа на Теб; 
Ти ме направи силна, използвайки слабостта ми;
Присъствието Ти е моята наслада!

откакто Светлината Ти се излъчи на пътя ми,
Ти спаси краката ми от препъване,
като пастир извеждащ стадото Си на паша,
ме поведе в пътищата на добродетелта и Обичта;

дъще! лилия сред бодили, любима Моя, Аз съм твой толкова, колкото и ти си Моя, така че говори Ми, любима Моя, ароматизирай Сърцето Ми, тъй като разговорът ти утешава раненото Ми Сърце; нека желанието ти да е само за Мен;

събудих те и те възстанових и те възпрях да гониш вятъра, лутайки се като изгубена овца; доведох те, любима Моя, в Царските Си Дворове, в присъствието на Отеца Ми, о, да! твой Отец също! в Присъствието Му, като млад елен, сърцето ти подскочи от радост, когато Го разпозна; Лъчите от Устата Му, когато те повика с името ти, те покриха в Славата Му като воал; това беше прекрасен момент на радост на небето сред всички Мои Ангели;

Запазих в паметта си тази прекрасна първа среща, за да мога да я предавам на всички, особено на несъществуващите същества;

дарих те с крепкост да овладяваш злото, и поставих убедителни думи в устата ти, когато ходиш от нация в нация, за да свидетелстваш в Името Ми; особено, когато се изправяш пред онези отговорни в Църквата Ми, които са станали администратори по-скоро отколкото пастири, като по този начин загубиха тоягата си, а някои продължават да поставят славата на хората над Моята слава;

ароматизирай Сърцето Ми, това Сърце, което е твоето Убежище, твоето скривалищe;

Господи мой, силата Ти преобладава над всичко, излъчи Славата и Блясъка Си върху Делото Си, нека бъде успокояващ балсам за страдащите;

ще бъда прославен и ще възтържествувам накрая, така че бъди смела; осланяй се на Мен и се опитай да разбереш, че Ръката Ми държи ръката ти, за да пишеш тези Поеми и съм Аз този, който ти го отнема, когато поискам; Аз съм този, който те вдига и те сваля; Аз съм, който те подкрепя с десницата Си и съм Аз, който те поваля; не забравяй, че съм Аз, твоят Бог, който те обича до безумие, избрах те да водиш Църквата Ми да бъде една; направих от теб свидетел за хората на Църквата Ми, зовейки ги да си споделят заедно;

Могат ли вълк и агне да се разберат? така е и с различните Християнски деноминации, така че свидетелствах...

ще стана, и ще ги огъна... Ръката Ми не е толкова къса, ще ги огъна, след това ще ги спася; небето и земята и всичките й обитатели ще извикат от радост, когато Църквата Ми бъде една, защото като много други неща, които предсказах и се сбъднаха, това също ще се сбъдне... затова не се съмнявай, не се страхувай, защото съм Спасителят ти, който ще изпълни всичките Си думи навременно; ic

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message