DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обикнете Истината и Я търсете в простотата на сърцето

11 февруари 2021

 

Ти си Истината и животът почива в Теб;

в единение с Истината сърцето ми ликува и се радва,

защото тази Истина ми разкри пътя на Живота,

и на много други;

Истината подобрява зрението на очите ми,

разгръщайки тайнства, просветлявайки поговорки;


Истината издига душата ми като птица,

летяща свободно във въздуха,

освободена от Твоята Светлина, Милост и Обич до мен;

всеки, който следва Истината, няма да ходи в мрака;

всеки, който се уповава на Истината, ще бъде утешаван,

защото той ще бъде спасен;


Ти ме научи да бъда вкоренена в Истинат,

чието Присъствие е неустоимо,

чийто опияняващ аромат и чийто блясък,

съживление за душата ми,

 

охотно обърнах гръб на този отминаващ свят,

на тази земя на призраци,

избирайки да бъда задушевна съпътница на Истината,

Която ще ме отведе в безопасност в моя Дом,

Домът на Яхве,


приютена от Истината, не се страхувам

от бушуващите бури около мен,

може гръмотевици да падат върху мен,

пак няма да се страхувам,

защото се държа здраво за Истината

всеки ден от живота ми,

Благодат и Истина ще ме очакват в последния ден...


да, Васула Моя, пълен съм с Благодат и Истина, Словото Ми е Истината, която ще те води по Пътя, по който трябва да вървиш, Истината ще украси душата ти в ослепителна светлина; Истината търси простота в сърцата, защото в тези сърца мога да действам, и мога да говоря, мога да засаждам семена на обич, напъпнали пищни лози на Мъдростта;

Истината ще преобрази душата ти в уникално и съвършено същество, по-светло от луната, по-ярко от слънцето; Истината ще ви превърне в доблестни воини в защита на Словото Ми, непоклатими пред враговете ви, винаги твърдо стоящи, поддържащи Покрива на Дома Ми като кариатиди, Истината ще ви превърне в благоуханни колони от тамян; дори когато бурни води рукнат върху вас, за да ви пометат, вие няма да се страхувате, ще оцелеете, защото ще бъдете дълбоко вкоренени в Истината, която съм Аз; затова пребъдвай в Мен, който съм Истината;

с Истината като весел Другар до теб, няма да ти липсва нищо, ще следваш Моя Скиптър, а Аз, Аз ще осигуря всичко, което ти липсва, и ще пазя сърцето ти чисто и ръцете ти чисти, и във всичко, което е правилно; знае се, че напътствам кротките и смирените; както е написано в Писанията: "Господ е близо до всички, които се позовават на Него, до всички, които се позовават на Него в Истината;" и те ще знаят Истината, защото Истината ще ви освободи, както току-що каза, любима Моя, "Истината издига душата ти като птица, летяща свободно във въздуха";

докато бях в размисъл в Твоя Дом,, 1  мислех колко малко Те познаваме, но в нашето безумие смятаме, че вече Те познаваме много; мислех колко много продължаваме да правим грешки, но как Ти дори повече скачаш от радост, когато Те молим да ни простиш, тогава Твоите ангели, които Те заобикалят, викат: “чуйте! чуйте! нашият Господ, прощавайки, превърна една катранена душа в светлина, без петно, нека да се възхвалява Неговото Име...”

 както казах по-рано, готов съм да простя и да забравя, когато се покаеш от все сърце, защото само в Мен душата ще намери своя покой; Аз съм Източникът на вашата надежда и сигурност; Аз съм вашият Дом 

води това поколение в Своята Истина и го учи, защото Ти си Богът на нашето спасение;

не е нищо повече от това, което Аз Самият искам! онези, които Ми се доверяват, ще разберат Истината; обикнете Истината и я търсете в простотата на сърцето; отклоняването от Истината ще ви донесе само нещастие, и ще бъдете лишени от светлината на справедливостта, вие, които се губите в долината на забравата и мрака; “какво ми донесоха богатството и арогантността в крайна сметка?” ще се запитате един ден; всичко отминава като мъгла, но Моето Слово и Истината няма никога да отминат; Те са Канарата на вашето спасение; всеки, който принадлежи на Истината, слуша Гласа Ми и Ме следва; не бъдете като Пилат, който беше безразличен към Истината, защото, оставайки безразлични към Истината, вие ще отхвърлите Истината, както направи той;

дъще, Обичта е до теб; човек не може да бъде подкупен, за да се научи да Ме обича; Обичта идва своеволно; като изоставите себе си и волята си; затова Сърцето Ми се наслаждава с безгранична радост, когато някой Ми предоставя свободната си воля;

сега знаеш, дъще, как спасявам Моите помазани, как ги водя в Истината; какво поиска, което да не съм ти дал; срещаш Ме, малко създанийце, с благословии дадени от Мен;

дойдох в дома ти, за да обитавам в дома ти и да те възрадвам с радостта на Моето Присъствие; ти се уповаваше на Мен през целия път и Аз на свой ред ти поверих Моя Любвеобилен Химн през целия път; ето сега ти говоря с голяма радост, помазвайки те, докато намирам покоя Си в теб, в тишината на твоето сърце, това сърце, което жадува за Мен, това сърце, което заради Мен кървеше за Мен от големите гонения, нанесени от самите Мои; нека бъдеш пример за всички останали, че чрез усилията си да Ми угодиш, вършейки Волята Ми, намалявайки себе си, заличавайки себе си и разчитайки на Мен, ти получи Милостта Ми, както и Мъдростта; Мъдрост, която те научи, която те възпита, разкривайки ти разбиране, като отворена книга, на Божественото Слово, като кислорода, от който се нуждае тялото ти, за да остане живо, гравирайки Я в ума и душата ти;

така че, поколение, оставете Царят на Славата да влезе в сърцата ви, оставете Го свободен да ви благослови, оставете Го да ви пее Химни и да направи Своята Обител във вас; оставете Го да царува над вас и да ви води в Истината; и душата ви с наслада ще живее само за Мен и завинаги; бъдете Един; ic


1 В Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message