DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще ви доведа у Дома!

18 февруари 2021

наскоро, съвсем наскоро чух литании за ускоряване на Моето завръщане, заедно с непрестанни хвалебствия, любима Моя; нямам търпение да спася народа Си от разорение, но вижте! еклезия ще се съживи, прекрасна в своя ръст, с хора, които отново ще се тълпят около светия Ми Олтар, протягайки се за Чашата Ми;

когато дойдете да се представите пред Мен, ще ви предложа Хляба и Виното на Живота; оттам нататък няма да пренебрегна молитвите ви, нито ще ви лиша от Обичта Си; Могъщият ви Цар, който положи Живота Си за вас, ви казва още веднъж: ще ви дам безопасността, за която въздишате; ще ви доведа у Дома! в Дома на Яхве, където винаги принадлежахте; при пълна Асамблея, Яхве ще ви приеме, обгръщайки ви в Своята Прегръдка; Светият ще хвърли Светлината Си върху вас, докато вие ще се наслаждавате на Неговата сладост;

отдайте почит на Мен, вашия Бог, както правят Моите ангели в Свещените Ми Дворове, и не споделяйте съдбата на грешниците, които остават разделени, а се присъединете към процесията около Моя Олтар, защото всички вие сте едно за Мен! ic

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message