DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъдещето е Мое и само Мое

6 февруари 2021

Васула! радвам се всеки път, когато мислите ти са насочени към Мен; не съм ли познат за това, че пазя Думата Си? ще бъда винаги до теб; винаги ще те защитавам, опазвам, щадя и спасявам; чуй Ме, дай Ми времето си, любима, и ще ти предоставя няколко триумфа в апостолския ти призив! не чакай човешкото одобрение, защото то не означава нищо за Мен, изпращам те в Моето Име като свидетел, да свидетелстваш за голямата Ми Обич, която имам към всички вас, така че всеки, който има уши да чува, нека чуе;

всичко, което научи от началото, идва от Мен, твоя Господ и Бог; всяко нещо, което ти предрекох, се сбъдна; бях те помолил да пророкуваш в Името Ми, да пророкуваш в Името Ми означава да пророкуваш Истината; всичко, което те помолих да напишеш и да предречеш бъдещи събития, се сбъдна; не съм някой случаен посетител, идвам от Най-високото Небе, за да водя стъпките на това поколение, в Истината; помолих те да предприемеш голямо начинание; Аз, който съм пазителят на Моите Заповеди, те причислих, след като те оформих като апостол за този Край на Времената, да изразяваш Словата Ми в жива форма, чрез Моята чиста Светлина; облякох те със Светлината Си и те оформих по Моя вкус; избрах те измежду много хора да запишеш този Химн на Обичта, който ще пада като утринна роса от Дома на Яхве, като дъждовни капки върху тази пресъхнала земя, припомняйки ви същата Истина, въпреки че някои от вас вече я знаят, но между вас мнозина все още не я знаят; така че нека ти го кажа отново; имаш сега потвърждение, че това, което казах в миналото, се е сбъднало; виждаш ли, дъще, никой не може да говори за бъдещи събития, ако те не идват от Мен; бъдещето е Мое и само Мое;

пробегът ти все още не е приключил, Васула, затова ръката ти нека да не пуска Моята Ръка, нека целта ти в живота да бъда Аз и само Аз; твоят Могъщ Цар е на твоята страна; ic


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message