DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм Христосът, който е Обич

27 януари 2021

ах, Васула! ела и се присъедини към Мен, не забеляза ли как Обичта Ми към теб прелива от Сърцето Ми? колкото обичам теб, толкова обичам и всички останали; да,1  позволих ти да видиш в Мен как кървя от болка и скръб за това умиращо поколение; мнозина лежат в мрака на мизерията, в беда и в тъмнина, безпомощни и без надежда, вместо да обърнат погледа си нагоре към Мен, за да получат облекчение и надежда и да изпълнят сърцето си с радост; някои все още играят нагло, пренебрегвайки тона на горчивина на техния Създател...

днес светът събира това, което посяха, реколтата им е мизерията, но толкова много от тях дори не проумяват защо се чувстват толкова нещастни и празни, не осъзнават, че са станали роби и част от този материалистичен свят; как да не се чувствам тъжен? разкрих Светия Си Лик от Състрадание, чрез тези Послания, но и по различни начини, за да озаря това поколение и да го събудя; дадох знаци и знамения във всяка нация и все пак, въпреки всички тези знаци, мнозина все още имат светски дух и мнозина повече имат летаргичен дух; нито са горещи нито студени,  бих желал да са едното или другото; но тъй като не са нито едното нито другото, а само хладни, те са станали роби на този умиращ свят;

Моята Църква, която трябваше да бъде консолидирана, все още лежи разделена, а пастирите непомирени, глухи за Моите призиви за единство и за обединяване на датите на Великден, защото много от тях поставят буквата на Закона пред сърцето на Закона; мога ли да бъда щастлив с тези овчари, които се превръщат в препятствие за единството?

Обичта Ми към всички вас се разкри, когато дойдох в света, така че чрез Мен, който съм Животът, вие да можете да живеете; затова, какво повече можех да направя, което не направих? Васула, как кърви Сърцето Ми да гледа децата Ми така жалко разпръснати?

Аз съм Христосът, който е Обич;

Аз съм Словото и Животът и всеки, който живее в Мен и Аз в него, има живот; никога не съм ви напускал; когато се върнах при Отеца, изпълних Обещанието Си никога да не ви оставя като сираци, а да ви изпратя Параклета, Духа на Истината, който ще бъде Моят Свидетел; казах също, че винаги ще бъда с вас и ще живея сред вас и ще остана с вас до края; 2  колко много хора в своето късогледство, знаят, че Аз, който съм Възвишената Слава, съм сред вас и винаги бях с вас?3  и въпреки това, мнозина са впримчени, защото прекарват живота си в егоистични страсти и не са в състояние да разберат, в своя егоцентричен живот; приятелски настроени само към света, и след като избраха по този начин този преминаващ свят, те се отдалечиха от Мен; отдалечиха се от Истината и Вечния Живот! днешният свят повече отвсякога лежи във властта на Лукавия, доминиран от него;

покажи Силата Си на Ръката Си, и сломи всяка разрушителна ръка, победи Врага Си, знае се, че Ти беше съборил Царе и Царства, когато те, които са ангели на мрака, възпрепятстваха Твоя път; нека Милостта Ти да ни залее с благословии в нашето нещастие! защото има добри хора сред онези, които Те пренебрегват и Те мразят и които сеят само семена на злина; ела и се утеши с онези, които те обичат до безумие, почини си в тях;

ще го направя!4  защото нищо не е невъзможно за Мен; гледам и наблюдавам отгоре, колко души се въздържат от храна и напитка, принасяйки Ми непрестанно  жертви и действия на покаяние заради онези, които не Ме обичат, заради онези, които никога не се позовават на Мен, тези добри души изкупуват за греховете на света; те се оповават на Мен, и всичко, което правят, го правят с обич за Моята Слава; те се отказаха от света и станаха Мои Собствени; и само това прави пустините плодородни, и изворите буйни; много от техните молитви са чути и се радвам като ги слушам, защото Ми се доверяват, и Аз от Своя страна им давам Благодатта да станат непоклатими, така че никой порой, когато дойде, да не може да ги помете; позовавайки се на Името Ми, за да избавя онези, които не Ме познават, те отправят непрестанни молитви към Мен, и Аз, който съм Благосърдечен, се вслушвам в молитвите им и ги изпълнявам;

Васула, виждаш ли? сега ти отново си добре...5 така, както излекувах теб, по същия начин ще излекувам още много; някога ти живееше в мрак и мъглявина, но виждаш ли? виждаш ли колко лесно ти простих? прошката е изцеление на душата; усъвършенствам обичта ти, стъпка по стъпка, и тъй като ти дойде своеволно при Мен, когато Съдният ден дойде, не трябва да се страхуваш да се изправиш пред Мен;

това са Последните времена, когато изглежда, че мракът преобладава, но бъди уверена, че скоро, въпреки че днешният свят е във властта на Лукавия, бъди уверена и знай, че Завръщането Ми е неизбежно, защото Триумфът на Моята Майка и Моят е по-близо, отколкото смяташ; но, преди този Триумф, светът трябва да премине през изкуплението на своите престъпления и да се покае, престъпления, които биха могли да накарат земята да се разклати и разтърси, а звездите да загубят блясъка си от стълбовете дим, които ще поглъщат жителите й в пламтящ огън; защото те6 разпръснаха овцете Ми поради тяхното разделение, като не пожелаха да се огънат в смирение и обич, за да се обединят; Моят Дом в неговото разделение беше повален до разруха; нека минат покрай теб година-две и ще видиш...

през тези изминали години, Васула, дадох достатъчно доказателства, за да свидетелствам, че Аз съм Авторът на Истинския в Бога Живот, защото това е съкровището, което бях запазил за този Край на Времената, когато светът щеше да стане студен към Мен, това е Богатството на Словото Ми, което обилно се излива от дълбините на Свещеното Ми Сърце, очиствайки този свят от греха; но както беше в миналото, така е и днес, имате своите собствени лъжепророци, които нахлуха сред вас, създавайки хаос, разнасяйки лъжите си сред вас; помниш ли притчата Ми, която ви дадох, за плевелите? когато врагът дойде в житното поле през нощта, за да посее плевели между житото? добре, наближава времето плевелите заедно с житото да бъдат събрани по време на жътвата; тогава ще изпратя Моите ангели да отделят житото от плевелите и да изгорят плевелите, а житото да бъде събрано и пренесено в безопасност в Дома Ми;

преследвана си и погрешно разбрана?7 дете! бях ти казал в миналото, че това е, защото Духът Ми почива в теб; следователно, ти си привилегирована; доказвах ти го толкова пъти, появявайки се върху теб! когато хората Ме виждаха върху теб, те се провикваха към теб: “наистина, Бог е скрит в теб!” така че онези, които те съдят с лъжа и несправедливост, грешат; не бях ли казал, че никой не трябва да съди хората отвън, защото никой от вас не може да чете или да изследва сърцето на някого така, както Аз мога? ето защо научих Моите ученици никога да не съдят другите;

съденето принадлежи на Бога, а не на човека;

дъще, нека ти напомня, че тъй като си присадена за Мен, няма да бъдеш наранена от никаква буря идваща на пътя ти, нито от ухапване на змия,8  защото си присадена за Истинската Лоза, Лозата, която те храни и те укрепва; от време на време Отецът Ми се радва да те подрязва, за да дадеш още повече плод, затова, остани в Мен, остани в Обичта Ми, и никой няма да ти навреди; извеждах те на паша и много други в правия Път, Пътя на Добродетелите; помоли Ме, поколение, да отворя Вратите на Добродетелите, за да можете всички да влезете в своя Дом накрая; тези Добродетели ще доведат постепенно душата ви до съвършенство;

в дните ви, оформям нови Апостоли, за да пазя Моята Невеста9  като ги оформям с пророчески дух, които10 ще Ме възхваляват на нациите, вървейки в Закона Ми, ще бъдат обучавани от Мен с благост, със знание, което ще надвишава тяхното схващане, ще порицават арогантните, които отхвърлят предупрежденията Ми и Призивите Ми за Единство, ще дисциплинират безразсъдните и ще върнат обратно онези, които се отклониха; ще ги защитавам с Ръката Си, ще пълня устата им със Словата Си, докато ще им се усмихвам, доволен от работата им; повечето от тях са незначителни за света, но големи пред Мен и Моите Ангели; мнозина от тях са преследвани, гонени от Църквата Ми и омаловажавани от собствените Ми свещеници, оплювани от слепи водачи, но колкото повече отровни плювания получават в лицето си, толкова повече ще ги въздигам;

докога Църквите11  ще бъдат затворени и неспособни да дадат на стадото Ти Хляба и Виното на Безсмъртието? и кога ще функционират нормално? 

не докато Отецът Ми не извика, “стига! стига!” на този ден, хората ще се провикнат, “вижте, това е действието на нашия Бог, в когото се надявахме на облекчение и спасение”; и врявата на гордите ще бъде сподавена... никога повече няма да се вдига; и както в миналото, когато Отецът Ми говореше с Моисей, Аарон и Самуил в облачния стълб, Гласът на Отеца Ми ще се чуе във всяко праведно сърце, показвайки им, че Той е Бог на прошката, който заличава цялата ви вина, Бог, който обича и се грижи за вас, Той ще покаже Своята спасителна сила чак до най-отдалечените части на земята; докато дойде този ден, радвайте се, като сте в постоянна молитва; хранете се с божествения Ми Хляб и Вино и ще ви доведа у Дома;

полагам надеждата си на Името Ти, което е толкова пълно с благост и нежност, умолявайки Те да мога да остана в Дома на Яхве, моя Баща, да раста като маслиново дърво в Неговите Дворове, давайки плод, докато раста;

жалка Моя невесто, няма да лиша никого от благостта Си, и тъй като душата ти жадува за Мен, твоя Бог, ще останеш в Моите Дворове; поставих този Любвеобилен Химн в устата ти, химн на възхвала към Мен, твоя Бог, за да благословя Моя народ, по целия свят, и да им напомня, че съм тяхната Скала, техният Спасител, и тяхната Надежда; дръж ума си, следователно, върху Мен, очарована в съзерцание на Мен, твоя Бог, без никога да Ме оставяш от погледа си;

Обичта е до теб и те обича; ic


1 В този момент Христос ме накара да почувствам Обичта Му; никой, нито аз, не би могъл да разбере величието на Христовата Обич, тя е отвъд всички неща, защото в този момент усетих, че Христовата Обич е изобилна, и без думи, колкото и да се опитва човек да я определи и да опише величието на Обичта Му, винаги ще му липсват думи!

2 В този пасаж Христос има предвид Присъствието Си в Светата Евхаристия. 

3 В Светата Евхаристия.

4 Господ има предвид тук, че Той ще покаже Силата на Ръката Си и ще победи Врага. 

5 След като Господ ме посети през 1985 г, когато не знаех за Бога. Трябваше да дойде Самият Христос и да съживи душата ми и да ме изцели. 

6 Думата "те" смятам, че означава "Неговите пастири".

7 От Гръцкоправославните свещеници.

8 Това го разбрах символично, като ранен по зъл начин човек.

9 Христос има предвид Своята Църква.

10 Новите Апостоли.

11 Някои Гръцкоправославни Църкви, както и други.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message