DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще дам в изобилие Благословиите Си на всички онези, които Ме търсят

11 януари 2021

Яхве, Отецо на всички, разкрий на този умиращ свят Святото Си Лице, и ела върху окаяния ни дух!

Аз Съм; мир на теб, наистина, копней за Мен всеки ден от живота си! Аз, Яхве, съм на твоята страна и се радвам, когато Ме зовеш! наслада на Сърцето Ми, не преставай никога да копнееш за Мен; бъди като зажадняла земя, копнеейки за Мен; бъди непоклатима във вярата си; ела, излей умоленията си към Мен, и Аз ще ги изслушам; разгърни от сърцето си всичките си проблеми и ще ти дам съвет за тях;

дъще, погледни нагоре, където е твоят Дом, да, погледни нагоре, за да положиш сърцето си върху Истината; сега Ме чуй:

Присъствието Ми при теб е огромен дар, но така е и за цялото човечество; толкова много са добрите неща, които ти дадох, Васула, през периода на детството ти, но паметта ти ги е заличила от духа ти; въпреки това ще ти припомня: когато беше бебе, те държах в Обятията Си, в Прегръдката Си,1 вдигайки те при Мен като баща радващ се на детето си, Аз, който съм над земния ти баща, защото съм твоят Творец, във възхита всеки път, когато те държах в Прегръдката Си, вдигайки те от детското ти креватче към радостния смях на Ангелите Ми! милвах те с Обич, докато ти Ми се усмихваше; и като баща, който говори на своето бебе, ти говорих, казвайки ти: “ще те обвържа завинаги за Мен, малка ти, ще водя стъпките ти към Мен през всичките идващи години, и ще бдя над теб, когато лежиш; и когато дойде зората, ще ти говоря с Наставление и Мъдрост, напомняйки ти, че Аз Съм твоят Баща и че си Моя; че произхождаш от Мен и че си Мое семе; ще изравня земята за теб, когато станеш Моята Вестителка; с удоволствие пожелах да освежа и да изостря паметта ти за Мен;2 семе идващо от Мен, което възнамерявах навременно да посадя насред това поколение;

да, наистина, бях те създал сред това поколение за целта Си; позовах те, за да ти разкрия Спасителния Си План, казвайки ти с болка в Сърцето Си, че ще те изпратя от Прегръдката Ми, за да говориш в Името Ми, но правейки това светът ще те третира като измамник; когато попита 'защо?' отговорих: 'известно е, че глината винаги се отмива от първите капки дъжд, но душата ти няма никога да умре;' 3 тези бяха Думите Ми към теб; добавих обаче, че ще те обогатявам със смелост и усърдие, така че въпреки слабостта ти, никога да не залиташ, нито да се страхуваш; ще сееш неуморно семената Ми заедно с Мен;

и ето, ще бъдеш също и жертвата Ми; трябваше да избера един от вас да бъде жертвата Ми и за да стане това, прогоних всичкия страх от теб, така че езикът ти да стане чист като сребро, докато повтаряш Думите Ми; Обичта Ми за това поколение надвишава всички граници, Обичта Ми непрестанно ще се излива от Престола Ми върху вас като каскади от блестящи диаманти, а Аз, като нетърпелив просяк стоящ на кръстопът, ще прося милостиня за обич, от всички минувачи, когато ще минават на път към беззаконните си намерения, губейки се като сянка, безразлични и западнали;

виковете на Сина Ми ще бъдат чути отгоре по същото време, провиквайки се и към тях: 'о, елате! елате и яжте Божествения Ми Хляб и пийте от Божественото Ми Вино, които приготвих за всички поколения! за да бъдете излекувани и да живеете, любими! оставете съкровищата на този свят, защото няма да ви донесат никаква полза! елате при Мен, защото ще придобиете Мъдрост и Мъдростта ще ви покаже Пътя към Истината и към Живота; Викът Ми е отправен към вас, синове и дъщери на Всевишния; не сте ли чували, че този, който Ме намира, намира Живота? Аз съм Вратата за Вечния Живот, затова елате!'

спомням си дните, когато ме повика, и сега размислям върху всичко, което направи за нас; да бъдете благословени, Яхве и Иисусе!

дете Мое, мнозина ще Ме потискат, защото не Ме познават, нито Ме разбират; в дните ви се навеждам отвисоко, за да стигна до всички вас, вървя в праха в търсене на окаяните Си синове и дъщери, които вървят в праха на греха, за да ги вдигна и да ги отведа на място, което бях запазил за тях и където ще бъдат облечени в чистота; място, където Вечните Благословии се изливат непрекъснато; не оставай в праха на греха и изолирано, поколение, защото няма да ти е от полза, ако останеш откъснато от Мен, оставайки така, ти си мъртво, тъй като оставайки разделено от Духа Ми, който е Дарителят на Живота и който те оживява и движи, оставаш труп, затова ела и бъди присаден за Духа Ми, за да можеш да живееш!

моля се цялото човечество да прекрачи Порталите Ти и да влезе в Царските Ти Дворове, така че да възхвалява Святото Ти Име за цялата вечност, защото Яхве е Самата Доброта, Обичта Му е вечна!

ела! разчитай на Мен, ще дам в изобилие Благословиите Си на всички онези, които Ме търсят, и ще излея Името Си като елей върху тях, за да съживя душата им; блажени са онези, които в свободната си воля Ме прегръщат, защото ще бъдат преобразени в Светлина, ела, дъще, бъди Благословена; Обичта те обича;


 1 Бог ме накара да разбера, че това беше мистично изживяване; понякога виждаме бебета да гледат нагоре и да се усмихват с наслада, и вярвам, че душата им общува в този миг с Бога и с ангелите. 

 2 Което Бог направи, наистина ми напомни, когато за първи път се приближи до мен, казвайки, че е моят Баща. Силното ми усещане беше, че по някакъв начин сме се срещали преди, че Го познавам!

 3 Тогава разбрах, че ние, които сме направени от глина, тялото ни ще умре, когато мудойде времето, и ще се превърне в прах, но душата ни никога няма да умре, така че за Бога не е важна земната ни смърт, а това, което е от значение за Него е, че душата ни, която никога не умира, идва при Него, за да живее вечно с Него. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message