DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Няма никога да те лиша от Присъствието Си

2 декември 2020

Откакто ме посети за пръв път, краката ми се опитват да следват прав път, и оттогава се опитвах да следвам Стъпките Ти; отваряйки малко ухото си, получих наставленията Ти и мелодичния Ти Химн на Обич, учейки се как да обичам;

усърдно търсих това, което беше правилно, и с дълбокия си копнеж да следвам Волята Ти, притиснах ръцете си върху Теб, вкопчвайки се в Теб, решена да не Те пусна да си отидеш, Теб, когото сърцето ми обича; Училището Ти ни даде Учението, а Царските Ти Дворове: Мъдростта; щедро ни предостави Мъдрост; благодаря Ти, Господи и Царю мой;

Славен и Величествен, небесата и земята принадлежат на Теб с всичките й обитатели, Твои са и всички блага в нея; в тези последни дни Ти носиш на Своя народ Послание на Мир; изпълняваш Писанията, че: ‘светът на миналото ще отмине’ 1 и седнал на Престола Си казваш: ‘сега правя цялото творение ново’;2 Ти си Всевишният, Великият Цар на цялата вселена: покажи ни колко сме крехки пред Величествената Ти Сила; не сме дори прашинка, напомни ни, че сме само порив на вятъра, който никога не трае вечно на земята! направи така, че да дойдем на себе си...

дъще Моя, Вечно Съществуващият е до теб; запиши Словата Ми:

позволи Ми ти припомня: в момента, в който духът ти Ме призна за твой Спасител, което е съвършената добродетел, ти се роди от Мен, и Аз, твоят Бог, се радвам оттогава в теб и ти в Мен; известих ти, че винаги беше Моя; в деня,3 в който изпита и призна Силата Ми, позволих за малко да паднат люспите от очите ти, за да те накарам да осъзнаеш Великодушието Ми и че държа цялата Вселена в дланта на Ръката Си, и че всяко съществуващо нещо се намира в Мен; ти се уплаши, когато почувства Силата Ми, защото в тези няколко миг разбра, че Аз Съм наистина Богът, който държи в дланта на Ръката Си Живота и Смъртта; но пък същевременно съм Грижовен, Нежен и Благ по Сърце; Всемилостив съм и Обичта Ми към всички вас е безусловна;

блажен е човекът, който полага надеждата си в Мен!

Господи! нека всеки, който живее да желае едно нещо: да се стреми да живее в Дома Ти и да се радва на Сладостта Ти, о, Боже, и да влезе в Царските Ти Дворове на Обучение и да стане истински ученик на Обичта Ти; 

никога не престанах да зова всеки един да Ми отдава почит и да Ме боготвори в Свещените Ми Дворове, където ще ви бъде дадено Обучение, учейки ви, че всички Мои Дела са добри; наистина, Делата Ми са велики, безсметни, чудеса, които не могат да бъдат изброени;

дори един само миг изправени на прага на Царските Ти Дворове, струва повече от всичко, което получихме тук на земята през живота ни; да не говорим, ако сме поканени в Царските Ти Дворове! - но забелязвам сега в Гласа Ти, Възлюбени, нотка на печал; слушам, какво казва моят Господ? 

ах... Васула, Васула, народът Ми днес минава през долината на смъртта, земята е загубила мира си и съхне поради отстъпничеството си; всичко, което идва от земята, се връща на земята; смъртоносен дъх се е плъзнал по лицето на земята и върху народа й; бях увеличил призивите чрез Посланията Си, които ти дадох, за да зажаднееш да Ме търсиш, поколение, да потърсиш ревностно Святото Ми Величие; но ти предпочете да вървиш по нечестивия си път; гневът на Отеца Ми е стигнал до взривната точка, докато земята съхне; земята е уморена от хората си и хората също са уморени от тази земя, която не им дава това, което те смятаха, че им се полага; близо е денят, когато в отчаяние ще викат на планините, ‘елате! покрийте ни!’ и на хълмовете, ‘паднете върху нас!’4 но сега времето е близо, времето на Завръщането Ми, което е толкова неизбежно;

едва ли знаеш, поколение, че скоро, много скоро, Светлината Ми ще бъде видяна на небето; тръпки от страх ще побият онези, които Ме презираха; възгласи на радост ще се издигнат от всички онези, които никога не престанаха да Ме обичат; всички те ще се подслонят в сянката на Крилата Ми, защото спасителната Ми помощ е Лоялна; светът, след този Знак няма никога да бъде същият;

в Писанията, Ти ни сравняваш понякога с тревата, която покълва и цъфти сутрин, а след това изсъхва и умира преди здрач, показвайки ни, че животът ни е толкова кратък;

ако живеете в Моя Подслон, не трябва да се страхувате; ако намерите Подслон под Крилата Ми, ще бъдете охранявани и ще останете невредими; ще закрилям всеки, който познава Името Ми, всеки, който се позовава на Името Ми, и те не трябва да се страхуват; след това ще ви отведа в Царските Си Дворове, където ще процъфтите с Наставление и Мъдрост; и ще останете свежи и зелени, така че да възвестявате на света Правдата Ми и Спасителната Ми помощ; ще бъдете Свитъка Ми, върху който ще пиша Заповедите Си, Закона Си и Повеленията Си, които никога няма да се променят; и докато вие, любими Мои, ще си почивате в Дворовете Ми, ще провъзгласявам Обичта Си към вас с музиката на Лирата Ми от Слонова Кост, и под вълнообразния звук на Златната Ми Арфа;

Химнът Ти е Химн на Състрадание и Благост, който ни учи да напредваме в Дома Ти с чистота в сърцата ни, защото Ти си Цар, който отсъжда справедливо; Цар, който обича Справедливостта; и се радвам да бъда с Теб по този начин в Царските Ти Дворове с този дар, който ми даде!

в нищожността ти, дете Мое, мога да бъда всичко! всичко това, което ти липсва, Аз го запълвам! виждаш ли как се радвам да съм с теб? дъще, имах нужда от сърце, което да Ме приема с простота на сърцето и с обич, и в което да мога да почивам и да се крия от шума на света; държа се на разстояние от извратените сърца; гордите сърца, не мога да ги понасям; не Ме трогва нито красноречието на думите, нито ме вълнува речта им, но се наслаждавам на разкаяното сърце; увенчавах това поколение с обич и нежност, въпреки нечестивостта им;

възлюбена Моя, ще продължа да вдъхвам в теб Диханието Си на Обич, за да вливам в теб постоянно желание да жадуваш за Мен, и да бъдеш под благоуханната Ми Светлина, така че на свой ред да ароматизираш своя Жених; напомни също на всички, че Господ Бог познава онези, които са Неговите Собствени и затова им позволява да се приближат до Него и да влязат в същината на Сърцето Му, която е Святата ви Обител;

Господи! спомням си думите Ти към мен, когато в Светата Земя посетихме Светите Ти места, където беше живял, и в края на духовната ни среща, Ти благодарих по този начин: ‘благодаря Ти, Господи, че ни доведе тук в Своя дом, където беше живял;’ и незабавният Ти отговор на това беше: ‘Моят дом? кой дом? Моят Дом е на Небето, както и твоят

олтарю! безброй пъти ще ти напомням къде принадлежиш, и на кого принадлежиш, и къде ще бъде крайната ти дестинация и местопребиваае; в продължение на неуморни часове ще те уча на причината на съществуването ти; ден след ден ще продължавам да ти напомням, че Аз съм Мистичната ти Чаша, която прави да блика в теб Животворен Извор; Раят е Домът ти, Домът на онези, които ароматизирах с Дъха Си; бях ти казал веднъж, че ще ти предоставя Живот чрез Благодат; защото Благодатта е като лъчезарна светлина, която ви насочва да участвате в Божествения Живот; давам Себе Си, във времената ви, както никога досега в историята, винаги така милостиво, и колкото по-свободно Ми давате себе си, толкова повече ще получавате от Мен;

не идвам при никого препасан с меч, нито използвам, за да ви образовам, сурови формулировки; защото това не е Моят начин да ви обучавам, нито Моят начин да ви издигна в Светии и Мъченици, но потокът на Словото, което ви се дава и което е по-сладко от нектар, ще отзвучава в сърцето ви; разговорът Ми ще бъде по-сладък от медената пита; да, за да ви обуча, ви отглеждам с Добродетел и Религия; това е начинът, по който се отнасям към Своите души! блажени са онези, които Ме търсят с ненаситност, ще изпълня душата им с неизказана радост, ще бъдат красиви като поле с лилии и нарциси в блясъка на Светлината Ми;

Господи, написано е, че: блажен е човекът, когото Ти си избрал, когото каниш да живее в Дворовете Ти; душата ми копнее да прекрачи прага на Царските Ти Дворове, където ще се озова на колене в Присъствието Ти, пред Теб, Царя на Славата, Неустоимият, защото Лоялността и Благородството са отличителните Ти знаци; външността Ти, страхотна гледка, облечен в Слава, Величествените Ти Мантии покрити със злато и сапфири; Ти, който управляваш с голямо снизхождение, за да просветляваш и да наставляваш душите, които се приближават до Теб с разкаяно сърце, вслушай се днес в молитвите ни, ела да просветлиш душите, които се скитат вяло, като загубили се в гора от грехове, и които дори не Те познават; излей обилно Милостта Си върху тях, помажи главите им с елей на радост и ги направи Свои; разпали студеното им сърце, за да вдигнат очите си към Величието Ти и да открият Светия Ти Лик, удивителната Ти Красота! 

казвам ти тържествено, ако отворят сърцето си и Ме приемат, с радост ще ги приема и ще ги разкрася; ще усъвършенствам душата им; ще ги отдръпна от гората на греха и ще ги отведа до Прага на Царските Си Дворове, където ще могат да изберат; ангелите Ми ще ги придружават през целия път, и те ще трябва да изберат между Светлината и Мрака; ако изберат Светлината, ще паднат в Прегръдката Ми, и всичко, което преди е било опетнено в душата им, ще бъде измито и простено, но всички онези, които няма да отговорят на Призивите Ми и на Истината, ще останат презрителни към Мен, защото ще предпочетат да останат в Мрака; написано е,5 че въпреки че дойдох в света, разпространявайки Светлината Си в света, хората показаха, че предпочитат Мрака пред Светлината, защото делата им са лукави; наистина, всеки, който върши зло, мрази Светлината и я избягва, от страх да не бъдат разобличени действията му; но човекът, който живее чрез Истината, идва в Светлината, така че всичко, което прави да се вижда, че е направено в Бога;

Думите Ти, Господи и Царю мой, са превъзходен мед; смесен тамян от тамянови дървета е уханието на великолепните Ти Одежди, инкрустирани с всякакъв вид скъпоценни камъни; Присъствието Ти, славно съвършенство; когато отваряш устните Си, Светлинен Лъч толкова чист прониква и просмуква всички неща; ненадминат в Красота, как може човек да Ти устои? наистина, Духът Ти изпълва целия свят; Уникален, Неустоим, Всемогъщ, и много повече!

бъди успокояващият Ми Аромат, Васула, сладка е мелодията на възхваленията ти към Мен, балсам за Раните Ми, като лилия до преливащ поток, като клонче на смирна, привилегирована от Отеца Ми, приеми Благословиите Ми;

не ме изоставяй никога, така че да продължа непрестанно да хваля Святото Ти Име в тези безбожни времена, помогни ми да поддържам каузата на религията, помогни ми при възстановяването на руините и отломките на Църквата; знаеш, че съм безпомощна без Теб до мен; бих могла да кажа много повече и пак да не е достатъчно;

величай Ме в хваленията си, любима Моя, досега ти видя едва няколко от Делата Ми, бъди покорна, както искам да бъдеш, влагай цялото си сърце в молитвите си, за да ги превръщаш в музика за Ушите Ми; чуй Ме, добрите Дела никога няма да бъдат забравени; да се молиш за човечеството означава да проливаш кръвта си; тъй като светът отказва да се покае, молитвите ти за човечеството се считат като покаяние за целия свят; възстановявай Дома Ми, пълни Го с плодове, и дори да се отнасят грубо към теб, бъди като лилия, лилия сред тръните, не изоставяй никога Повелите Ми!

пази ме под Крилата Си, Господи! защо човек страда на земята, дори невинният?

ако човек страда на земята, това е така, защото от света липсва обич... обичта липсва... обичта е ключът към Царството Ми, ако бяха следвали Заповедите Ми и следваха Словото Ми и ученията му, нямаше да страдат; Светият Дух не обитава в коварна душа, а избягва такава душа; ако душите са издути от гордост, как очаквате Светият Дух да намери обителта Си в тези души? хората изпадат поради гордостта си, защото благодатта ги изоставя, но всеки, който се стреми да намери Истината, ще Ме намери; не бях ли казал в Писанията, ‘искайте и ще ви бъде дадено; търсете, и ще намерите; почукайте, и вратата ще се отвори за вас? защото, който иска, винаги получава; който търси, винаги намира; който почуква, винаги ще му бъде отваряно!6 така че, ако някой Ме е загубил от погледа си, нека се покае! покаянието ще оправи всички неща и каещият се ще получи прошка, свобода, и ще се изпълни със Сладостта Ми; сърцето им ще бъде изпълнено с мир, и с блаженство до края на живота им; след това ще ги заведа в Градината на Насладите Ми, където насищам тези души с Обичта Си и с неизразими Благословии, държейки ги живи; ще се присъединя към тях и те ще се присъединят към Мен; ще им бъде даден такъв акт на Милост и ще видят себе си като едно с Мен, обожествени от Мен; това ще бъде плодът на покаянието им, съвършен мистичен Брачен Съюз;

Господи! Ти каза, че ако се молим за човечеството, все едно  проливаме собствената си кръв за тях; защото това ще бъде обич без личен интерес, след като светът отказва да се покае, молитвите ни за човечеството ще се считат като покаяние за целия свят?

да, дъще, това ще бъде лекарството за греха, и вратата за прошката; нощта ще избяга, и ще настъпи възкресение; това е причината, поради която ти поисках да се молиш за грешниците, за да дойде върху тях Милостта Ми; не искам да лиша нито една душа от Блаженството Си, от влизането в Царството Ми; горя от желание да им простя, защото Обичта Ми никога не може да бъде удовлетворена; удовлетвори Ме, Васула, с пламенни молитви, изречени с обич; нека молитвите ти да бъдат като тамян, или като флаг на обичта, защото няма да мога да устоя на обичта ти; ела, не позволявай на съмненията да те преследват, сега съм в стаята ти, близо до теб, за да превърна дните ти във венчален празник; няма никога да те лиша от Присъствието Си! oсланяй се на Мен и произнеси на света Словата Ми, Обичта те обича... ic


1 Откр. 21:4
2 Откр. 21:5
3 7 март 1988
4 Осие 10:8
5 Йоан 3:19-21
5 Матей 7:7-8

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message