DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Зад Воала Ми се намира Божествеността Ми

3 ноември 2020

Господи, завещавам Ти да ни привлечеш в мирно и спокойно съзерцание; привлечи ни в тишината на Сърцето Cи, където духът ни ще може да бъде издигнат, за да почувстваме Святото Ти Присъствие и да чуем любвеобилните ти шепоти, учещи ни да се молим с Молитвата на Обединението;

Привлечи ни по-близо до Теб, в съзерцателна молитва, която не съдържа думи, а вместо това издига душата ни във висините на славата Ти, над вероятностите на този свят, позволявайки ни да проникнем в самите Ти дълбини, Боже мой; 

ах! дъще, единственото, което желая е да се разтвориш в Мен! унищожавайки всичко, което не е обич; ще подкрепям желанието ти, обич Моя, да остане желанието ти живо, желанието ти да навлезеш по-дълбоко в дълбините на Мъдростта, в самия Ми център, в Мен, твоя Бог;

 беше ни помолил да  вдигнем очитe си само към Теб, да освободим духа си от земните неща и да търсим усърдно само небесните неща, които траят вечно и никога несе изчерпват; тогава Ти беше казал на Отеца за учениците Си, “че не принадлежат на света повече от Теб” (Йоан 17:16), научи ни да станем като тях, освобождавайки ни от света, така че да принадлежим на Теб само, а не на света;

не знаеше ли, че вече не принадлежиш на света, откакто Ме постави върху себе си като сияйна Одежда, отличаваща те от останалия свят? не знаеше ли, че съм винаги с теб, ти, която Ме пи и Ме прие като божествена Храна?

Беше ни научил как да се доближаваме до Теб и да се възраждаме от Духа Ти, оставяйки зад себе си шума и безспокойството на този свят, които толкова смущават душата ни, за да можем в тази хармония на възраждане да проумеем Волята Ти; днешният свят в греховността си, не спира да се вълнува, изпълнен с безцелно хаотично безспокойсто, безпощадност и насилие;

ти, която примамих далеч в пустинята, за да остана сам с теб, не се страхувай от Мен, защото ще ти покажа, че Обичта Ми е по-очарователна от сладко вино, ароматизирайки те с нард и с най-фините ухания; тогава като колона от  тамян, ще застана пред теб във Величие, докато малкото ти сърце ще се провиква: ‘лъхни върху мен тамяна си, излей върху мен Кладенец с Жива Вода, Извор на Живота, изсипи се върху мен с потоци от благословии!’

ах, Господи! какви благословии изливаш върху недостойната ми душа! искаше през всичките тези години да се помирим с Теб, и след като установим Мир в сърцето си, и обединим сърцето си с Твоето, не трябва никога да Те оставим да си отидеш; какво се крие зад Воала Ти?

зад Воала Ми се намира Божествеността Ми; давам Мира Си на всички, които идват в смирение и обич, молейки се да се помирят с Мен; на Свой ред ги моля да предадат на народа Ми послание на мир; помазани от Мен с елей на радост, изпратени от Мен, тези миротворци ще се издигнат над нациите с гълъбови крила покрити със сребро, за да изсипят като дъжд върху всички нации скъпоценностите на спасителната Ми помощ, за да вкусят съкровените наслади на Свещеното Ми Сърце;

самият Ти поглед със сигурност ще озари душата ни, давайки ни смелост, и ние, в тези мигове на блаженство, покорени от Божествената Ти Обич, ще се вкопчим за Теб, от страх да не би отново да Те загубим; Духовният Ти Свят е Животът ни, Царството Ти е Домът ни, и те струват повече от всички съкровища, които този свят съдържа; Ти си Неизчерпаемото Съкровище на живота ни, несметното богатство, радостта на сърцето ни, блясъкът на душата ни, безценната Перла, Самият Живот!

вярно е, ученичко Моя, ти запази живо в себе си Словото Ми, защото съм единственият, който може да ти предостави щастие и истинска безусловна Обич; онези, които Ме откриха, могат да Ме сравнят с безценната Перла, Неизчерпаемо Съкровище, Дървото на Живота; сиянието Ми покрива всеки, който е съединен с Мен, и става едно с Мен, разтворен в Светлината Ми; защото Аз съм Светлината на света; Аз съм като искрящ жив Извор, който блика като струяща светлина, наподобяваща каскада от диаманти изливащи се от Престола Ми върху тази земя; който Ме пие, ще ожаднее за още; тези, които Ме пият, са Мои завинаги, защото ставам в тях Животворящ Извор;

aх! имам толкова много да уча! Изкупителю и Женихо: помоли ни да оставаме насаме с Теб, дори само за кратък миг, и да се радваме на Присъствието Ти в уединение; отведи ни в тишината на пустинята, където ще говориш нежно на сърцата ни, Ти и аз, аз и Ти, наслаждавайки се на присъствието един на друг в уединение под звездната светлина; обичам това, което Ти каза тогава за Израел, на Своя пророк Осия: "ето защо ще я примамя и ще я изведа в пустинята и ще говоря на сърцето й" (Осия 2:14);

ще прегърна тогава Бащинското Ти и Задушевно взаимоотношение в тези мигове на уединение, далеч от шума на света, далеч от хаоса на този свят, защото в пустинята ще влееш в мен Проумяване и Знание за Теб Самия, което надвишава всяка земна мъдрост и умения, които бих имала, когато принадлежах на света; невежеството ми да не Те познавам и разбирам, ще остане в миналото и ще бъде погребано в страната на забравата, стига да следвам сега този Път, който ще определиш за мен...

ще получиш повече от това в пустинята; ще се възродиш от Мен чрез благодатта, която надвишава всичко, което можеш да си представиш, душата ти ще презре всичко, което не е Аз, след като ще говоря на сърцето ти; да, ще примамя онези, които се скитат безцелно по тази земя, като тъмни сенки, като сажди обезобразяващи душата им, наподобяващи на Смъртта, и ще ги примамя в пустинята и когато заговоря на сърцето им, душата им, докосната от Нежната Ми Обич, ще се стопи в Мен и ще Ми се посветят; ще ги облека с това, което им липсваше, ще започна да ги обличам с Вяра, врагът на Врага Ми, който не може да понася да гледа ослепителната яркост на Вярата, оттук нататък тази душа ще се придържа само към Словото Ми и ще се увеличавам в тази душа, докато тя ще намалява; духовният ни съюз тогава ще бъде съвършен; приятелското Ми Присъствие ще бъде очевидно за тази душа, Думите Ми пленителни, защото ще говоря на езика на чистия дух, вливайки в нея Знанието и Проумяването на Мен Самия; методите Ми, които използвам, за да възродя една душа са пълни с нежност, изливащи в сърцето й лъчи от Божествеността Ми;

в Призива Си към мен, Господи, каза, че самото Ти Присъствие на Светлина ще ми позволи да придобия Мъдрост и да спечеля Божието приятелство поверено от Него чрез даровете на Наставлението, тези дарове, които ще просветлят мислите и действията ми с божествено Знание и Проумяване, дарове, които Ти винаги искаше да ни предоставиш…

Аз, Иисус, съм Изворът на живота ти; Светият Дух в Своята благост е Свидетел, който ви познава и наставлява, просветлявайки мислите ви; днес издигам апостоли на обичта, които са изпълнени с обич, за да отидат в света и да свидетелстват, че всички хора могат да Ме познават;

днес, в дните ви, скъпа Моя дъще, те издигнах да се възрадваш на Присъствието на Светия Дух, и че посредством Светия Дух, произнесените от теб думи ще възпламеняват онези, които слушат, тъй като излизат с мощ и с нотка на остроумие; затова нека всяка извика в пустинята, като Св. Петър на планината Тавор: “Рави, чудесно е за нас да бъдем тук с Теб;” (Мк. 9:5, Лк. 9:33)...

насладата ми е в Теб, верността Ти трае с векове, дръж ме затворена в Сърцето Си; Ти Самият ме избра, преди да се родя, да бъда Твоя вестителка, нека Светият Ти Дух да ме води благоразумно във всичките ми начинания, и да ме закриля под Крилата ти, тогава всичко, което правя ще бъде приемливо в Очите Ти;

като Цар, който дава заповеди, Аз, който съм и твоят Жених, ще увенчая с успех всички твои действия, стига да останеш обединена в Мен; заедно вървяхме през всичките тези години, показвайки ти Царството Си; кажи на народа Ми, че ще им дам пълна отплата за всичките им усилия, които полагат за разпространението на Посланията Ми; обичам ви всички! ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message