DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Утешител на духа ти Аз Съм

19 октомври 2020

виж, дете Мое, нека умът ти да не се вълнува, защото Аз, Иисус, съм винаги до теб; съсредоточи се върху молитвата и нека стане достъп и средство за единение с Мен; няма ли Женихът да се възрадва на тези лични моменти с възлюбената Си невеста? помни, че непрестанната молитва допълва всички ежедневни молитви по всяко време;

Утешител на духа ти Аз Съм; помни и никога не се съмнявай, че Аз съм и твоят Учител и Възпитател; всичко, което научи, произхожда от Мен; бях те помолил да предаваш Посланията Ми и да не убеждаваш онези, които не искат да повярват;

моли се повече, защото има толкова много зло в този свят, съвсем малцина са на верния път и твърде много на грешния път на гибелта; падат в ада като сняг падащ на земята, молете се за всички онези, които се нуждаят от изцеление, имат нужда от молитви; заедно, дъще, ще работим, никога не оставяй Ръката Ми, която държи ръката ти; бъди в покой с Мен, твоя Жених;

ще продължа Любовната Си Песен, за да утешавам духа ти и да го издигам; Аз съм Обич: ic

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message