DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцата ви може да са разбити, но и Моето също

12 април 2020

Господи!

Аз Съм! ах, Васула! дете Мое, прозвучи с тон на Надежда, сърцата ви може да са разбити1, но и Моето също, елате и излейте като реки сърцата си пред Мен, поколение, и няма да западнете! Аз съм Надеждата и Съпругът ви, и кой Съпруг не би се погрижил за Своите? Аз съм твърдата ви и сигурна основа, на която стоите;

поколението ви разгневи невъобразимо Отеца Ми; не питайте, “защо ни поразява без никаква надежда за изцеление?”2 да ви напомня ли колко пъти съгрешихте? да ви напомня ли колко пъти Ме прогонихте от сърцето си, поколение? навлякохте върху себе си това зло, зло, за което ви предупредих и ви прорекох този “огън”, който ви гори отвътре; чуйте Ме: няма друг Спасител освен Мен; Аз съм вашият Бог и ви казвам отново, никога не съм ви подтиквал да вършите зло, и това го знаете; но Аз съм Господ и Спасител и съм известен с това, че прощавам и забравям, когато грешникът идва при Мен с разкаяно сърце и се покайва и моли да му бъде простено!

Васула, известно е, че съм милостив, че заличавам скръбните сълзи, че се грижа за стадото Си, и ви утешавам; известно е, че събарям владетели, повалям страни и царства, така че не съм ли в състояние да потуша една зла и неконтролируема болест, която унищожи толкова много от вас? но трябва да чуя вик на покаяние; молитви и жертвена обич от всекиго ще бъдат приети от Мен и Отеца Ми; в деня, в който това поколение ще се позове на Името Ми, ще ги избавя от страданията им; ще огранича тази “буря” с едно само мощно Слово, тъй като съм известен, че се притичвам бързо, за да спася децата Си; но това поколение трудно се огъва и учи, дори сега, когато вървят върху нажежени въглени, с трупове лежащи на купища, те не Ме слушат;

изпращах ви, поколение, толкова много знаци, но вие се правехте, че не виждате; изпращах ви служителите Си пророците толкова настойчиво, толкова често, за да ви призоват да се покаете и да се отвърнете от злите си пътища и да поправите действията си, но вие затворихте ушите си, за да не чувате! сега греховете ви отскачат върху собствените ви глави;

елате! закрепете умовете си към святостта, закрепете сърцата си към Свещеното Ми Сърце, за да мога да ви възкреся, защото Аз съм единствената ви Надежда; тогава, никой няма да ви каже: “не излизайте на нива и по друм не ходете”3, защото невидимият враг е навсякъде, където ходите; Аз Съм с вас, неукротено поколение, защото съм Бащата на всички вас; всички сте толкова скъпи и облагодетелствани от Мен;

създадох те, поколение, за да покълнеш като лоза, засадена в Небесните Ми Градини, с обилни зелени листа, напоявана от Реките на Живота; някога бяхте гордостта на Царските Ми Дворове; не ви беше предопределено да изсъхнете, но в безумието си избрахте да се отвърнете от Светлината Ми, Източника на живота ви; след това стъблото ви изсъхна, листата ви се сбръчкаха, паднаха и се разпръснаха; изгуби се Надеждата идваща от Мен, благоволенията останаха в миналото; бяхте стъпкани, лозата, за която се грижех и отглеждах някога, лежи под сянката на смъртта; кого отхвърлихте в безумието си? не сте ли изчадие на греха? вдигнете очите си и се огледайте, опустошение и разруха ви заобикалят, живеете в гробищата като мъртвите, това е, което си навлякохте, поколение, за това, че се отричахте от Мен през всичките тези години;

вдигнете очите си и погледнете Святото Ми Лице, и при този поглед ще засияете, сърцето ви ще запулсира и ще се изпълни, докато Светият Ми Дух ще потече към вас от Небесния Ми Престол, възкресявайки ви, и ще ви настани още веднъж в Небесните Ми Градини; криволичещите ви пътеки ще останат в миналото; ръцете ви чисти, бели като сняг,4 почтеността ви широка като океан; мнозина от вас ще дойдат в Светлината Ми; затова не казвай, поколение: “Божието Състрадание е ограничено” или “греховете ми са толкова много и големи, за да бъдат опростени”; чуйте Ме: покайте се, позовете се на Името Ми и се отречете от греховете си, нека покаянието ви да е истинско, нека бъде като успокояващо ухание, когато стигне до Отеца Ми на Небето, и Отецът Ми и Аз ще ви простим и ще ви възстановим; увенчайте Ме с венци на обич; всичко, от което се нуждая, е обич;

моли се, Васула, да не изпаднеш в изкушение, нека Царят ви да се възрадва в теб... отдай слава на Мен, твоя Бог; по всякакъв начин, възхвалявай величието на Святото Ми Име; Аз Съм винаги до теб, дете! ела!  ic


 1 Поради пандемията, много хора страдат, било губейки живота си или губейки работата си.

 2 Лечение против COVID-19.

 3 Йеремия 6:25.

 4 Разбрах този израз като: чисти от греха.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message