DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Царският Ми Скиптър на Добродетелта

12 юни 2020

Един ангел заговори и го чух да казва: "Смелост! Стани! Господ те зове!"

Отидох при тетрадката си… и Господ заговори:

О, ела, възлюбена на Душата Ми! жаждата Ми да Ме срещаш по този начин е неутолима; дадох ти Думата Си, че ще бдя над теб и ще те пазя от клопки; блажена си ти, която служиш на делото на правдата с детска вяра! Словата Ми ще звучат като арфа, като музикални ноти, съблюдаващи мелодичните си тонове; възхитителните Ми Слова ще бъдат давани в ритъм с ангелски мелодии, за да станат звучни и отчетливи и да достигнат до това поколение и до идващите поколения;

Васула Моя, продължавай да си като капка утринна роса, падаща отвисоко върху изсъхнала земя; бъди златната Ми мрежа, за да върна синовете и дъщерите Си уловени в мътни води; ще сляза и ще ги благословя, полагайки Ръцете Си върху тях; и отново, тази изсъхнала земя ще процъфти; Аз съм Любовникът на Живота, Аз съм Любовникът на човечеството, който иска да види тази изсъхнала земя, в която светът се превърна, да се превърне в Едем и да цъфти!

Господи, продължаваш да казваш, че Еклезия ще се съживи;

и ще стане! защото Духът Ми е в Нея и във всички; знае се за Мен, че пазя Словото Си, дъще, така че скоро ще видите да се отдава Справедливост; Еклезия ще се съживи! слушай и пиши:

докато вихрушките все още връхлитат върху Моя Дом, Духът Ми, който достига до дълбините на всичко съществуващо, ти е възложил работи, които идват единствено от Богa, за да ти даде възможност да съживиш, да разкрасиш и да обединиш Моя Дом; побързай да Ми служиш, и да служиш на Дома Ми; не позволявай на врага да те примами, така че да забравиш, че Аз те отгледах1 в Небесните Си Дворове, в Небесния Си Дом;

в изобилната Си Обич към теб, те осинових, за да получиш неизказано мистично Знание и Проникновение, затова не се страхувай, напротив имай увереност; благослових те да различаваш посредством светлината на Светия Дух въпроси отнасящи се до Църквата Ми, за да даваш правилната преценка, както Аз бих направил; поверих ти Любвеобилната Си Поема и поставих Словата Си в устата ти и Делото Ми в ръцете ти; Очите Ми са насочени към ръцете ти, за да опазят Делото Ми от врага, ето защо трябва да държиш ръцете си в Ръцете Ми и устата си в Устата Ми; на този етап, Васула, Го допълвам, поставяйки финалните щрихи;

поставих те над нациите, да тичаш като елен, и снабдявах душата ти с добри неща, за да можеш да ги предаваш точно така, както ти се дават, така че всички да покълнат и да процъфтят като лилиите; Васула! покрих те с най-редките Си аромати и деликатни ухания, затова разнеси уханията Ми надлъж и нашир; нека земята да се издигне по-близо до Небето; нека усетят Присъствието на своя Любим; нека усетят Обичта Ми; нека бъдат подтикнати да се събудят и да срещнат Мен, своя Жених! нека узнаят, че съм приготвил в Брачната Стая на Сърцето Си златен балдахин върху брачното ни легло, ароматизиран със смирна и тамян; ах! кажи им, че ще ги разплета от бодилите, за да ги отведа в Брачната Си Стая, след това в Залата на Пиршеството Ми; припомни им, че съм техният Жених,2 кажи им за Въздишките Ми на Обич и колко съм болен от обич към тях!

повикана от ангели, оформена от Мен, извеждана на паша от Мен, те поведох към Истината с чувствителна Ръка, невесто Моя, която чу Брачната Ми Песен водеща много от любимите Ми синове и дъщери в Мистичната Брачна Стая3 на Жениха; нека не разбират погрешно езика Ми, Словата Ми не са нищо друго, освен мистични и съзерцателни, просветление на Светия Дух; потомък на Свещеното Ми Сърце, разпален от пламъците на Сърцето Ми, продължи да водиш обратно синовете и дъщерите Ми, които се бяха заблудили, всички онези, които създадох с Обич за Славата Си; напомни им, че единствено Царският Ми Скиптър на Добродетелта ще води с благост всеки, който би желал да върви с Мен в този тесен път; всеки, който би пожелал да се провикне: “ето ме, Господи! готов съм да се покоря на Волята Ти!"

напомни им за всички дейности, които Светият Дух може да извърши във вас; виждаш ли? без присъствието на Светия Дух добродетелите ви не са годни за нищо, никой не може да живее и да мисли, че е  жив, когато е духовно мъртъв, ако не е наистина присъединен към Истинския Живот, Светия Дух? Той е Този, който ви издига, за да дишате Нов Живот в Мен, вашия Бог; не разбрахте ли, че давайки на Делото Ми името “Истински в Бога Живот” това означава също: “Светият Дух, който ви възражда и ви съживява за живот в Мен?"

дъще, не казах ли в началото: “изпълнени ще бъдете мнозина?” когато някой получи пълнотата на благодатта, няма вече да принадлежи на себе си, а ще принадлежи на Светия Дух; оттам нататък Светият Дух, който обхваща всичко без мярка, ще диша във вас и ще се движи във вас; в уникалното ви преобразяване, наблюдавано от други души, Мъдростта ще привлече много други, довеждайки ги до пълнотата на Истината; Светият Дух ти беше разкрил тогава, че Творецът е твоят Вечен Баща, когато ти извика с радост към Него: “Татко!” Авва!

хората питат: “как можем ние също да получим благодатта на Светия Дух, за да може Христос да живее в нас?” ако сърцето ви се лута далеч от Наc,4 и е доминирано от други страсти, дори и от най-малката страст, не можете да станете обител на Сина, който съм Аз, нито на Отеца, защото ако все още сте привързани към светските наклонности, които са корумпмиращи и без стойност, неща, които се износват, те ще се превърнат в Пречка за истинските Блаженства;

както при теб, дъще, която участваш в Спасителния Ми План, и от която направих атлетичен апостол, за да разкриеш с радост на света Знанието и Указанията за тайнствата, които ти бяха дадени, знайте, че Светият Дух е този, който премахва греховността ви и я заменя с добродетели. “Аз съм Дарителят на Живота; Вечният Живот;"5 "присъствам във всичко и въпреки това съм извън всичко; мога да изпълня цялата вселена;” казах: “единствено Царският Ми Скиптър на Добродетелта ще води с благост всеки, които е готов да върви с мен по този тесен път;"

следователно, ако Ме търсите с простота в сърцето, следвайте Царския Ми Скиптър на Добродетелта, Светият Дух, който държи всички неща заедно и знае всичко и всяка казана дума, Той ще ви разкрие Себе Си, и ще се сприятели с вас и ще стане най-съкровеният ви и най- близък Приятел; ще ви украси с добродетели, тъй като е Неизчерпаемото Съкровище за човека; безсмъртието се намира в родството със Светия Ми Дух, Той наистина засенчва всички съзвездия взети заедно;

Васула Моя, проповядвай, както правеше през всичките тези години, с духовна пламенност и никога не се колебай да провъзгласяваш Името Ми; дадох ти език на ученик, да говориш без страх, да дисциплинираш, да изтръгваш и да изкореняваш, да изграждаш и да поправяш, в този мрачен и размирен свят;

инструктирах те с Мъдрост да просветлиш сърцата на хората; езикът Ми, както казах, е не само мистичен, но и Божествен; затова нищо нечисто не би могло никога да намери своя път в Химна Ми на Обичта; блажени са онези, които откриха Химна Ми на Обичта и влязоха в Царството Ми; чрез вярата им направих всички неща достъпни, като предшестваше обичта им към Мен, обич, която с времето се разрастна като дърво, тъй като коренът й беше в Мен, вашия Бог, произвеждайки богата зеленина, ароматни цветове и плодове; обичта им, дадена от Светия Дух, който озарява душата им, ще продължи да се усъвършенства и да се увеличава в тях, доколкото обичта им остава вкоренена в Мен;

без никога да забравяш окаяността ми, благодаря Ти, Господи мой, че отклони очите ми от греха;

имах те винаги вградена в Сърцето Си, възхитително дете; бях благосклонен към теб, влизането на Светлината Ми в теб те излекува; Аз съм Светлината на света; Аз съм Животът, защото ви правя всички да живеете, доколкото съм свързан с душата ви; смирението заедно с истинската метаноя Ме привлича, очарова Ме;

Господи, разкрий Светлината Си в тъмнината на онези, които живеят в мрака, погледни отгоре към един окаян свят и ако смея да кажа, умиращ свят…

ах, Васула! всемилостив съм и давам Светлината Си на всеки, който Ме умолява; и както направих тогава в Горната стая, изпращайки им Светия Си Дух, докато седяха и се молеха, така ще изпратя Светия Си Дух на всеки, който Ме търси с разкаяно сърце!

за да получи човек Божествената Ми Светлина, трябва да се въздържа от всяко светско привличане, всяка светска амбиция, и ще бъдат възнаградени и излекувани;

да, Господи, лишени сме от Светлина без Твоето Присъствие!

наистина, защото човешката природа е нетрайна и лишена от светлина; Аз съм Еликсирът на цялата вселена и необятността на Светлината Ми надхвърля всички неща, всичко, пронизвайки всяка съществуваща тъмнина на душата; всеки, който Ме благоприеме, ще се роди от Мен и ще бъде преобразен в Светлината Ми, за да Ми прилича; мнозина тогава ще Ме видят в тази душа, както мнозина са Ме виждали върху теб, дъще на Моя избор; ще стана и за тях също тяхна Дреха;

ще продължа да се увеличавам в теб, доколкото ти ще се смаляваш; разкривах Себе Си по тайнствен начин в теб, тъй като съм Бог и над всеки дух; знаеш ли, Васула, че сърцето ти е Моето скривалище?

ах, изненадваш ме, Господи! от какво се криеш, в това окаяно сърце, и от кого, Господи?

крия се от врявата на света, Ушите Ми са твърде чувствителни, за да слушат острите им аргументи и кавги, врявата е прекалено силна за Ушите Ми, обичта в нейната тишина липсва, мир едва ли има, дори сред свещеническите Ми души; исках да споделя болката Си с теб като Съпруг, който споделя със съпругата си чувствата и тайните Си, безпокойствата и скърбите Си; това е причината, поради която, намирайки сладкия Си отдих в теб, в това скрито кътче на сърцето ти, мога да пиша чрез ръката ти, шепнейки в ухото ти пламенната Си обич, която изпитвам към този нещастен свят; докато върша това Дело с теб, намирам утехата Си, момент на почивка; благоволих да те избера за обител; и в това мълчание Аз, като Писар, мога да напиша Песента Си на Обич, надявайки се, че врявата на този свят ще спре, след като открие Любвеобилната Ми Песен; с пожеланието тази тяхна врява да се превърне във възхвали за Мен, техния Жених, техния Божествен Любовник; и че яростните им спорове ще се превърнат в мълчаливо боготворение...

Присъствието Ми в теб ти дава също така представа за Величието Ми; бях милостив към теб още преди да се родиш и ти изпратих Светия Си Дух, Приятел на човека, да се сприятели с теб и да те доведе до покаяние; Светият Дух, за да те опази, действаше като входна бариера срещу всички зли наклонности, които се опитваха да се промъкнат покрай Него; оттам нататък, всичко, което беше недуховно, стана блудкаво за вкуса ти, след като вкуси духовната Ми Песен;

Васула, бъди спокойна, не съм просто като някой минувач, който години след това няма да бъде видян, или няма никога да се върне при теб; по благодат те възкресих и по благодат те  посещавам и ще те посещавам; и по благодат ще остана с теб и в теб, съединени завинаги; това единение по благодат е дар на Отеца Ми за теб; благодатта ще бъде винаги с теб, доколкото спазваш и държиш живи в теб Заповедите Ми и Повелите Ми; не се страхувай, защото прикрепих здраво душата ти в Мен като ембрион с пъпна връв; ще продължа да те вдъхновявам да оживяваш Църквата Ми, да утешаваш Църквата Ми и да разпространяваш Посланията Ми със смелост и усърдие;

усърдието ти за Дома Ми беше шпора за мнозина, но бъди уверена, защото съм с теб; Ръката Ми ще бъде постоянно върху теб; Обичта те обича, iс


1 С други думи, ме оформи, изучи ме и ме възпита.

2 Ис. 54:5: Защото твоят Творец е твой съпруг; Яхве Саваот е Името Му.

3 Мисля, че Иисус има предвид: Свещеното Му Сърце.

4 Светата Троица.

5 Светият Дух произнесе тези думи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message