DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Господи, смили се над мен, грешника!

13 март 2020

повикай хората и им кажи: без покаяние и искреност в молитвата ви, това зло ще продължи по-дълго, отколкото смятате; обърнете се към Мен, вашия Бог, и се покайте; искрената и всеобща молитва ще стигне до Мен, вашия Бог; постите ще прогонят демоните; всяка жертва е приемлива за Мен; изоставете летаргичния си дух и се отречете от злите си пътища, и се помирете с Мен, вашия Бог; нека чуя: “Господи, смили се над мен, грешника!” и ще проявя състрадание; и ще изсипя благословии върху всички вас; елате, не се страхувайте; слушам... ic

Бог ще чуе, ако се покаем и променим живота си от това да сме хладни към Бога, и Той ще бъде милостив, давайки ни мир; ще се молим за света; помолете Го да покаже Лицето Си и да блесне над нас; умолете Го да се отзове на молитвите ни… трябва също така да се молим Посланията на Истинския в Бога Живот бързо да се разпространят, и да бъдат приети смирено, както ги приехте вие; молете се особено за Италия, защото посланията на Истинския в Бога Живот, както бях обяснила в миналото, паднаха върху напълно глухи уши и бяха подложени на гонения;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message