DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това са последните дни на епохата ви

11 ноември 2019

 

Господи мой, нека Домът Ти да бъде като маслиново дърво,

обновявайки го всяка година с изобилeн плод,

покажи благоволението Си към нас, Господи,

и възстанови тези руини, в които се превърнахме;

 

дръж тези престъпници далеч от нас,

прогони ги от Дома Си, за да не ударят Верните Ти,

да не би да опетнят Дома Ти,

 

лъжливи и покварени са, но Ти,

Суверен от самото начало, ще ги смириш,

защото се заблудиха и бяха подведени в грешка...

 

Васула Моя, мир на теб; чуй Ме: до теб съм; преди в Църквата Ми да израснат тръни и храсти и да Я задушат, ще се намеся; през последните години ви предупреждавах, дете Мое, че Тялото Ми е пълно с тръни; тръни, които бяха засадени в Дома Ми; поисках ти да ги извадиш! не се страхувай, защото ще пристъпя отгоре в Дома Си; и ти казвам, че никой лицемер няма да бъде допуснат в Дома Ми, нито един от тях няма да остане на поста си;

Небесата са разгърнали дейност и се навеждат към единството, правейки неистов Разделителя, врага, който измами мнозина, защото той разпилява, докато Аз събирам; оковани в самонадеяната си “праведност”, те се противопоставят на нарежданията Ми и презират предупрежденията, които им давах;

Господи, Словото Ти в тези послания не достигна до ушите им, и ако ги достигна, те не го приеха; затова, как да узнаят за предупрежденията Ти? как да бъдат предупредени и да следват нарежданията Ти, след като мнозина в Дома Ти, които държат ключовете на Царството Ти игнорират думите Ти...

вестителко Моя, не трябва това да те разочарова, защото Светият Дух действа в Дома Ми, носейки се над Него и в Него; въпреки това мнозина членове на Дома Ми много Ми тежат, тъй като отказват да чуят стенанията на Духа, но запазих за Себе Си остатък, само един остатък избран по благодат, който ще доведе Църквата Ми да бъде една...

през всичките тези години не говорих тайно, нито със загадки, дъще, както воденичните камъни смилат брашното и го рафинират, по същия начин Словата Ми бяха рафинирани и дадени на вас, така че всяка душа да ги намери лесни за разбиране;

чуй Ме: обърнах се с благост към теб, като те помолих да отидеш при нациите, за да им проповядваш Словото Ми и да ги предупредиш всички, от най-големия до най-малкия, че трябва всички да се покаят, да се молят и да постят, защото това са последните дни на епохата ви и всеки трябва да се откаже от злите си пътища; говорих на Църквата Си, че ако не се помирят и не се споразумеят и обединят, небесата и земята ще се разтърсят и морето ще изреве от мястото си; 

нелоялността им превърна Дома Ми в пустиня, заради неотстъпчивите им сърца; наблизо е денят, когато ще изпаднете в паника и ще побегнете, ридаейки, когато видите да пада отгоре огнен жупел, за да ви изгори... показах ти благостта Си, поколение, търпението Си, нежността Си и бащинската Си обич, и че Аз съм Изкупителят ти;

чаках и все още чакам Домът Ми да чуе предупреждаващия Ми вик; вика Ми за установяване на мир между всички вас, които носите Името Ми и да се споразумеете за една дата на Великден; но до ден днешен гледате настрана и нямате желание да се помирите; бяхте предупредени, не веднъж, а много пъти; небето скърби, защото, както беше произнесено тогава в началото Словото Ми на творението Ми, по същия начин Словото Ми ще бъде произнесено, за да донесе Огъня Ми отгоре, така че да очисти саждите на тази земя;

помниш ли, дъще, във всичко, което правиш да Ме включваш, ние, нас?

да, Господи, ние, нас...

добре, с цялата си душа Ме дръж в сърцето си! бъди уверена в Обичта, която изпитвам към теб и към всички онези, които призовах да бъдат близо до теб; ще те подкрепям в усилията, които полагаш, да доведеш в единство Дома Ми! Обичта те обича...ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message