DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Този, който осъжда Викария на Църквата Ми, не може да бъде Мой ученик

16 август 2019

дъще на избора Ми, давам ти Мира Си; не се вълнувай от тези малки души;1 моли се за тях; напомням ти, че всеки, който се е ангажирал да Ме следва и се опитва да живее в преданост към Мен, непременно ще бъде нападан! ако тези малки души не желаят да чуят, няма никога да се научат; бъди търпелива в молитвата, устойчива и готова да продължиш да се учиш от Мъдростта; пази се от клюки; пази се от тези, които осъждат и съдят Папата, те са бъбривци, които поздравяват себе си и един друг, говорейки против Папата; впримчени в собствените си съждения, те се самозабравят, държейки се непорядъчно; Църквата Ми винаги ще отстоява на истината и винаги ще я пази в безопасност... така че всеки, който осъжда Викария на Църквата Ми не може да бъде Мой ученик; смирението липсва от тях!

твоята задача, Васула Моя, е да утешаваш народа Ми, като им разказваш за чудното Дело,2 което подготвих за това отстъпило поколение... Посланието Ми говори на сърцето им, то е светлина в пътя им, то e Мъдрост проникваща в сърцето им и Знанието за Бога се превръща в наслада на живота им! Новата Ми Песен4 написана и изпята от твоя Творец и Цар, предоставя победа на творението Ми; онези, които се радват, вкусвайки Новата Ми Песен ще Ме възхвалят с панегирици на устните си, прославяйки Името Ми; и ще узнаят, че Милостивите Ми Дела съдържат Суверенитет, Вечен Суверенитет, който трае във вековете; нека синовете ти, поколение, да бъдат като небесни семена растящи в плодородна почва и дъщерите ти да бъдат като кариатиди в четирите ъгъла на Църквата Ми, поставени да я държат с величие и с достойнство; 

утихни сега и Ме чуй; дарът, който ти е даден, е даден от Духа, за да понасяш всички изпитания и трудности за Мен, да призоваваш към святост и да бъдеш един от стълбовете, една от кариатидите4 подкрепящи Църквата Ми, да бъдеш Моя пратеница и да свидетелстваш със сила в много нации; близостта Ми с теб те държи жива и смела, за да се изправяш срещу всички онези, които ти се противопоставят и те преследват за това, че с право не се колебаеш пред заплахите им нито им се подчиняваш; като вървя пред теб, Аз съм твоят Щит, който те защитава от отровните им стрели; 

в миналото, не скрих от теб, че следвайки Ме, ще се вдигнат хора, които ще станат като ловци гонещи своя дивеч; ще станеш тяхна мишена, тяхна игра; бях казал, че в този размирен свят ще бъдеш изложена като фар на хълм, но ти, като гълъб, ще се извисяваш на Крилата Ми над тях, невредима... и ще гледаш с болка света, ще наблюдаваш със скръб и горчивина толкова злите им действия; беше Ми необходимо разкаяно сърце, душа желаеща да бъде Моя жертва и Моя мишена; бях казал тогава, че ще те изложа на онези, които като ловци ще извадят оръжията си и ще те преследват, давайки за теб висока цена на всеки, който пръв те унищожи заедно с Посланието Ми! напразно! казвам ти, напразно!5 напразни са заплахите им заедно с всичките им оръжия, всичко това е напразно! дневната светлина в очите им вече избледнява и сянката на Смъртта е пред вратата им, приближавайки се към тях; нищо не е останало в тях, един след друг ще минат в Долината на Смъртта и ще стигнат до края, който заслужават... 

затова не забравяй, че да носиш Печата на Святото Ми Име навсякъде върху теб, означава да носиш Духа Ми, който почива върху теб; така че, въпреки че си клеветена от дребни души, продължи да правиш добро, защото живееш истински живот в Мен, накрая ще бъдат изобличени... бъди търпелива, никога не се съмнявай в Обичта Ми... ic


1  Аргументиращи гласове за посланията, но Господ ме спасява от всеки един от тях… 

 2  Посланията на ИВБЖ.   Евхаристия.

 3  Посланията на ИВБЖ.

4 Кариатидна символика: момичетата от Кария, Гърция, били смятани за особено красиви, високи, силни и способни да раждат силни деца. 

5  Иисус тук почти викаше…
 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message