DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Домът на нашия Господ трябва да се събере и да бъде един!

16 май 2019

Васула, каня те да бъдеш с Мен в този вид среща, поканена в Дворовете Ми; чуй Ме; през всички тези години не говорих със загадки или тайно; говорих открито поради толкова обеднелите ви умове; целта Ми беше да изпълня зрението ви с Лъчистата Светлина и да изпълня ума и сърцето ви с богатството на Царството Ми; призовах ви всички да се обедините, да се покаете и да се помирите; Думите Ми изразени към Църквата Ми са твърдо установени и непроменими;

но до ден днешен Призивите Ми не се вземат насериозно, а по-скоро са оспорвани без разкаяние и страх; поколение! предизвика без страх Заповедта Ми; пренебрегвайки непрестанно Молитвата Ми към Отеца;1  изливам умоленията Си, разгъвайки указанията Си, показвайки пътя към единството, но до ден днешен Призивите Ми падат върху глухи уши;

Василики, изпратих те до много нации и Светият Ми Дух те водеше да събереш Църквите Ми, които са разпръснати, за да се срещнат2 под Святото Ми Име и да бъдат Едно в Нас; ти изпълни Волята Ми; в  крехкостта ти мога да извърша велики дела; никога не разчитай на себе си, разчитай на Мен, твоя Бог; ти си гръмогласнаа Ми Книга, на която поверих Делото Си, да те изпратя публично да обявиш, че: “Домът на нашия Господ трябва да се събере и да бъде един!” много Мои пастири въстават срещу Дома Ми, да въстават срещу Дома Ми, е еднакво с това да въстават срещу Мен;

дъще, в миналото ти бях дал видение за Моите Църкви и в какво състояние се намират; днес те все още са твърди като железни пръчки! липсва искреност и обич; вместо да се доближат един до друг, те направиха по-голяма бездна помежду си в демонстративната си гордост; жаждата им за власт, непреклонното им сърце направиха Сърцето Ми да се отдалечи от тях; слушам...

Господи! как може човек да накара хората от Църквите да чуят и да изпълнят желанието Ти за единство?

единственото, от което се нуждая е обич, обич от всяко човешко същество, обич от всички онези, които се научиха да Ме обичат; обичта ще се излъчи като славна блестяща светлина от перли в най-тъмната част на епохата ви, прониквайки в сърцата на хората; тогава цялата земя ще се успокои и злото ще изчезне, отстъпвайки път на Истината; ако всички живееха с Истината и в Обичта, щяха да отраснат в Мен в щедростта Ми, усъвършенствайки се в Мен; Тялото Ми, което е Църквата, ще бъде излекувано; ето защо обичта ще бъде лекарството за всичко;

но кои от онези, които искаш да Те чуят, се вслушват в Теб?

дъще, не се безпокой, имам Своите Начини; всички онези, които се доверяват и разчитат на своята сила, ще се оттеглят засрамени; разкрих ти отдавна какво ще се случи с онези, които държат ключовете за единството и не ги използват; ще разбия железните пръчки и ще ги съградя отново в една; онези, които Ми се противопоставиха, ще бъдат объркани, тъй като никога не взеха под внимание предупрежденията Ми, те ще се сринат, безвъзвратно разбити; надеждата и доверието липсват; дори Моите посланици, които изпращам на това поколение, и пророците, които пророкуват, са третирани с жестокост, третират ги като разказвачи на митове, като фантазьори, вместо да ги приветстват с благоуханен елей и сладост, те или са игнорирани или им искат да се въздържат да оповестяват Словата Ми, отхвърляйки предупрежденията Ми;

потресен съм, както и Ангелите Ми, гледайки това поколение мъртво за всемогъщите Ми средства да ви достигна; радостта и веселието в Дома Ми изчезнаха; забравиха Образа Ми на доброта; забравиха Жениха си пред вратата на сърцето си; забравиха, че Аз съм Вечната Светлина, която прониква и овладява всички неща; народе Мой, наследство Мое, ако само имахте миг на съжаление, миг на покаяние и да се обърнете към Мен, щях да премахна слепотата ви, за да видите как в дните ви Светият Ми Дух, чиста еманация на славата Ни, се излива навсякъде върху цялото човечество, преди този велик и страшен ден, преди завръщането Ми;

дъще, остани посветена на Мен, твоя Бог; възлагам ти задължението да изпълниш всичко, което ти диктувах, и не забравяй да черпиш сила от Мен; превърни го в дело на живота си, схващайки всички Мои учения, предавайки ги с нежен дух; всичко, което научи и всичко, което ти беше оповестено, идва от Мен; Обичта е на твоята страна и те обича; ic

дете Мое, бъди благословено; Аз, Бог, Яхве, съм с теб, размисли върху това; радва Ме, когато го правиш!

дъще! да, ти си любимата Ми дъщеря...


1  Йн 17:1.

2 В поклоненията ни.
  

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message