DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дни на изпитания ви предстоят

10 април 2019

Васула Моя, бъди разположена да пишеш, позволи Ми да ти кажа: когато животът ти е споделен с Мен, безсмъртието ще бъде твое! не се страхувай, радвай се! нека духът ти се издигне и си позволи да бъдеш в Моето притежание, скъпа Моя душа! когато Ме умоляваш с Обич, това дълбоко Ме очарова...

Господи, вътрешно съм съкрушена, защото колкото по-близо си до мен и с мен, толкова повече искам да си по-близо до мен;

приятелството Ти ме опиянява, Ти, използвайки една Дума, ме направи отново нова!

ах, Васула! зачитай това Сърце на своя Бог, зачитай това Сърце на Чистота, Милост, и Обич; ако знаеше само как в миналото ходех във всички посоки, търсейки по какъв начин да привлека вниманието ти и да те направя отново Моя, за да ти покажа Истината, и да възвърна на паметта ти на кого принадлежеше и принадлежиш; ходех по петите ти, за да не се луташ повече като скитница; тогава Духът Ми те хвана, и изпълни духа ти със Своята щедрост, изливайки върху теб благодатта Си, като златен прашец, в Светлината Си;

Отецът Ми ти даде Мъдрост, но ти трябваше да придобиеш Мъдростта с помощта Ми… чуй Ме, изпълни клетвите си към Мен, покълни лилии с обичта си към Мен, украси тази земя, тази безбожна земя, бъди небето Ми!

елате при Мен, бедни нещастници, които вървите в долината на смъртта, елате при Мен и ще ви обновя, за да намерите истински мир и да Ме поставите като печат върху сърцето си; Звярът ви дебне, изпълвайки ви с лъжите си, преследвайки ви в тишината на нощта, за да не бъде разкрит; като тъмна сянка бродеща в мрака поставя клопки за вас; устата му е пълна с непристойности, и въпреки всички злини, които ти причини, поколение, ти все още си в неведение за лукавите му намерения… и нечестивостта му? колко още предупреждения трябва да представя?

дни на изпитания ви предстоят; огън1 незапален от човек ще изтреби нациите и ще погълне всичко, което човекът построи; природата ще се изправи срещу вас и наводненията ще отнесат множества; от лицата ви ще се изтрие подигравателната усмивка, която имахте, когато чувахте да се произнася Святото Ми Име; тогава всичко скрито в мрачните ъгли, ще бъде разкрито; воали на мрак са складирани за теб, неверно поколение;

обръщам се на Запад, след това на Изток и виждам Домът Ми да се отклонява, защото мнозина са се отказали да търсят Светлината; мнозина се движат, както им се харесва с грешни решения, които осакатяват Тялото Ми; те по много начини Ме откъснаха от живота си; Правилата Ми и Ученията Ми са смазани под развалините на Дома Ми, изтласквайки зад себе си Делата Ми;

плътта ти се разлага, поколение, и душата ти е като изсъхнала земя, безводна; трябва да чуя вик на покаяние; напразно ли беше направена Жертвата Ми? всяко създание сътворено от Отеца Ми, не трае никога повече от диво цвете и с порива на вятъра загива, но душата му трае за вечността... и завинаги; Аз съм Пазителят на живота ви; пазя ви, осенявам ви и ви закрилям; дадох Живота Си за вас, за да можете да живеете, какво повече бих могъл да направя и не го направих? затова станете, сега! и се покайте! признавайки ужасните cи дела;2 епоха на нечестивост, отвърнете се от лукавите си пътища, поправете поведението и действията си и ще ви чуя и ще ви простя; не забравяйте, че дадох Живота Си за вас; бягайте от греха като от змия;

в тези последни дни използвам ветровете като пратеници, изпращайки ги в пустинята, като номади, да изградят Тялото Ми,3 да го украсят и да го обединят;

работи, Васула Моя, с цялото си сърце, събирайки народа Ми; не позволявай на никого да те заблуди с глупави аргументи, а работи упорито и с готовност само за Мен и за никого другиго, за да установиш Царството Ми във всяко сърце, учейки ги да се молят непрестанно за Дома Ми и да станат пастирите му лоялни към Mен, и това покривало на летаргия и безразличие, което ги покрива да бъде премахнато; моли се през цялото време и при всеки възможен случай на Светия Дух; обичай Добродетелта, за да можеш да разказваш делата Ми, и напомняй на всички, че Сияйната Светлина им говори днес; бъди уверена, дъще, и ще ти дам дори повече, отколкото искаш; Обичта те обича; бъди благословена...ic


1 На 23 май 2018, ясно чух глас да казва на френски: "bientôt une explosion atmosphérique aura lieu..." - "скоро ще стане атмосферна експлозия..." 
2 В Божиите Очи всеки грях, дори малки грехове, които считаме за незначителни, са ужасни, и Той ги вижда винаги толкова големи! 
3 Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message