DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Денят на Завръщането Ми е по-близо, отколкото смятате

31 януари 2019

Води душата ми, Господи, по пътя на Вечния Живот,
води Църквата Си към Единство,
нека Посланието Ти с всичките му богатства
да намери дом в цялото Ти творение!
Съживи ни, съживи Църквата Си,
нека да се разцъфти и да заухае...

ученичко Моя, давам ти Мира Си… пиши: в миналото бях възстановил съдбините на Яков, като ги облагодетелствах и простих греховете им; няма ли тогава да съживя и да възстановя и това поколение? както грънчарят обработва глината и я моделира с ръцете си в съд, но съдът излиза погрешно и започва отново да работи и да го усъвършенства, така сте и вие в Ръцете Ми; не те ли моделирах, дъще, такава, каквато искам да бъдеш? не те ли съживих?

Да, Господи!

в такъв случай, ако ми позволят да ги преоформя като глина в Ръцете Си, както ти Ми позволи, ще ги моделирам така, както искам да бъдат; и ще премахна вината им… ако само се открекат от безумието си, ще ги помажа;

ученичко Моя, постоянствай и нека не дойде на пътя ти никакво земно притегляне, за да те разсее от Мен! искам да останеш обвързана с Мен; имай Ме постоянно в погледа си, възхвалявай във висините и по всяко време Името Ми;

- Денят Ми е близо до всички вас, и този Ден на Завръщането Ми ще дойде върху вас като крадец в нощта! уви за вас, които сте неподготвени, и въпреки това, ах, колко много предупреждения ви изпратих, за да ви напомня да бъдете искрени във Вярата си? и сега, нечестива епоха, която оставаш мъртва за Словото Ми, хулейки Милостта Ми, настоявайки на нечестивостта си и на разделението си, без въобще да се стремиш да определиш датите на Великден, за да празнувате този Празник заедно, продължаваш да се явяваш дръзко пред Лицето Ми, заявявайки, Евхаристията, която принасяте да бъде знак на единство и мир, връзка на обич; но доколкото обичта липсва сред вас, на Сатаната се дава силата да ви държи разделени;

за да излекувате разделението си, начинът, и единственият начин, е да се разраснете в обичта си; трябва да има обич между вас, за да мога да управлявам сърцето ви; Духът на Обичта очаква да ви изпълни с Присъствието Си, не вие не Му позволявате да премахне разделението ви; ако се покаете и позволите на Духа Ми да обитава във вас, Църквата Ми ще се изпълни тогава със Светлина, Светлината на Светия Дух;

днес, поколение, живееш в големи горести причинени от собствената ти ръка; духът на злото е сред вас, дух на летаргия, апатия, бунт, неумолима гордост, която ви кара да отстъпвате, държейки ви далеч от Мен и по-близо до Смъртта! да не би да искаш да прекараш вечността в Преизподнята? ако се върнеш при Мен, ще премахна горестите ти и ще вкусиш мира на земята…

Денят на Завръщането Ми е по-близо, отколкото смятате, защото идвам да обитавам сред всички вас и наистина ви казвам, ще разбудя Народа Си,1 вдигайки покривалото, което им пречеше да Ме разпознаят като Месията; ще съживя повехналия им дух, превръщайки го в радостен пламък, и съвестта им в жива и отворена книга на Проумяването2 и ще Ме честват с Псалми, развивайки Знанието в сърцата си!

Аз, Господ, Бог, ще ви събера всички под Името Си; защото е обширно Господството Ми и Царската Ми Сила; нека никой да не те заблуждава, че накрая няма да възтържествувам, защото това е, което Сатаната иска да повярвате; ще възтържествувам накрая и всички вие ще живеете под Святото Ми Име: Иисус Христос, Син на Бога и Спасител, Чудотворец-Съветник, Могъщ Бог, Вечен Бог, Принц на Мира;

а ти, дъще, остани Ми вярна; положи главата си на Сърцето Ми, получавайки Мира Ми и Обичта Ми; ние, нас?

Да, Господи!

добре, Аз, Иисус, те благославям; Аз Съм;  ic


1 Израел.
2 Мъдрост.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message