DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Яхве, твоят Отец, ще продължа да говоря чрез теб

29 декември 2018

ах, Васула! съвсем малко знаеш за благодатите, които ти дарих, за да дам възможността да Ме чуваш и да бъдеш в Присъствието Ми... безотвъдността Ми надвишава всякакъв интелект и няма край; виждаш, че без Мен не можеш да направиш нищо... апостол те отгледах да бъдеш... и да си в общение с Мен Ме радва извънредно много; казах заедно със Сърцето на Отеца Си,1 че ще бъда твоят Пазител, и че ти ще бъдеш Знакът на Обичта Ми; Обичта, която изпитвам към цялото човечество; търпеливостта Ми беше особено голяма към цялото това поколение и Бащинсите Ми Очи2 проливат порои сълзи за гибелта, към която се направляват създанията Ни; 

Отецо! хората не искат да се променят, или дори да говорят за Теб!

да, и сред онези, които позовах, малцина се вслушаха;

това е борба и вместо известно подобрение виждам по-силни и по-неприятни сътресения и жестокост и бунт и глухота в света ни...

не за дълго, Васула, не за дълго... запази верността си към Мен; бъди като Спартанец, но цъфти като лилия; бъди блага на външен вид, но решителна и като плуг подготвящ почвата, в която ще бъдат посети семената Ми; Аз, Яхве, твоят Отец, ще продължа да говоря чрез теб; възхвалявай Името Ми, прославяйки Го и не позволявай на лукавия да ти отнеме Мира, който ти дарих, дете Мое!

AlphaOmega

1 Говори Отецът...
2 Говори Отецът...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message