DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Гледам днес с тъга Църквата Си

14 декември 2018

Васула Моя, балсам върху Тялото Ми,

Църквата Ти, Господи...

да; Тялото Ми е пълно с тръни от всякаква разновидност...1 мизерия и злочестие смалиха Тялото Ми, което е Църквата Ми, в книга за жалби; сега във всеки един момент, Свети Михаил, Моят Архангел, ще се изправи и всички нации ще вкусят това, което посяха; покварените ще залитат в злочестието си, докато осъзнаят къде е довело душата им поведението им; и пронизителен вик на агония ще разтърси основите на земята, но верните и чистите ще останат невредими!

гледам днес с тъга Църквата Си и Тя продължава да лежи разпръсната като сухите кости във видението на Йезеекил, празна от Духа; изпратих глад сред нациите като напомняне, че без Мен, разведени от Мен, животът ви ще остане в запустение и бедност; изпратих смут между нациите, за да ви напомни за истинските ви основи; огън и жупел ще се проявят в скоро време, за да признаете греховността си, и ако го направите, ще ви запазя при Себе Си;

знаете ли какво направиха тези тръни на Тялото Ми; засадили са се в Тялото Ми по такъв начин, че да могат да развият корени, вкорениха се в Тялото Ми и корените им израснаха сега в отровни бодили; тези бодили извършиха престъпления в Тялото Ми наподобяващи престъпленията на Содом, извратеност, горделивост, ненаситност, арогантност, самодоволство, прелюбодейство и други гнусни практики;

ах, Господи, помоли ме преди години да извадя тръните от Тялото Ти, но дали пропуснах да го направя? разочаровах ли Те? защо толкова много тръни са все още в Тялото Ти? 

ах, Васула, не Ме разочарова, наблюдавах усилията ти да извадиш от Тялото Ми тези тръни;

но изглежда не можах по някакъв начин да ги извадя всички, и Ти изглежда страдаш... 

не, Васула, ти наистина Ме утеши, всички твои усилия не бяха напразни; ръката ти при всеки случай не спираше никога да изтръгва тези тръни, някои бяха изкоренени, други останаха в Тялото Ми, защото се криеха в тъмни ъгли, растейки в отровни дървета; изкореняването им е извън човешките сили;

какво може да се направи тогава?

единственият начин да бъдат изкоренени е от Собствената Ми Ръка; ще трябва да изгоря корените им, да откърша клоните им и на тяхно място да засадя лозя, и лозята ще дадат своя плод!

ученичко Моя; погледни около себе си и ще разбереш; имаа ли нация, която да не всява терор в света на живите; епохата ви наистина е епоха на мрак, ужасяваща гледка! болката и размирицата са станали всекидневния ви хляб, поколение, намалявайки продължителността на  живота ви, и ето Ме тук, давайки ви знаци за Присъствието Ми сред вас, о, но колко сте безразлични! тук Съм протягайки Ръцете Си, за да ви спася и да ви освободя от вашата нищета; толкова ли незабележим станах за теб, поколение? има ли някаква строгост в Присъствието Ми? или във външния Ми вид? кой ви каза, че трудно прощавам греховете ви, когато се покайвате? според благодатта, когато се покайвате, прощавам и забравям;

в твоята епоха и време, поколение, ти изпращам Светия Дух да те съживи, с неотложност; оформям апостоли, пророци, за да обновя Църквата Си, когато смрадта на гнилост стигна до Небето поради самодоволството на пастирите Ми; помниш ли какво ти казах веднъж на масата ти?2

да! липсва обичта! замени тези тръни в Тялото Ми с добродетелта на обичта; нека коренът й да проникне дълбоко в Тялото Ми, поливай го с молитви и с вяра и с надежда, и Аз ще хвърля върху него Светлината Си, за да му позволя да расте, наблюдавайки го да се развива в святост; сред онези, които ще пуснат корени в Тялото Ми, Присъствието Ми ще бъде също сред тях; и ще се чува хората да казват: "виж, Бог живее тук сред човешките същества;" и Аз ще потвърдя това, което бях казал в миналото: "ето! правя ново творението Си", обновявам творението Си, изливам по неизказан начин Светия Си Дух върху мъртвата ви епоха, за да ви изкупя от врага; ще излъча Светлината Си върху умовете ви и ще вдигна покривалото покриващо очите ви и ще ви припомня кой Съм; и ще се завърнете при Мен;

и в онези дни, всяко коляно ще се преклони ниско пред Мен, и всички онези, които се спускаха по прашната алея, ще се снишат и ще Ме почетат; накрая всички идващи поколения ще възгласяват Името Ми, разказвайки на хората за спасителната Ми помощ...

Царска-дъще, приласках те с елей на радост, както никого другиго сред поколението ти; Царският Ми Скиптър е Скиптър на доброта и милост, поставен на китката ти, за да можеш да записваш Словата Ми в тази благородна тема, отправяйки чрез теб Поема, Песен,

Васула, силата Ми ще продължи да те подкрепя, за да не преставаш да акламираш на Църквите неизменната Ми Обич; радваш Ме, цвете на Сърцето Ми, Женихът ти е до теб през цялото време; бъди благословена  ic

1 Чух едновременно думата ‘вид’.

2 Преди повече от 30 години, когато попитах Иисус ‘какво липсва?’ Той отвърна: ‘липсва Обичта...’

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message