DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм Ключът за Рая

10 декември 2018

Васула Моя, давам ти Мира Си; не се съмнявай в Обичта Ми; ти си насладата Ми, на която е дадена защитата Ми; Аз съм Пазителят ти;

Песента Ми говори за Прошка и Справедливост; обичам Справедливостта, смирението и добродетелта; позволете си да бъдете осиновени от Мен, както осинових Своята дъщеря, която сега е обединена с Мен и в общение със Светия Ми Дух; 

направих видим съюза ни за теб, през всичките тези години; не те ли посадих в градината Си на насладите, лилия сред лилиите? не показах ли добрина и милостивост към теб; почивай в Свещеното Ми Сърце, за да бъде душата ти спокойна и в мир;

Аз съм Светлината ти и Спасението ти, Крепостта ти и Скалата ти, така че кой може да те изкорени от Мен? дете! чуй Гласа Ми! и го приветствай като слънцето; приветствай го като валежи върху жадна почва и устните ти ще запеят с радост и цял ден езикът ти ще възгласява безспир Словата Ми на Мъдрост, разгласявайки чудесата Ми; затова изпълни клетвите, които Ми даде; и се отблагодарявай като се позоваваш на Името Ми; нека молитвите ти да стигат до Мен и да се издигат при Мен като тамян;

припомни на всеки един, че всички ваши мисли и действия през целия ви живот са записани в Книгата Ми на Живота, Книгата на Истината, която ще бъде отворена в Съдния Ден и ще бъде прочетена на глас, разгъвайки всичко и всяко нещо, което сте правили, докато сте били на земята; добродетелните ще имат вечен живот с Мен, а колкото до бунтовниците, те ще бъдат хвърлени с главата надолу във вечните огньове и в Бездната завинаги; така че градете живота си върху обичта; бъдете постоянни в обичта си, за да почивате завинаги в Рая;

Аз съм Ключът за Рая;

позволи Ми, Васула, да използвам ръката ти за съвсем малко още; нося те в Сърцето Си;

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message