DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Съчиних Нова Песен за тях, за да се свири на струните на Обичта

7 септември 2018

дете Мое, искам днес да те уверя в постоянната Си Обич, която изпитвам към теб; лилия на Сърцето Ми, аз съм Пазителят на душата ти; пазя те от съдбата на грешниците, за да живееш в невинност, вдъхнах ти живот като те вградих в Сърцето Си; радвай се за това! слушай Словото Ми и Го следвай, за да не се заблудиш; Словото е Живот; Словото те държи далеч от греха, ако следваш Словото Ми, но ако се случи да прегрешиш, имаш своя застъпник при Отеца; Аз съм Този, който заличава греховете ти, затова вдигни очите си и погледни Славата Ми, погледни Суверенитета Ми, погледни Небесата, след това виж Кой е Авторът на тези Послания;

в Съдния Ден ще съдя всеки един в Дворовете Си и ще отделя греха от добродетелта, злото от доброто; след това ще добавя върху везните обичта, която изпитвахте към своя ближен и към Мен; ще премеря всяка степен на чистота, всяка дума на обич, всеки вик на покаяние, ще оценя високо всички тези неща; всяка душа ще застане пред Престола Ми, мъже и жени от всички народи, нации и езици; ще присъстват всички Ангелски деноминации в Съдебната Ми Зала;

казвам ти, поколение, не ти остава много време да решиш да се смириш пред Мен, всяко извършено от теб действие, всяка добра или лоша мисъл, се записва в Книгата на Истината; ако някой реши да върви с Мен и да се прилепи за Мен, ще го закрилям по пътя му и ще го водя в безопасност: у Дома! да! Небето е крайната ви дестинация, Раят  истинският ви Дом! у Дома ще почувствате Мира Ми и че там принадлежите, ще се чувствате на сигурно място; ще разберете, че винаги принадлежахте там; душата ви ще се чувства обгърната в Обятията Ми, в Прегръдката Ми завинаги;

и повече, ще осъзнаете тогава, че Аз Съм Съпругът ви! затова казвам на всеки един: не губи времето си в този отминаващ свят, защото животът ти трае колкото едно дихание; всяка душа ще си отиде днес или утре; докато напротив на Небето дните ви са вечни, няма да се преброяват; затова, помнете, че всички, да, всички вие сте синове и дъщери на Всевишния, и не правете богове от материални неща, прекланяйки им се; винаги съм готов да се грижа с нежност за вас и да ви водя с милосърдие;

ах, Васула! помазана от Ръката Ми, на която дадох ангелска мисия, Отецът ти и Аз се наслаждаваме на глада ти за Нас, ето защо ти се разкрихме, за да задоволим глада ти и да те водим в сапфирения път, ароматиризиран със смирна и тамян;

и вдигни очите си, за да срещнат Погледа Ми, Погледа Ми, който ще възстанови всяка липса, всяко съмнение, всеки страх, когато очите ти срещнат Погледа Ми, ще видиш Безкраен, дълбок тюркоазен океан на Обич, ще се взреш в дълбините на Обичта Ми, Обичта на Мен, твоя Бог;

възлюбена Моя, бъди щастлива, че поставих в устата ти тази Нова Песен, Песен на Прошка, Песен на Милост, Обич, Песен на Нежност и Надежда, Песен на Мъдрост, и Чистота, Песен на Истина и Вярност, за да се пее навсякъде по света, така че всяко живо същество да чуе звука й и да се излекува;

планините, долините, реките и моретата и всички, които живеят под тези небеса, когато я чуят ще знаят, че Бог, когото забравиха, никога не ги е забравил ; Обичта ще бъде на прага им, очаквайки ги да се предадат; ще им кажа, ако отворят вратата на сърцето си, че съчиних Нова Песен за тях, за да се свири на струните на Обичта, която ще даде на Мен победа, а на тях безопасност; тогава ще ги приканя към съвършенство, усъвършенствайки ги в Нас, стига да пожелаят да Ни следват;

моли се, Васула, да спазват Словото Ми и и да мога да им отворя очите; Обичта те обича... ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message