DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Гласът Ми ще бъде чут дори от най-грубите хора

21 август 2018

Господи, сърцата ни са развълнувани от Милостта Ти и от Състраданието Ти, че погледна отгоре на злочестието ни,

не ни удари със Скиптъра Си, Скиптъра на Царството Ти, Скиптъра на Справедливостта, а ни пощади като ни изпрати Темата Си на Обич и Приятелство; Поема на Обич и Милост; 

повери ми тази Поема, за да засрамиш мъдреците, превръщайки ме в Свой писар, за да запиша Произведението Ти, Поемите на Времената ви;

мнозина Те забравиха, Боже мой, и въпреки това Сърцето Ти беше винаги с нас, без никога да отвърнеш Лицето Си, напротив, със Своята благородност и доброта, се наведе отгоре, отваряйки Устните Си, и като роса Словата Ти бяха произнесени, помазвайки децата Ти... 

дъще, казах: ще слезна при тях по този начин, за да ги прилаская, знаейки, че ще спечеля сърцето им; благодатта Ми над тях ще се засили и ще превърна обидния им език и злостта им в реки на обич; ще извърша невероятни дела, показвайки Своята спасяваща помощ; Гласът Ми ще бъде чут дори от най-грубите хора, Светлината Ми ще бъде изпратена до най-отдалечените нации, при хора, които никога не знаеха за Мен нито бяха чували за Мен; Словата Ми ще бъдат музика в ушите им, и ще се възрадват на Спасителната Ми Справедливост;

Господи, Благодатта Ти ни вплете с Теб; защото бяхме свидетели на толкова много чудеса извършени от Ръката Ти, 

харесва ми, когато ме обгръщаш в Обятията Си, чувствам се в безопасност и у дома в Дома на Яхве, и когато ме обвиваш в Прегръдката Си, дори когато прекосявам ужасите на нощта, те не ми повлияват, защото душата ми почива защитена в Ръцете Ти...

верен Съм с верните; винаги ще те подкрепям и ще те пазя! няма никога да позволя краката ти да се отклонят от пътя, който изготвих за теб; Аз съм твоят Господ облечен в Праведност; радостта на сърцето ти, разбираш ли? всички небеса възвестяват Славата Ми! облечен във величие и слава, обвит в дреха от Светлина Аз Съм;

не забеляза ли как Духът те подкани в зората на приближаването Ми до теб? помниш ли, когато назова Отеца Ми “татко”?

помня ясно този изключителен момент на Светлина!

никой човек не би могъл да ти разкрие тази истина, да произнесеш с радост тази дума, ако не ти беше разкрита от Светия Дух, разгонвайки демоните; Отецът Ми и Аз се зарадвахме, защото тогава знаехме, че можем да засадим в сърцето ти Словата Си; Слова на Мъдрост, Слова по-сладки от мед;

щеше да научиш от Нас надобродетел и правдивост, и щяхме да започнем да установяваме ред в живота ти, разпростирайки го върху мнозина други; тогава щях да станах Светият ти Съпътник, като никога нямаше да те изоставя! царствено и свещено писание щеше да оформи и да направлява ръката ти, въпреки че знаехме, че то1 щеше да бъде гонено от бедни дребни души;2 фалшивата им присъда щеше да натрупа горещи въглени върху главата им; украшение на Сърцето Ми, пълниш със скъпоценности Ръцете Ми всеки път, когато произнасяш думата “татко” към своя Отец на Небето!

Бог е Отецът ни на Небето, Авва, или Татко, е Скалата ни; всяка душа, която идва при Него с доверие, ще се чувства в безопасност и у Дома; и ще се осланя само на Бога;

нека мислите и словата ми да намерят благоволение в Присъствието Ти, Господи! 

напомни им също така, че Пътищата Ми са обич и истина за онези, които спазват Словата и Закона Ми; остани Ми лоялна, дъще, разкривайки Ме на нациите и не обръщай внимание на самохвалните езици, които те изследват ден и нощ, остави ги на Мен; Отецът Ми и Аз те благославяме; Обичта те обича ic


1 формата на писане
2 с тесен мироглед

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message